среда, 27. март 2013.

Ирска молитва


Ако те твоје дете потражи погледом – погледај га!
Ако те твоје дете додирне својим рукама – загрли га!
Ако те твоје дете додирне својим уснама – пољуби га!
Ако твоје дете хође нешто да ти каже – послушај га!
Ако се твоје дете осећа беспомоћно – помози му!
Ако се твоје дете осећа само –прати га!
Ако се твоје дете осећа жалосно – утеши га!
Ако се твоје дете налази у потешкоћама – осоколи га!
Ако твоје дете доживи неуспех – заштити га!
Ако твоје дете изгуби наду – охрабри га!

понедељак, 18. март 2013.

''Опет креће пролеће''
ОПШТИ ПОДАЦИ:
Школа:
ОШ ''Драгољуб Илић'' Драчић
Место:
Жабари-издвојено одељење
Датум:
24. 04. 2008.
Разред:
1.
Учитељице:
Милена Страхинић и Луција Тасић


  СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Предмети, наставне јединице, тип часа:
Српски језик- Пролеће- Воја Царић
Математика-Сабирање и одузимање дестица -Утврђивање градива
Свет око нас-Пролеће-Утврђивање 
Ликовна култура –Опет креће пролеће (комбинована техника) -Обрада и стваралаштво
Сви часови су у корелацији са музичком културом.
После два часа интегративне наставе ученици ће имати 2 часа физичког аспитања.
Физичко васпитање-Штафетне игре-такмичење
Тип часа:
комбиновани:обрада, утврђивање, стваралаштво
Облик рада:
групни, индивидуални, фронтални
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, метода практичних радова, амбијентална, илустративна, кооперативна, радионичарска, разговор, усмено излагање
Наставна средства:
текст-Читанка, картон, пресоване пролећне биљке, лепак, колаж папир, бојице по избору, наставни листићи са задацима за групе, аудио ЦД, радови ученика
Техничка помагала:
рачунар

Временска артикулација часа:
Час траје 90 минута
Уводни део: 10 – 15 мин
Главни део: 45минута
Завршни део: око 30 минута
Садржај рада:
Мотивација за рад:слушање песме Ст. Коруновића- Пролеће;
Уводни час је из српског језика:
-Учитељ изражајно чита текст;
Пролеће
Опет креће
пролеће
с песмом кроз мој крај.
Дође ласта, дође рода,
зажубори бистра вода
и полете змај.
Топли дани
сунчани,
изменили свет.
И гле свуда наоколо,
где је било грање голо
осуо се цвет.
Вредне пчеле почеле
да скупљају мед.
Снега нема, зима није,
бацили смо бунду, скије-
лоптин сад је ред.
 Воја Царић
Кратак разговор о песми.
1.Како пролеће у песми стиже у песников крај?
2. Зашто песник каже да пролеће долази с песмом?
3. Које птице прве долазе и најављују долазак пролећа?
4. Каква је вода у песми?
6. Шта још вода може да ради?
7.Шта деца воле да праве у пролеће?
8. Како су топли дани изменили природу?
9. Које је пролећно цвеће?
10. Зашто је дошао ред на лопту?
- Објашњавање начина рада ;
-Подела деце у групе и подела задужења;
-ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ТЕМАТСКОГ ДАНА
Обрада песме Пролеће из српског језика, кроз интеграцију сродних садржаја из математике, света око нас, музичке и ликовне културе.
-Док деца раде пустити тиху музику – (Пролеће- Вивалди, Лабудово језеро- Чехов);
-Надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција, упућивање и помоћ групама;
-Презентовање радова по групама;
-Запевајмо сложно сви за крај – Висибаба,
-Утисци деце о часу;


ПРИЛОГ БР.1
ГРУПА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК
1.Од датих слова саставите  речи:
Ћ Е О П Л Р Е _________________
А А Б Б С В И И ___________________
В Н И А Р Ч Ј А Г О Е  ____________________

2.Од датих речи саставите реченице:
Пролеће у крај стиже мој._______________________________________
Селице су птице ласте. _________________________________________
У бари рода једној на стоји нози._________________________________

3.Ако правилно решите укрштеницу у првим пољима усправно добићете назив једног годишњег доба:
1. Пољана (краће)
2. Женско име, а може бити и име цвета(бела….)
3. Из њега пада киша
4. Једно годишње доба
5. Женско име (Емилија краће)
6.Врста птице
7. Женско име

1.
2.3.
4.
5.6.

к
7.
м

н


4. Спојите име са одговарајућом радњом.
Пчелица          цвета

Лептир           сија

Цвеће              зуји

Сунце              лети

5.Напишите две реченице о пролећу.
_________________________________________________________________________________

ПРИЛОГ БР. 2
ГРУПА ЗА МАТЕМАТИКУ
  Решите задатке. На првој линије је решење, на другој одговор.
Одговоре пишите пуним реченицама!
Договарјте се о раду у групи!

  1. Бере меда јагоде, у шарену корпицу, да нахрани дечицу и дебелу женицу. Набрао је меда 80 јагода. Уморио се, сео на пањ и почео да се слади. Када је кући дошао, 60 је остало. Колико је појео?____________________________________________________Одговор:____________________________________________
2.     2. Лети бумбар изнад траве. Зуји, зуји броји мраве. Било их је 50. У травицу, под гљивицу, сакрило се 10. Колико ће мрава бумбар да изброји?
___________________________________________________
  Одговор:_________________________________________

  1. Родиле су младе мајске трешње. На једној трешњи има 40 зрелих плодова, а на другој 30. Колико укупно има трешања____________________________________________________Одговор:________________________________________________
  1. Дечаци и девојчице плету венац од белих рада. Дечаци су набрали 30 цветова, а девојчице 50. Колико је укупно цветова у том венчићу?
__________________________________________________

Одговор:__________________________________________

  1. У корпи је било 60 јагода. Мама је дала 30 јагода деци, а 10 је она појела. Колико је јагода остало?
_________________________________________________________
Одговор:______________________________________________

  1. На цвет једне јабуке слетело је 40 пчела. Долетело је још 30, а затим још 20. Колико је пчела на ту јабуку слетело?
_________________________________________________________
Одговор: ________________________________________________

  1. У ливадици расту љубичице. Има и плавих и белих. Плавих је било 60. Колико је белих ако знамо да има укупно 90 љубичица?
_______________________________________________________
Одговор:_______________________________________________

ПРИЛОГ БР. 3
ГРУПА ЗА СВЕТ ОКО НАС
На постављена питања одговарајте пуном реченицом!
Договарајте се о раду у групи!
1. Набројте  годишња доба:
    __________________ _____________  _____________ _____________
 2. У горе наведеном задатку заокружи годишње доба које је сада:
3. Шта ради сунце у пролеће?
____________________________________________________________

4. Које су биљке весници пролећа?
_________________________________________________________

5. Наброј птице веснике пролећа:
________________________________________________________

6. Како се одевамо у пролеће?
Дечаци:__________________________________________________
Девојчице: _______________________________________________

7. Које су ваше пролећне игре?
_____________________________________________________________

ПРИЛОГ БР. 5
Група за Ликовну културу
Задатак:

Од постојећег материјала: пресоване пролећне биљке, лепак, картон, колаж папир, темпере, водене боје, направите слику пролећа.
Техника је комбинована: сецкање, лепљење, цртање, бојење.
Свако у групи треба нешто да уради.
Сарађујте и стварајте!
                                                     Продукт рада групе за ликовну културу

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ШТАФЕТНЕ ИГРЕ
            У ових 5 штафетних игара такмичиће се две екипе од 10 такмичара. Побеђује она екипа која игру правилно и најбрже заврши.

1.Постављање и сакупљање флаша
   Први играч трчи из почетне позиције са 5 пластичних флаша и поставља једну по једну на обележена места на одређеном растојању. Враћа се празних руку назад. Следећи их сакупља и доноси трећем који их поново поставља.
2. Простиремо веш
    Између статива гола је канап са штипаљкама. Први играч трчи са три крпе, простире их на сушило и враћа се. Додирне другог играча који отрчи, покупи веш и донесе следећи.
3. Додирни лоптом стативу
            Први играч трчи носећи лопту у рукама. Лоптом додирне стативу и враћа се, предаје је другом играчу, који то исто чини.
4.Сакупљамо празне флашице
   Мале пластичне флашице су у корпи у рукама првог играча. Тако натоварен, трчи до гола где је окачена празна корпа. Вади једну по једну флашицу, оставља их и враћа се с празном корпом коју предаје другом играчу. Он трчи да их покупи, враћа пуну корпу следећем играчи и тако редом.
5. Трчање у џаку
            Сви учесници су распоређени на раздаљини од 2м. Први улази у платнени џак, скаче до другог, излази а други улази и скаче до трећег и редом до задњег.