четвртак, 26. фебруар 2015.

Митровац је бисер Таре-Луција Тасић

Централни хотел, шест павиљона
и много малених колона
дечице са разних страна.
Тај Митровац је без мана.

Краси га четинарска шума,
богата флора и фауна.
До њега се стиже лако,
на први поглед заволи га свако.

Вредна рекреаторка Гордана,
дружи се с децом свакога дана,
открива им шумске стазе
и царство Тепих ливаде.

Говори лепо и гласно
дечици да буде јасно,
они упијају њене приче
и воле тарске медведиће.

Имена њихова знају сви,
научи ако не знаш и ти,
то су Муса, Марко и Милица,
Мирка, Љубинка и Флекица.

Али, то није крај са њима,
девет снажних медведа има,
недостају Ђура, Оги и Милоје
који чипове имају своје.

И много тога још Тара има,
пуно снега када је зима,
вукове, срне, и јелене,
ливаде простране и зелене,
срдачне људе, земаљски рај,
на Митровцу је стварно НАЈ!

Песма је посвећена предивним људима из дечијег одмаралишта Митровац на Тари.

четвртак, 12. фебруар 2015.

Тематски дан- Вода је наше благо


Светски дан вода обележава се сваке године 22. марта. Тај дан је усвојен резолуцијом УН-а у децембру 1992. године. Већ од 1993. године овај дан је почео да се обележава и временом значај овог дана је почео да расте.
Овим даном Уједињене нације желе да подсете на важност заштите вода и на недостатак воде за пиће у многим крајевима света. Такође од 2005. до 2015. се обележава деценија вода тако да Светски дан вода има посебан значај током ових година.
У Србији се такође обележава светски дан вода бројним манифестацијама.
У нашој школи овај дан обележили смо тематским даном и пригодним драмским приказом.

ОПШТИ ПОДАЦИ:
 Школа:
 ''ДрагољуБ Илић''
 Учитељице:
 Бојана Белушевић и Луција Тасић
 Датум:
20.3.2014.год 


СТРУЧНИ ПОДАЦИ:

Разред:
3.
Наставни предмети, наставне јединице
и тип часа:
Природа и друштво-Вода услов живота-Утврђивање
Српски језик – Прича о Раку Кројачу-Десанка Максимовић-Обрада
Ликовна култура- Акваријум са рибицама-Практичан рад
Чувари природе- Вода је наше благо-Едукативни драмски приказ
Облик рада:
индивидуални, фронтални, групни
Наставне методе:
дијалошка, демонстративна,текстуална, илустративна, објашњавање, интерактивна, практичан рад, кооперативна, радионичарска
Наставна средства:
укрштеница, текст-Читанка стр. 58, Радна свеска стр. 22, наставни листићи са задацима  за групе, 
Ликовна култура: картонске кутије,целофан, силк, лист блока, темпере, колаж папир, маказице, лепак, аудио CD 
Специјални облик наставе:
Корелативна настава
Временска артикулација:
За реализацију тематског дана  теме''Вода је наше благ'' планирана је корелација 4  наставна предмета, а 5 наставних часова.  Ови предмети су  у корелацији са музичком културом и слободним активностима. 
Корелација;
Музичка култура, Слободне активности
ЦИЉ ТЕМАТСКОГ ДАНА:
Усвајање нових и проширивање постојећих знања о значају, заштити и особинама воде кроз хоризонталну  и вертикалну повезаност градива из различитих предмета.  
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

Да ученици усвоје и прошире постојећа знања о значају, заштити и особинама воде и повежу их са садржајима других предмета
Доживљавање и разумевање текста; уочавање ликова, њихових особина, поступака и понашања;
Упознавање начина очувања животне средине;

Функционални:

Повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима и примена знања;
Развијање логичког мишљења и закључивања;
Да науче да штеде воду;
Развијање маште и креативности;
Оспособљавање за практичан рад;
Интеракција  међу децом;
Васпитни:
а ученици науче да штеде воду;
-Да ученици поштују законитости природе;  
-Јачање еколошке свести и одговорности;

САДРЖАЈ РАДА:

1.час- Природа и друштво

УВОДНИ ДЕО ЧАСА: 7-8 минута
1.Решавамо укрштеницу која је исцртана на хамеру.(Прилог бр.1)
1.Водени цвет беле боје 2.Барска птица дугих ногу 3.Вода у чврстом стању 4.Најмања количина воде 5.Место где се река улива 6.Речна риба са брковима 7.Лов рибе 8.Биљка која расте уз обалу 9.Кућа на води у којој се меље жито 10. Оглашава се крекетањем 11. Народно поређење-Ћути као...12. Дрвенаста биљка која расте поред воде-жалосна... 13.Велика водена површина14.Најмањи водени ток 15. Спора водена животиња


1


 
2


3

4

5


6
  
7
8


9
10


11


12

13


14


15
   Решење укрштенице је: Вода услов живота
2.Саопштавање наслова тематског дана и упознавање са начином рада.
3..Кроз фронтални рад поновити дијалошком методом: 
-Важност - значај воде за живи свет-Без воде нема живота на Земљи.
-Живот биљака, човека и животиња зависи од воде. 
-Особине воде 
-Кружење воде у природи.

ГЛАВНИ ДЕО:око 25 минута
Подела ученика у три групе.
Давање инструкција за рад.
Рад група на наставним листићима.
НАСТАВНИ ЛИСТИЋ  - Природа и друштво
1.група
1. Избаци уљеза
   а)  киша             б)  снег          в)   прашина        г)   роса                  д)   иње                
2. Човек се највећим делом састоји од воде.                 ДА                    НЕ
3. Сложи реченицу од задатих речи!
материја
не
воду
може
замени
да
ниједна
4.  Вода кључа и претвара се у водену пару на _______________________________________
5.  У домаћинству воду загађују:
а)  отпаци од хране                    б)   рибе                                     в)   алге
6. За пиће је добра свака минерална вода.                     ДА                    НЕ
7. Од чега зависи стање воде
_____________________________________
8. Допуни-доврши еколошку поруку:
,, И деца нека помажу, нека се више брину, да сви имамо, лепу и здраву_________________’’
9.Количина воде на Земљи је увек иста.                             ДА                    НЕ

10.Која животиња је описана следећим текстом:
Живи у чистим водама.
Тело је заштићено оклопом.
Има већи број ногу.
Повремено се креће уназад.
На глави има очи на дршкама и ножице у облику клешта којима хвата плен.
11. Шаљива питалица:
Којом  водом се и решето може напунити?______________


НАСТАВНИ ЛИСТИЋ  -  Природа и друштво
2.група
1. Избаци уљеза
а)   лед             б)   пара           в)   бара              г)   брдо           д)   снег                   
2. Да ли животиње и биљке губе воду?                     ДА                    НЕ
Земљи 
и 
живота 
је 
опстанка 
вода 
услов 
на 
3. Сложи реченицу од задатих речи!
4.Вода мрзне и претвара се у лед на
 _______________________________
5.У фабрикама воду загађују:
а)   локвањ                    б)   киселине                   в)   белоушка
6.Штетно је често пити минералну воду                            ДА                    НЕ
7. Шта је испаравање? _________________
8. Допуни-доврши еколошку поруку:
Хајде, да потражимо решења за смањење_____________________!
9.Количина загађене воде у природи увек је иста.             ДА                    НЕ
10.Која животиња је описана следећим текстом:
 Дугачке задње ноге омогућавају да прескочи даљину и до 40 пута већу од њене сопствене.
Дишу плућима, али и преко коже.
Хране се инсектима, црвима и пауцима.
Свој плен хватају лепљивим језиком.
Не пију воду, већ је упијају кроз кожу.
Јаја полежу у води из којих се излежу пуноглавци.
11. Шаљива питалица:
Какав је песак на дну мора?_____________


НАСТАВНИ ЛИСТИЋ  -  Природа и друштво
3.група
1.Избаци уљеза
а)   море             б)   облак               в)   брод            г)   магла          д)   поток
2. Највећи део земљине површине је покривен водом?            ДА            НЕ
3. Сложи реченицу од задатих речи!
заразне
за
преносе
пиће
неисправном
се
болести
водом
4.У природи  вода  стално
 _______________________________
5. У саобраћају воду загађују:
а )   бицикл                     б)   мрља од нафте                в)   мрља од мастила
6. Укус минералних вода потиче од растворених минерала у њој.       
                                                                                                     ДА                    НЕ
7. Наведи агрегатна стања воде
_________________________________
8. Допуни-доврши еколошку поруку:
,,Када има воде, свима је драго, чувајмо воду, вода је_______________!’’
9.  Количина  чисте воде на Земљи увек је иста.               ДА                    НЕ
10.Која животиња је описана следећим текстом:
 Дугачке ноге има и воду гази њима.
Жабе од ње беже,а рибе кљуном  стеже.
 Живи поред воде,а  уме и на југ да оде.
 У песми се каже: »Децу не доносе _____________».
11. Шаљива питалица:
Која река тече испод Савског моста?______________
ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА: 
Презентовање радова група.Коментар и закључак.
ДОМАЋИ ЗАДАТАК:
Написати неку еколошку поруку о чувању воде.
2.час-Српски језик
МОТИВАЦИОНА АКТИВНОСТ: око 5 минута
 1.Решавамо ребус који је исцртан на хамеру- Прилог бр.3.
Ø  Решење ребуса је:Рак Кројач 
Где живе ракови? Чиме се баве кројачи? Шта то имају ракови што нас  асоцира на кројаче?
 На овом часу  видећете  другачији приказ  живота  реке виђен  очима књижевнице.Десанке Максимовић.  

ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА- АКТИВНОСТИ: око 25 минутра
Ø  Слушање приче са звучне читанке.
Ø  Кратак разговор; Шта вам се посебно допало? Да ли се десило 
нешто неочекивано? 
Групни рад ученика на наставним листићима
- Групе раде своје задатке уз договор и  међусобне консултације
-Учитељ прати рад и ако је потребно даје додатна објашњења.


НАСТАВНИ ЛИСТИЋ
''Прича о Раку Кројачу'' Д. Максимовић
1.ГРУПА
1. Где је живео Рак Кројач?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2. Шта си сазнао о Раку Кројачу из првог дела приче ?
                                                                                                                                    ________________________________________________________                                                                                                                                                       
3. Ко је Раку Кројачу помагао у послу?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4. Пронађи у тексту реченицу у којој се говори о Раковој вредноћи. Реченицу подвуци.

5. Шта су рибице решиле?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
6.Када се одржава забава у виру?
__________________________________________________________________________________________________________________________
7.Зашто су рибе дошле код Рака?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
8.Прoнађи у  тексту бар 5 глагола
9.Од једне речи направи што више речи:

                        -а

Риба

ПРИЛОГ БР 4/2

-            ''Прича о Раку Кројачу'' Д. Максимовић
-           
1. Које материјале је Рак користио за шивење хаљина?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2. Пронађи у тексту реченице које описују хаљине које ће Рак сашити рибицама. Реченицу подвуци.
3. Како је Рак правио нова одела ?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4. Шта су за то време радиле рибице?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
5. Пронађи у тексту реченице које описују  спремање вира за забаву. Реченице подвуци.
6. Зашто су рачићи плакали?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
7Ко је још и зашто оплакивао Рака Кројача ?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8.Прoнађи у тексту бар 5 именица

9.Од једне речи направи што више речи:
                       
 Вода    

ПРИЛОГ БР 4/3
РАДНИ ЛИСТ - Трећа група
''Прича о Раку Кројачу'' Д. Максимовић
1. Где су били рачићи кад је нестао Рак Кројач?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2. Пронађи у тексту речи које указују на осећања становника реке који су чули за ракову несрећу. 
Речи подвуци. Именуј то осећање.
                                         
3. Како се спасао Рак Кројач?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4. Шта је урадио Рак Кројач после овог догађаја?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
5. Са чиме писац упоређује рибље хаљине?
                                                                                                                                                                   
6. Пронађи у тексту реченице у  које су написане у управном говору. Реченице подвуци.

7.  Који су  нестварни,бајковити елементи у овој причи?__________________________
 8. Прoнађи у тексту бар 5 придева ____________________________________________
9.Од једне речи направи што више речи:
река:_____________________________________________________________________
ЗАВРШНИ ДЕО : око 15 минута
Презентација радова и извештавање..Анализирамо. Сви ученици прате, 
коментаришу. Исправљамо евентуалне грешке. Евалуација и похвала за успешно урађене 
задатке.
Ø  Најважније податке истичемо на табли:
Место: радње:река
Време:ноћ,на месечини.
Ликови:рибе, жабе, раже, змије, ракови...
Особине Рака Кројача: омиљен, познат, вредан, радан,одговоран, 
 паметан, промућуран,сналажљив.
Тема:Забава на месечини
Порука: Да би неко био омиљен и запажен у свом послу, треба да буде вредан, 
одговоран, љубазан. 
Ø  ДОМАЋИ ЗАДАТАК:
Подела текста на целине и давање поднаслова свакој целини.
Препричати и илустровати део приче по избору.
3. и 4.час-Ликовна култура:

УВОДНИ ДЕО ЧАСА:
Мотивациона припрема:
Слушање песме Теку, теку капи течне-Бранко Коцкица и Колибри
На претходном часу смо радили причу о Раку кројачу. Ко поред њега живи у реци? (Рибе.) Које врсте риба су поменуте у тексту? Које врсте риба ви још знате? Где још могу живети рибе осим у реци? Где људи у стану гаје рибе? 
Ваш задатак данас је да направите акваријум.
Ученици се деле на три групе.
Давање инструкција и упутстава за рад,

ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА:
Истицање циља часа-Да ученици искористе знања са претходних часова у својим радовима,маштовито их обликујући. 
Самосталан рад ученика.У  оквиру  групе  индивидуално  се приступа моделовању-сваки ученик прави своју рибицу- израда модела –цртају,сецкају и боје,а затим их каче помоћу силка или конца на вешалицу.Рад прати и одговарајућа музика-песма,на ЦД-у: «Рибарчета сан»
Теку, теку капи течне-Бранко Милићевић- ,,Коцкица’’ и дечији хор ,,Колибри’’
и слушају одговарајуће композиције: Влтава- Б. Сметана, На лепом плавом Дунаву, Штраус...
Потом свака група има задатак да направи један заједнички акваријум од веће картонске кутије.Правимо отворе на зидовима кутије и покривамо их целофаном.Унутрашњост акваријума обојити у плаво или обложити одговарајућим сликама из календара. Уколико је потребно, помоћи ученицима у раду.
Детаљан приказ прављења акваријума можете погледати на овом блогу кликом на доњу везу.Групе готове скулптуре-моделе постављају у три акваријума. Простор  самостално  уређују  уз  слободно коришћење  додатног  материјала  (пруће,  суво  цвеће и лишће, апликације, колаж папир...). 
Акваријум

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА:
Мини изложба је и прилика за евалуацију  и  завршни  коментар  учитеља, естеско процењивање,коментаре и мишљења ученика.


5. час .Чувари природе

Драмски приказ едукативног текста-Вода је наше благо-Луција Тасић изведен је за све ученике наше школе. 
Ликови: Луца Свезналица, Буца, Моца, Мица, Цица
(Деца се играју напољу, почиње да пада киша.)

Моца: Е, што мрзим кишу! Покварила је игру. Волео бих да више никад не падне.
Буца: И ја. Та вода све упропасти. Не волим ни да је пијем.
Мица: И ја пијем само сокове.
Буца: Најбољи су газирани. Кола например.
Луца Свезналица: Ћутите, молим вас! Не могу више да вас слушам.
Цица: Зашто се  љутиш? Свако има право на своје мишљење.
Луца Свезналица: Слажем се да има. Али треба нешто и знати. Незнање је најгори човеков непријатељ. Знање ти даје право на властито мишљење.
Буца: Ха, ха. Знање, знање... Луца Свезналица опет паметује.
Моца: (Шапуће деци.) Нека. Пустите је. Да видимо шта је смислила.
Луца Свезналица: Чујем ја Моцо шта говориш. Али не љутим се. Нисам смислила никакву глупост. Подстичете ме на размишљање, вашим невероватним изјавама.
Моца: Којим изјавама?
Луца Свезналица: Ти си рекао да би желео да киша више никад не падне. Буца и Мица не пију воду. То је права катастрофа.
Цица: Немој се љутити Луцо. Помози нам да схватимо то што си хтела рећи.
Луца Свезналица: Знате ли ви уопште које је најздравије пиће?
Буца: То је бар лако. Вода.
Луца Свезналица: Кад знаш да је вода најздравија, зашто онда пијеш газиране сокове?
Они су врло штетни. Имају много шећера у себи и изазивају гојазност.
Буца: Нисам о томе размишљао.
Луца Свезналица: Време је да размислиш. (Буца се чешка по глави.) Знате ли колико површине заузима вода на Земљи?
Мица: То је лако 2/3 од укупне површине, али само 3% је слатка вода која се користи за пиће. Остало је вода мора и океана, а она је слана.
Луца Свезналица: Управо тако, у томе и јесте проблем.  Све мање је воде за пиће. Колико човек може издржати без хране?
Буца: Ја не могу ни два сата. (Смеје се.) Ха, ха, ха
Цица: Без хране може издржати и до четрдесет дана, али без воде не може ни седам дана.
Луца Свезналица: Шта је онда Буцо најважније за живот: храна, сокови или вода?
Буца: Нерадо признајем да је вода најважнија.
Моца: Почни онда да је пијеш.
Луца Свезналица: Милијарду и петсто милиона људи на Земљи нема чисту воду за пиће. Ми смо срећници што је имамо. Човек углавном не цени оно што има. За 25 година предвиђа се да ће пет милијарди и четристо милиона људи бити без чисте воде. То је ужасно велики број. Ту можемо бити и ми.
Мица: Ја сам читала да четири милиона људи годишње умре због коришћења прљаве воде.
Луца Свезналица: Тачан је податак. Е, зато је вода наше благо и морамо је штедети.
Цица: Ствар је озбиљна. Нисам то знала. Можеш ли да нас научиш како да штедимо воду?
Луца Свезналица:Најбоље се учи кроз практичне примере. Како Моцо переш татин ауто?
Моца: Лако. Ко још не зна како се пере ауто. Сипам течност за прање на сунђер, отворим воду на цреву и рибам, рибам...
Луца Свезналица: Док вода тече?
Моца: Да.
Луца Свезналица: Погрешно. Воду треба да сипаш у кофицу, као и течност. Том водом переш ауто, а када завршиш, водом из црева само спереш сапуницу. Тако се троши много мање воде.
Моца: (Забринуто.) Нисам о томе размишљао. Послушаћу те Луцо.
Цица: Ја волим да заливам травњак и башту . Исто тако пустим воду на црево, а она тече, тече...
Моца: И то је погрешно. Сипај и ти воду у кантицу, а мањом посудицом је захватај па тако заливај цвеће. Травњак само кратко попрскај водом која не тече у млазу. Довољно је само мало воде да трава добије свежину.
Луца Свезналица:Браво другари! Почели сте да размишљате на прави начин.
Буца:Ја волим да се купам у кади. Напуним пуну каду воде, а онда певам:
''Ала је дивота
кад се неко купа,
што се не би купали,
вода није скупа.''
Луца Свезналица:То је важило у Змајево време. Данас је вода прескупа.За купање у кади потроши се 120-150 литара воде, а за туширање 40-60литара.
Буца: Није лоше ни туширање. Сада кад то знам, нема више купања у кади. Брчкаћу се у базену.
Луца Свезналица:У нашој кући направљен је план штедње. Тата је поправио све славине јер једна неисправна славина која капље кап по кап потроши 1000 литара воде месечно. Поправио је и водокотлић. Мама укључује машине за воду и посуђе када их добро напуни.
Мица: Много воде се потроши на прање зуба. Треба воду затворити док четкицом трљамо зубе. Много више воде се потроши на хигијену, него за храну и пиће.
Луца Свезналица:Тачно. У ту сврху потроши се само 3 литра воде дневно,а на хигијену знатно више. Ако желите расхлађену воду држите је у фрижидеру, а немојте пуштати да тече из славине да бисте је расхладили.
Буца: Тек сад схватам колико је вода важна. Одкуд ти Луцо све то знаш?
Луца Свезналица:Ја сам Луца Свезналица. Ви сте ме тако прозвали. Ха, ха.Прочитала сам на Интернету. Мени Интернет не служи за играње игрица и фејсбук, него да нешто научим.
Цица: Треба да научимо и наше родитеље како да штеде.
Моца: Обавезно! Али пре тога, запевајмо сложно сви!

Певају заједно:
Вода је извор
здравља и живота,
ако је имамо
живот је лепота.

Штедимо воду
јер је драгоцена
па ће је имати
и будућа поколења.

Утисци деце о тематском дану.