четвртак, 28. новембар 2013.

Деца чекају Деда Мраза

Кућица је први део у изради аранжмана под називом Новогодишња бајка. 


ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ:
-Табла стиропора дебљине 1цм
-Паковање вате
-Дрвофикс лепак
-Жути, смеђи и плави тонер
-Сличице деце из дечје штампе
-Новогодишњи украси

ПРИБОР ЗА РАД::
-Скалпел
-Маказе
-Шире четке за бојење
-Лењир

НАЧИН ИЗРАДЕ:
-На стиропору нацртати кућу и изрезати скалпелом.
-Нацртати детаље на предњој страни куће-прозоре и врата.
-Обојити стране.
-Залепити сличице деце.
-Вату искидати на ситније комадиће, стране за кров намазати лепком и залепити вату као цреп под снегом.
-Спојити све стране лепком.
-Кућицу украсити по жељи.

Данас смо били вредни, али нисмо успели да урадимо више од овога. Остале детаље за новогодишњу бајку правићемо на следећем часу ликовне културе и поделити фотографије са вама. До тада будите вредни па направите и ви кућицу. Деца су се заљубила у њу, а морам признати и ја.


среда, 27. новембар 2013.

ПахуљеПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ:
-стари CD
-тврђи картон
-лепак
-алуминијумска фолија
-плава  темпера

ПРИБОР:
-маказе
-скалпел
-четкице за бојење

НАЧИН ИЗРАДЕ:
1. Изрезати скалпелом жељени облик картона.
2. Обложити картон фолијом или обојити.
3. Залепити CD на средину.
И пахуља је готова.


субота, 23. новембар 2013.

Пратим промене у природи у јесен

Учитељица: Луција Тасић
Разред:2.
Наставни предмет:
Чувари природе
Наставна јединица:
Пратим промене у природи у јесен
Тип часа:
Утврђивање градива
Циљ часа:
Утврђивање и примена  стечених знања о јесени кроз хоризонталну и вертикалну повезаност градива.
Задаци часа:
 
Образовни:
-стварање интердисциплинарних веза међу предметима, као предуслов стицања трајног знања;
-хоризонтално повезивање савладаног градива из 1. разреда;
-вертикално повезивање градива  из наставног предмета свет око нас;
 
Функционални:
Примена стеченог знања.
 
Васпитни:
Развијање љубави према природи.
Уважавање туђег мишљења у групном раду и васпитавање сарадничких односа и тимског рада.
 
Облик рада:
Фронтални, групни,индивидуални
Наставне методе:
вербална, текстуална, кооперативна, радионичарска, метода писаних радова, метода усменог излагања
Наставна средства:
цедуље за избор група, наставни листићи за групе, наставни листићи за евалуацију часа, аудио ЦД
Корелација:
ликовна култура, свет око нас, музичка култура
Активности ученика:
-сарађује у групном раду,
-одговара на постављена питања,
-изражава своје мишљење,
-уважава мишљење других
-примењује стечена знања,
Активности учитеља:
-претходна припрема која подразумева уређење учионице у складу са темом,
-организује све појединости везане за час,
-води час,
-поставља питања,
-помаже ученицима,
-креира,
-објашњава
-усмерава
-подстиче децу на рад
Временска артикулација часа:
Уводни део: око 5 мин
Главни део: Око 25 мин
Завршни део: око 15 мин

 
ТОК ЧАСА
УВОДНИ ДЕО ЧАСА
Мотивација за рад-певање Химне чувара природе
Кратак разговор о годишњим добима.
Истицање циља часа.
Подела ученика у групе: септембар, октобар, новембар, децембар
 
 
ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА
Ученици раде у групама постављене задатке. (Прилози од 1 до 5).
Од њих се тражи сарадња, договор, ненаметање сопственог мишљења, уважавање другова. Учитељ даје додатна објашњења и инструкције групама, ако за то има потребе.
Прати рад ученика.
 
 
 
ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА
 
У завршном делу ученици презентују радове својих група. Остале групе пажљиво слушају и дају свој коментар на радове група. Завршни коментар даје учитељ.
На крају часа попуњавају евалуационе листиће о данашњем часу што може помоћи учитељу да унапреди сопствени рад. /
(Прилог бр.5)
 
 

ПРИЛОГ БР.1
Група- Септембар
 


1. Напишите 5 доказа да долази јесен.
1._______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________

 2. Нацртајте воће које дозрева у јесен.

ПРИЛОГ БР.2
Група –Октобар

 
ПОПУНИТЕ ТАБЕЛУ:
Јесење време
Радови људи у јесен
Изглед дрвећа у јесен
Поврће које дозрева у јесен
Воће које дозрева у јесен
Јесења гардероба
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИЛОГ БР.3
Група-Новембар
 
 
 
1. Заокружи тачне одговоре:
Јесен почиње                        Јесење време је                        Људи у селу у јесен    
А) 21.септембра                  А)  сунчано и топло                 А) сеју баште и окопавају     
Б) 22.септембра                  Б) хладније и кишовито           Б) беру кукуруз, ору и сеју   
                                                                                                       пшеницу
 
В)23.септембра                   В) дува ветар и пада снег        В) орезују воће и крече стабла
2. Подвуци реченицу која описује јесен:
Напољу је топло и сунчано па се деца сунчају и купају у базену.
Дува јак ветар и права је мећава, па сви седе у кућама крај топлих пећи.
Напољу је облачно и пада киша, па људи свакодневно носе кишобране.

3. Повежи животињу са оним што ради у јесен:
МЕДВЕД                     САКУПЉА ОРАХЕ И ЛЕШНИКЕ
ВЕВЕРИЦА                 САКУПЉА КУКУРУЗ У СВОЈУ ЈАЗБИНУ
ЈАЗАВАЦ                    СПРЕМА СЕ ЗА ЗИМСКИ САН
 
ПРИЛОГ БР.4
Група ДЕЦЕМБАР
 
1.Обоји дрво које одговара изгледу дрвећа у децембру.
 
 
2. Обоји слике и испод сваке напиши којем би јесењем месецу одговарала:
 _____________________
 ____________________
 _______________
                                                                   ______________
 
 
 
3. Обоји слику сунца која одговара јесени:
 


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

петак, 22. новембар 2013.

Сребрна јелка


ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ:
-Табла стиропора
-стари Cd-ови
-црвена тканина
-бојанка Деда Мраз
-кесица за поклоне
-нека дечја играчкица
-плави,наранџасти и жути  молерски тонери
-мало беле полудисперзије
-дрвофикс лепак (туткало)

НАЧИН ИЗРАДЕ:
1.Компакт дискове залепити као што је приказано на слици.
2.Од црвене тканине направити машнице и залепити на средину.
3. Жутим и нранџастим тонером нацртати куглице.
4. Обојити позадину и нацртати пахуље
5. Обојену бојанку , поклоне и играчку залепити или причврстити притискачима.

И новогодишње весеље може да почне.После две године добили смо идеју да ову нашу јелку проширимо и да учествујемо у новогодишњој манифестацији коју урганизује Дом уметности из Ваљева под називом јелке у акцији.
. Залепили смо још пар табли стиропора, налепили ЦД-ове, залепили машнице.
Школски мајстор нам је направио постоље од метала и наша јелка се нашла на тргу Живојина Мишића испред хотел Гранд у Ваљеву. Иако је највише интересовања привукла од стране пролазника, није била победничка јелка. Заузели смо 2. место са 1579 гласова што је било за 150 мање од победничке јелке. Хвала свим ФБ пријатељима који су гласали за нас.


Полеђина јелке била је украшена новогодишњим порукама и честиткама упућеним грађанима Ваљева.