среда, 6. новембар 2013.

ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА


Школска година: 2013/14.
Учитељица: Луција Тасић
 Сарадња са родитељима одвијаће се кроз следеће активности:

1.
Родитељске састанке на нивоу одељења
2.
Тематске опште родитељске састанке које ће организовати школски педагог и директор школе у сарадњи са учитељима и наставницима
3.
Индивидуалне посете родитеља по позиву учитеља
4.
Индивидуалне посете родитеља  у  дане отворених врата
5.
Посете родитеља часовима
6.
Активно учешће родитеља на часовима
7.
Одржавање представа и приредби за родитеље

1.      ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА

Дневни ред ће се допуњавати и кориговати пред сваки родитељски састанак, додаваће се актуелне теме и решавати актуелни проблеми.
МЕСЕЦ
ПЛАНИРАНИ   ДНЕВНИ РЕД
СЕПТЕМБАР
1.Упознавање са календаром рада за школску 2013/14.годину.

2.Упознавање родитеља са планом рада у 3.разреду
3.Извештавање о набавци уџбеника
4.Набавка школског прибора
5. Понуде за дечју штампу
6.Организовање екскурзије
7.Организовање школе у природи
8.Упознавање са планом   сарадње са родитељима
9. Потписивање сагласности за: изборни предмет, фотографисање, снимање и објављивање фотографија деце, сагласности за јутарњу рекреацију  деце , сагласности за одлазак деце у СРЦ Петница (школа пливања) и осталих актуелних ствари. Потписивање списка добијених уџбеника који се враћају.
11.Читање кућног реда школе
12. Разно
НОВЕМБАР
1. Анализа свих облика образовно-васпитног рада на крају првог класификационог периода

2.Анализа успеха и  ученичких постигнућа
3.Анализа дисциплине ученика
4. Изостанци ученика
5. Договор о присуству родитеља часовима
6. Разно
7.Извођење представе за родитеље (Црвенкапа)
ДЕЦЕМБАР
1.Анализа реализације свих облика образовно-васпитног рада на крају првог полугодишта
2.Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта и подела ђачких књижица

3.Анализа сарадње родитеља и школе
4.Извештај о раду у првом полугодишту (тематски дани, угледни часови, културна и јавна делатност…)
5.Разно
6.Извођење новогодишње приредбе за родитеље
АПРИЛ
1. Анализа свих облика образовно-васпитног рада на крају трећег класификационог периода

2.Анализа успеха и  ученичких постигнућа на крају трећег класификационог периода

3.Анализа дисциплине ученика

4.Изостанци ученика

5.Подсетник за родитеље

6.Разно
ЈУН
1.Анализа реализације свих облика образовно-васпитног рада на крају школске године

2.Анализа успеха и дисциплине на крају школске године и подела ђачких књижица
3.Анализа сарадње родитеља и школе
4.Годишњи извештај о раду (тематски дани, угледни часови, културна и јавна делатност…)
5. Предавање за родитеље: Како деца на квалитетан начин да проводе време на распусту
6. Набавка уџбеника и прибора за следећу школску годину
7. Разно

2.ТЕМАТСКИ ОПШТИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ
                Планом рада за школску 2013/14. годину планирана су два општа родитељска састанка. Први је планиран за крај првог класификационог периода, други за крај трећег класификационог периода. Њих припрема стручна служба школе, а на основу њиховог плана ако има потребе и ја ћу се укључити.

3.ИНДИВИДУАЛНЕ ПОСЕТЕ РОДИТЕЉА ПО ПОЗИВУ УЧИТЕЉА
У току школске године позиваћу родитеље на индивидуалне разговоре када то буде потребно и када то буде у интересу  бољег напретка и понашања њихове деце.

4.ИНДИВИДУАЛНЕ ПОСЕТЕ РОДИТЕЉА У ДАНЕ ОТВОРЕНИХ ВРАТА
 На нивоу школе сваки разредни старешина  одредио је дан отворених врата када родитељи могу доћи и поразговарати о свему што их занима. Код мене је дан отворених врата среда, време од 12.30-13.15.

5.ПОСЕТА РОДИТЕЉА ЧАСОВИМА
Родитељ- гост на часу, пожељан је вид сарадње школе и породице. Присуствујући часу родитељ ће се боље упознати са начином рада у одељењу, начином рада учитеља, активности детета на часу, понашањем детета, његовом сарадњом и комуникацијом са друговима… Родитељи благовремено треба да јаве термин учитељу и договоре се о посети.

6.АКТИВНО УЧЕШЋЕ РОДИТЕЉА НА ЧАСОВИМА 
За ову школску годину планирала сам доласке родитеља за тематске дане када ће заједно радити са својом децом. У питању су тематски дани:
1.      Празници нам стижу (27.децембар 2013.),
2.      Моја мама, моја вила (7.март 2014.).
Такође у плану је у другом полугодишту према договору са родитељима (када им буде одговарао термин) активно присуство на часовима ликовне културе:
1.      Дан са очевима-прављење кућица и хранилица за птице
2.      Дан са мајкама – прављење гињол лутака;

7.ОДРЖАВАЊЕ ПРЕДСТАВА И ПРИРЕДБИ ЗА РОДИТЕЉЕ
Новембар
Извођење представе ''Црвенкапа''
27. децембар 2013.
Новогодишња приредба
7. март 2014.
Приредба ''Моја мама, моја вила''
24. април 2014.
Еколшки маскенбал (који је требао бити 22.априла за Дан планете Земље)
28. јун 2014.
Смотра дечјег стваралаштва
Нема коментара: