четвртак, 28. новембар 2013.

Деца чекају Деда Мраза

Кућица је први део у изради аранжмана под називом Новогодишња бајка. 


ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ:
-Табла стиропора дебљине 1цм
-Паковање вате
-Дрвофикс лепак
-Жути, смеђи и плави тонер
-Сличице деце из дечје штампе
-Новогодишњи украси

ПРИБОР ЗА РАД::
-Скалпел
-Маказе
-Шире четке за бојење
-Лењир

НАЧИН ИЗРАДЕ:
-На стиропору нацртати кућу и изрезати скалпелом.
-Нацртати детаље на предњој страни куће-прозоре и врата.
-Обојити стране.
-Залепити сличице деце.
-Вату искидати на ситније комадиће, стране за кров намазати лепком и залепити вату као цреп под снегом.
-Спојити све стране лепком.
-Кућицу украсити по жељи.

Данас смо били вредни, али нисмо успели да урадимо више од овога. Остале детаље за новогодишњу бајку правићемо на следећем часу ликовне културе и поделити фотографије са вама. До тада будите вредни па направите и ви кућицу. Деца су се заљубила у њу, а морам признати и ја.


среда, 27. новембар 2013.

ПахуљеПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ:
-стари CD
-тврђи картон
-лепак
-алуминијумска фолија
-плава  темпера

ПРИБОР:
-маказе
-скалпел
-четкице за бојење

НАЧИН ИЗРАДЕ:
1. Изрезати скалпелом жељени облик картона.
2. Обложити картон фолијом или обојити.
3. Залепити CD на средину.
И пахуља је готова.


субота, 23. новембар 2013.

Пратим промене у природи у јесен

Учитељица: Луција Тасић
Разред:2.
Наставни предмет:
Чувари природе
Наставна јединица:
Пратим промене у природи у јесен
Тип часа:
Утврђивање градива
Циљ часа:
Утврђивање и примена  стечених знања о јесени кроз хоризонталну и вертикалну повезаност градива.
Задаци часа:
 
Образовни:
-стварање интердисциплинарних веза међу предметима, као предуслов стицања трајног знања;
-хоризонтално повезивање савладаног градива из 1. разреда;
-вертикално повезивање градива  из наставног предмета свет око нас;
 
Функционални:
Примена стеченог знања.
 
Васпитни:
Развијање љубави према природи.
Уважавање туђег мишљења у групном раду и васпитавање сарадничких односа и тимског рада.
 
Облик рада:
Фронтални, групни,индивидуални
Наставне методе:
вербална, текстуална, кооперативна, радионичарска, метода писаних радова, метода усменог излагања
Наставна средства:
цедуље за избор група, наставни листићи за групе, наставни листићи за евалуацију часа, аудио ЦД
Корелација:
ликовна култура, свет око нас, музичка култура
Активности ученика:
-сарађује у групном раду,
-одговара на постављена питања,
-изражава своје мишљење,
-уважава мишљење других
-примењује стечена знања,
Активности учитеља:
-претходна припрема која подразумева уређење учионице у складу са темом,
-организује све појединости везане за час,
-води час,
-поставља питања,
-помаже ученицима,
-креира,
-објашњава
-усмерава
-подстиче децу на рад
Временска артикулација часа:
Уводни део: око 5 мин
Главни део: Око 25 мин
Завршни део: око 15 мин

 
ТОК ЧАСА
УВОДНИ ДЕО ЧАСА
Мотивација за рад-певање Химне чувара природе
Кратак разговор о годишњим добима.
Истицање циља часа.
Подела ученика у групе: септембар, октобар, новембар, децембар
 
 
ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА
Ученици раде у групама постављене задатке. (Прилози од 1 до 5).
Од њих се тражи сарадња, договор, ненаметање сопственог мишљења, уважавање другова. Учитељ даје додатна објашњења и инструкције групама, ако за то има потребе.
Прати рад ученика.
 
 
 
ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА
 
У завршном делу ученици презентују радове својих група. Остале групе пажљиво слушају и дају свој коментар на радове група. Завршни коментар даје учитељ.
На крају часа попуњавају евалуационе листиће о данашњем часу што може помоћи учитељу да унапреди сопствени рад. /
(Прилог бр.5)
 
 

ПРИЛОГ БР.1
Група- Септембар
 


1. Напишите 5 доказа да долази јесен.
1._______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________

 2. Нацртајте воће које дозрева у јесен.

ПРИЛОГ БР.2
Група –Октобар

 
ПОПУНИТЕ ТАБЕЛУ:
Јесење време
Радови људи у јесен
Изглед дрвећа у јесен
Поврће које дозрева у јесен
Воће које дозрева у јесен
Јесења гардероба
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИЛОГ БР.3
Група-Новембар
 
 
 
1. Заокружи тачне одговоре:
Јесен почиње                        Јесење време је                        Људи у селу у јесен    
А) 21.септембра                  А)  сунчано и топло                 А) сеју баште и окопавају     
Б) 22.септембра                  Б) хладније и кишовито           Б) беру кукуруз, ору и сеју   
                                                                                                       пшеницу
 
В)23.септембра                   В) дува ветар и пада снег        В) орезују воће и крече стабла
2. Подвуци реченицу која описује јесен:
Напољу је топло и сунчано па се деца сунчају и купају у базену.
Дува јак ветар и права је мећава, па сви седе у кућама крај топлих пећи.
Напољу је облачно и пада киша, па људи свакодневно носе кишобране.

3. Повежи животињу са оним што ради у јесен:
МЕДВЕД                     САКУПЉА ОРАХЕ И ЛЕШНИКЕ
ВЕВЕРИЦА                 САКУПЉА КУКУРУЗ У СВОЈУ ЈАЗБИНУ
ЈАЗАВАЦ                    СПРЕМА СЕ ЗА ЗИМСКИ САН
 
ПРИЛОГ БР.4
Група ДЕЦЕМБАР
 
1.Обоји дрво које одговара изгледу дрвећа у децембру.
 
 
2. Обоји слике и испод сваке напиши којем би јесењем месецу одговарала:
 _____________________
 ____________________
 _______________
                                                                   ______________
 
 
 
3. Обоји слику сунца која одговара јесени: