среда, 12. фебруар 2014.

Контролни задатак из математике

Област: Усмено множење и дељење до 1000
Разред:______
Ученик:______________________________
Учитељица: Луција Тасић

1.Израчунај:
40 . 10 = _____         6.100= _____       500:10= _____    200:100= _____
35 .10= _____           9. 100= _____      460:10= _____    400:100= _____
77.10= _____            3.100= _____       830:10= _____    700:100= _____
                                                                                                             12бодова
2. Израчунај:
4.70= _____               28.7= _____          210:7= _____
20.30= _____             206.2= _____        630:9= _____
40.16 = _____            308.3= _____        720:8= ____                        9бодова
3.На фарми има 137 кавеза. У сваки кавез смештено је 5 пилића. Колико има пилића на фарми? (Задатак израчунај множењем збира производа.)
________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
                                                                                                                                    4 бода
4. Мама је купила шналу за косу и платила је 220 дин. Ћерки је купила 3 такве шнале. Колико новца је потрошила за куповину шнала?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________4 бода
5. Горани су првог дана засадили 102 саднице. Другог дана засадили су 3 пута више, а трећег дана два пута мање садница него првог дана. Колико је укупно засађено садница?
_____________________________
_____________________________
____________________________
__________________________
__________________________________________________________________
                                                                                                           6 бодова
30- 35 -5
24- 29-4
18- 23  3
10- 17  2
0-9  1

Образовни стандарди-средњи ниво
1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције 

Нема коментара: