четвртак, 30. октобар 2014.

Кратке народне умотворине-припрема за час


Учитељица:Луција Тасић
Предмет: Српски језик 
Разред: IV
Наставна јединица: Кратке народне умотворине
Тип часа: Обрада градива
Образовни циљ: Тумачење кратких народних умотворина ( форми ) заснованих на народној мудрости и провереном искуству
Васпитни циљ: Неговање народног духа, језика и традиције.
                             Васпитавање љубави према народним умотворинама и народној мудрости.
Функционални циљ: Подстицање ученика на запамћивање и коришћење кратких народних умотворина у савременом свакодневном језику.
Наставне методе: Метода разговора, дијалошка метода, метода писаних радова, демонстативна метода, текстуална метода,  кооперативна  метода.
Облици наставног рада: Фронтални, групни, индивидуални
Наставна средства: аудио ЦД,  цедуље за избор група, oзнаке за групр, наставни листићи за групе, хамер,  маркери, креп трака, креда у боји, слика Вука Караџића                           
Корелација: Народна традиција, музичка култура
Ток часа

Уводни део часа
Први
корак
7 минута

Мотивација за рад композиција ‘’Фрулашки разговор.’’
Наставник поставља питања:
Који инструмент изводи ову композицију? (Фрула)
Какав је фрула инструмент? (Народни)
Којој врсти музике припада композиција ‘’Фрулашки разговор?’’ (Народној музици)
Народна музика настала је давно, као и народне умотворине.
Шта су народне умотворине? (Све оно што су некада давно изрекли даровити појединци из народа)
Како су се у почетку преносиле народне умотворине? (Усменим путем)
-          Ко је касније  бележио народне умотворине и сачувао их од заборава? (Вук Стефановић Караџић.  Наставник потом показује слику)
      -     Како се зове књижевност која је потекла из народа? (Народна књижевност)
-          Данас ћемо разговарати о кратким народним умотворинама. 
-          Чули сте сигурно од бака и дека да вам кажу: „Испеци па реци“ или „Лепа реч и гвоздена врата отвара“. Која би ово врста кратких народних умотворина била? (Народне пословице)
-          Набројте још неке кратке  народне умотворине? (Народне изреке, пословичка поређења, пословице, загонетке, питалице, клетве, заклетве)
Други корак
Наставник исписује на табли врсте кратких народних умотворина.

Главни део часа
Трећи
корак
10 минута
У првом делу наставник дели ученике на 5 група, методом случајног избора. Ученици извлаче цедуље и тако се групишу. Потом им наставник дели по један хамер и маркер на коме ће писати одговоре. Дели им задатке на наставним листићима. Упућује ученике на рад у групи. ( Организују се како ће радити, ко ће читати, ко ће писати, како ће презентовати радове… Најбитније је да сви чланови групе сарађују. У групи нема појединачних одговора и наметања сопственог мишљења. Група одлучује који ће одговор прихватити. 
  1. Прва група добија народне изреке и пословичка поређења
  2. Друга група добија народне пословице
  3. Трећа група добија народне загонетке
  4. Четврта група добија народне питалице
  5. Пета група добија народне клетве и заклетве
Четврти
корак
4 минута

Народне изреке и пословичка поређења.
-          Дао би ти око из главе. (Најдрагоценије би ти дао.)
-          Да га објесе, донео би кући вјешала. (Из свега нађе излаз.)
-          Не би га надлајало сто паса. (Брбљив, свађалица.)
-          Куповати мачку у џаку. (Не зна се шта се купује.)
-          Пресипати из шупљег у празно. (Не ради ништа, прича којешта.)
-          Терати мак на конац. (Цепидлачити.)
-          Нема нигде живе душе. (Нигде никога.)
-          Сиромах као црквени миш. (Нема шта да поједе.)
-          Добар као добар дан у години. (Човек је добар као најберићетнији дан.)
-          Држи га као мало воде на длану. (Држи га као највећу драгоценост.)
-          Заплео се као пиле у кучину. (Запао у ћорсокак и не зна да се избави.)
-          Седи као на иглама. (У ишчекивању, у стању напетости.)
-          Ћути као оловом заливен. (Не говори ништа.)
-          Мирише као душа девојачка. (Лепота, чедност, неисквареност.)

Долазимо до закључка:
Народне изреке су облик говора пренесеног (метафоричног) значења који спада у кратке усмене књижевне врсте, срећемо их у свакодневној употреби.
Пословичка поређења нису самостална, пореде се особине и својства човека са особинама и својствима животиња, биљака, природних појава, небеских тела.
Пети
корак
4 минута
Прозивам другу групу да објасни народне пословице.

-          Чини добро, па и у воду баци. (Чинио си добро, а ниси побудио захвалност.)
-          Ми старимо, свет се подмлађује. (На млађима свет остаје.)
-          Глад очију нема. (Гладан човек не бира.)
-          Врана врани очи не вади. (Од исте сорте људи неће једни против других.)
-          Није памет у годинама него у глави. (Памет је у знању а не само у искуству.)
-          Ко не чини ништа, зло чини. (Свако мора да ради.)
-          Договор кућу гради. (Договором се све постиже.)
-          Без муке нема науке. (Морамо учити, радити да би нешто постигли.)
-          Добар глас далеко иде, а зао још даље. (Зло пре или касније исплива на површину.)
-          Зло је ко не зна, а учити се не да. 
-          Вода свашта опере до црна образа. 
-          На младима свијет остаје. 

Долазимо до закључка:
Народне пословице су кратке мисаоне изреке дате као савет. Израз су мудрости до којих се дошло животним искуством које се преносило вековима.

Шести
корак
4 минута
Обраћам се трећој групи која је добила наставне листиће са  загонеткама да образложе свој рад.

-          Татино дете, мамино дете, а ничији син. (Кћи)
-          Друге зове, себе не чује. (Звоно)
-          Бије те, а не видиш га. (Ветар)
-Ако изговориш моје име више ме неће бити. Шта сам ја? (Тишина)
-Беле коке испод стрехе вире. (Зуби)
-Без ексера на зиду виси (Паучина)
-Бела њива, црно семе, мудра глава која сеје. (Папир и оловка)
-Бацим га горе бело, бацим га доле жуто. (Јаје)
-Друге зове себе не чује.(Звоно)
-Госпа у двору, а коса јој на двору.(Репа)
-Гором иде не шушка, водом иде не брчка. (Сенка)
Долазимо до закључка:
Народне загонетке су плод игре, говора, маште и духа. Засноване су на игри речи или на пренесеном значењу. Сврха је да се да тачан одговор на постављено питање, разоткривајући прави смисао.


Седми корак
4 минута
Питам четврту групу шта је био њихов задатак, образлажу значење народних питалица које су изабрали из Читанке.

Питао приморац рају:
-          Кад вам је најгори ага?
-          Кад осиромашимо.
-          А кад је најбољи?
-          Кад умре.                                              (Слобода је највреднија...)

Питали вука:
-          Кад је највише зима?
-          Кад се сунце рађа.                                (У марту кад је зубато сунце, а понестало залиха хране.)

Питао магарчић оца:
-          Што те оно данас зову на свадбу?
-          Биће да је нестало дрва.                       (Не зову га да се весели, већ да ради.)

Питали Турци Краљевића Марка:
-          Кажи нам, Марко, за шта би се најрадије потурчио?
-          За инат!                                                  (Не би се продао за злато, али би из ината.)

Долазимо до закључка:
Народне питалице су сажет исказ дат кроз дијалог. Вишесмислене су, дају шаљив или мудар одговор на постављено питање.


Осми корак
4 минута
Прозивам пету групу да објасни народне клетве и заклетве које су изабрали из Читанке.

-          Бесан море локао.
-          Отишао у невидилицу. (Послати неког далеко од себе.)
-          Лак му сан као воденични камен. (Неком желети кошмар и несаницу.)

-          Тако се у мене вода не закаменила! 
-          Тако ми трипут од неба до земље! 
-          Тако се небо нада мном не проломило! 
-          Тако се не згрчио као уже у врећи! 

Народне клетве су старе, засноване на веровању да се речју може начинити зло.
Народне заклетве се односе на задану реч онога који је изриче, да убедимо саговорника у истинитост својих речи.

Завршни део часа
Девети
корак
8 минута
После главног дела ученици бирају  одређивање најуспешнију групу, али похвала и за остале.

У завршном делу часа, који је такмичарског карактера, наставник пита ученике ко зна још неке кратке народне умотворине. Ученици имају 4 минута да самостално у своје свеске напишу одговоре. Ко је исправно написао највише, победио је. Наравно, следи похвала и за све остале.

Домаћи задатак: Да ученици од својих старих (бака, дека…) прикупе што више могу кратких народних умотворина.

Утисци са часа. Ако остане времена ученици могу да отпевају неку народну песму научену у 4. разреду.


Изглед табле

Кратке народне умотворине
Народне изреке
Пословичка поређења
Народне пословице
Народне загонетке
Народне питалице
Народне клетве
Народне заклетве

Литература:

др Љиљана Бајић – др Зона Мркаљ, Читанка за 5. разред основне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2008.
Антологија народних умотворина (приредио Живан Милисавац), Матица српска, Нови Сад, 1957.


Песме о Новој години за предшколце и прваке

Напомена:Све слике и анимациоје у овом посту преузете су са сајта lenagold.ru
Новогодишње жеље

БАКА:
За Нову годину 
само желим:
да загрљаје сс
 унуцима делим.

КУВАР:
Моја је жеља 
позната свима:
за сваког довољно 
хране да има.

УЧИТЕЉ:
Не желим за себе
никакво признање,
већ деци што боље
да пренесем знање.

ДЕВОЈЧИЦА:
Много је жеља, ал''
 само једна
ваше је пажње сада вредна.
Слушајте, дакле, мама и тата:
У Новој години желим брата!

Новогодишња честитка-С. Михалков

Да вам се остваре
сви лепи снови-
и они стари и они нови;
да вам се испуне
све тајне жеље,
да децу свуда прати весеље;
да вам је здравље
као од челика;
да сва деца
порасту велика!
Новогодишња честитка-Милош Стефановић

Децо снова,

Срећна вам година Нова!Желим вам да читате лепе књиге,

школу без иједне бриге,

сваки дан пуно музике и песме

и да имате идеје бесне.

Играчке да вам падају ко киша,

да имате пуно слаткиша,
целе године пуно шала и смеха
и да буде симпатија нека.

Желим вам још распуст кад одобре просветари,
а за све остало још увек сте мали.

                                                 Pesma preuzeta sa sajta Pesme za decu


Новогодишња честитка-Душан Ђуришић

У Новој години нека се роде
нове љубави, ђачке и тајне
да вас заноси далеко воде
у недокучиве пределе сјајне!
У Новој години дете свако,
нека порасте брзо и лако.


Сусрет с Деда Мразом-Н. Дреновац

Данас сам срео Деда Мраза
у дворишту, између стаза.
Уштинуо ме за образе,
а ја му рекох:''Деда Мразе,
добро ми дошао, здраво деда!
Ја волим твоје прсте од леда.
Донеси сутра за дечју срећу,
пахуља белих пуну врећу.
Покриј снегом прљаве стазе,
све нек се белу, Деда Мразе!
У огледала и ледаре
претвори оне мутне баре.
Проспи пахуље на све стране,
звездама белим окити гране!
Из твоје вреће нек веје, сипа,
кад трчим, нек се чује шкрипа!


Песма за Деда Мраза-Милош Стефановић

Желим да те подсетим Деда Мразе
да те чекам на крају стазе!

Нећу се љутити ако добијем,
ауто или авион на батерије,
или књигу што песму крије!

А, песма некa подсети Деда Мразе
да те осмех чека на крају стазе!

                                                    Pesma preuzeta sa sajta Pesme za decu


Новогодишње спавање-Милош Стефановић

Падао је први снег,
а ја сам спавао, спавао,
и први снег сам преспавао!

Мама је китила јелку,
а ја сам спавао, спавао,
и кићење сам преспавао.

Стигла је Нова година,
а ја сам спавао, спавао,
и Нову годину сам преспавао.

А поклоне, јеси ли и поклоне преспавао?

Поклоне нисам преспавао, 
јер се и Деда Мраз успавао!

                                                   Pesma preuzeta sa sajta Pesme za decuNovododišnja želja-Miloš Stefanović

U Novoj godini želim
da bude sve što nije bilo,
i da se ostvari sve što se snilo,
da u srcu gnezdo sviju laste
i da svako od ljubavi poraste...

Do zvezde ili komete besne
gde su pantalone kratke, a cipele tesne,
gde sve je malo, a biva se veći,
kada se voli iskreno ćuteći!

U Novoj godini želim
da nam od ljubavi porastu krila,
i polete želje koje ona skriva!

Pesma preuzeta sa sajta Pesme za decu
Novogodišnja pesma-Duško Radović

Srećna vam, deco, Nova Godina!

Sa palačinkama, sa krofnama,
sa tufnama, sa mašnama,
sa žutim tašnama

Sa zekama,
bakama,
sekama,
sa dekama.

Sa trubama,
bubama,
sa leptirima,
sa šeširima.

Sa ođačarima,
poštarima,
sa svim dobrim ljudima i stvarima.

Živeo, dečji narode slavni!

Naživeo se sreće, slobode i mira!
. . .NOVOGODIŠNJA ČESTITKA-Marina Nevia 

Da vam se ostvare svi lepi snovi
i oni stari i oni novi
Da vam se ispune sve tajne želje
da decu svuda prati veselje
Da vam je zdravlje kao od čelika
da sva deca porastu velika!
Pesma je preuzeta sa bloga Nevia
DEDA MRAZ-Marina Nevia

Dok se spava ove noći
Deda Mraz će tiho doći
Prošetaće s' bradom belom
svakim gradom, svakim selom
Dok sve spava ove noći
Deda Mraz će tiho doći
i doneće pune vreće
igračaka, smeha, sreće!
Pesma je preuzeta sa bloga Nevia
DEDA MRAZ-Marina Nevia

Crne čizme, beli sneg
ko se penje uz naš breg?
Crven pojas, seda brada
ko stiže pred vrata grada?
Sitno škripi noćna staza
eto nama Deda Mraza
Šta li nosi? Vreću ima
dolazi nam s' darovima
Crne čizme, bela staza
eto nama Deda Mraza
A Deda Mraz je svakom mio
svakom ko je dobar bio.

Pesma je preuzeta sa bloga Nevia

Деда Мраз

Деда Мраз нам носи
насмејано лице,
а ја се надам
и розе ролерице.

Он се увек прикраде
ноћу кад је тама,
ал' поклоне купује
увек моја мама.
(Непознати аутор)

Деда Мраз

Зима ме штипка
за образ и каже:
''Доћи ће Деда Мраз.''

И збиља, деда,
са белом брадом,
доћи ће однекуд 
тихо, крадом.

Још ми у глави,
звончићи звоне,
још памтим 
његове поклоне.
(Непознати аутор)

Деда Мраз

У децембру, кад нам дође,
бела зима љута,
Деда Мраз нас обрадује,
много, много, пута.

Дарове у врећи носи
са осмехом благим,
па се деца тада друже
 с Деда Мразом драгим.

(Непознати аутор)Новогодишњи пакетић-Јелка Славковић

Новогодишње пакетиће 
праве старији
труде се да буду
што лепши и счађи,
на тај начин се
придружују играрији,
на тај начин
и сами постају млађи.
Свеједно да ли је
пакетић мањи ил' већи
и какав је поклон 
у њега стављен,
он ће дете сигурно
да усрећи,
само ако је с љубављу прављен.

Нова година

Радосно је чекамо
у вечерње сате,
док светиљке сијају,
лампиони клате.

Сви смо тад на окупу,
мама, тата, сека, ја,
чекамо да кажемо,
срећна Нова година!

Чекамо да Деда Мраз
на врата закуца,
уручи нам поклоне 
и испуни срца.

(Непознати аутор)
GDE JE BABA MRAZ
Opet si nam došao s neke bele staze,
da nam deliš poklone dragi Deda Mraze,
samo nešto vrlo važno zanima sve nas
zbog čega si uvek sam, gde je Baba Mraz?


Ko je tebe rodio, ko su tvoji preci,
da li imaš rodbinu, iskreno nam reci,
Ko ti jelo priprema, ko ti toči piće,
ko sa tobom pakuje naše paketiće?

Pesma je preuzeta sa bloga  Rastemo
Stiže Nova godina-Žaklina ''Ninna'' Suvajac

Kakav je ovo dan,
da nije nekom rodjendan?
Svi po kuci jure,
Mama, tata, svi se zure.
Kite jelku, sobu celu,
Kolace prave i tortu belu.
Meni nista nije jasno.
"Na spavanje", vice mama.
"Zar ne vidis da je kasno".
Sanjao sam Deda Mraza,
Pitao ga sta to prave.
Zacuo sam tihi glas,
"To je Nova Godina,
svi je ljudi slave,
Ako budes dobar, svraticu do Vas.
Sad je meni jasno,
zasto zure oni.
Stize Nova Godina,
stizu nam pokloni.Deda Мraz 

Ala nam je dobar ovaj Дeda Мraz 
jelku nam je doneo 
da veseli nas! 

Kolo,kolo veselo 
okrece se lako, 
u kolu se igramo, 
evo bas ovako! 

Zdravo,da si zdravo 
Nova godino, 
cekaju te deca 
uvek veselo!! 

(Nepoznati autor)
Pesma preuzeta sa foruma Porodični život


Novogodisnja pesma 

Pahuljice,padajte meke i guste 
na siroke ceste i stazice puste. 

Jer vec se blizi onaj čas 
kad nama doć će Deda Mraz naš.

Vi dečice pevajte veselu pesmu 
a,sveće na jelci nek radosno bljesnu.

Jer vec se blizi onaj čas 
kad nama doć će Deda Mraz naš.

Osvetlite zvezdice puteve,drume 
osvetlite kućice, polja i šume.

Jer vec se bliži onaj čas 
kad nama doć će Deda Mraz naš. 

(Nepoznati autor)
Pesma preuzeta sa foruma Porodični život
Deda Mraze


Ostavi kraj nasih vrata 

barem mala dva tri brata 

ili sestru, il' bar dve 

ne znam sta cu od dosade. 

Iz vrtica kad se vratim 

sedim sama noge klatim 

pevam sama, cutim sama 
jer vremena nema mama. Deda Mraze, deko mili 

sad pozdrave moje primi 

bar nekoga donesi mi. S' tatom isto stoje stvari 

Deda Mraze druze stari 

i mene si pre pet zima 

dao mami da me ima.

Pesma preuzeta sa foruma Porodični život


Pesma Novogodišnje želje preuzeta je sa bloga Suza


JOŠ MNOGO LEPIH PESAMA O BOŽIĆU I NOVOJ GODINI ZA DECU PREDŠKOLSKOG I MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA MOŽETE PRONAĆI NA BLOGU PREDŠKOLCI SA OSMEHOM