понедељак, 09. фебруар 2015.

Тематски дан-Породична срећа, од свега је већа


ОПШТИ ПОДАЦИ:

Школа:
''Драгољуб Илић''
Место:
Драчић
Учитељице:
Бојана Белушевић и Луција Тасић
Датум:
15.5.2014.
Разред:
3.


Наставни предмети, наставне јединице
и тип часа:
СТРУЧНИ ПОДАЦИ:


Српски језик –Речи и реченице –Обнављање градива
Математика- Текстуални задаци са две операција-Утврђивање
Ликовна култура- 2 часа - Породица на окупу –Обрада
Облик рада:
индивидуални, фронтални, групни, у пару
Наставне методе:
дијалошка, демонстративна, текстуална, илустративна, објашњавање, интерактивна, практичан рад, кооперативна, радионичарска
Наставна средства:
Цедуље за избор група и парова, хамер са текстом песме ''Породица,'' наставни листићи из српског и математике за групе и парове, аудио ЦД
 Ликовна култура: картон од великих кутија, стиропор дебљине 1цм, слике људи из дечје штампе, дрвофикс лепак, слике из старих календара, лист блока, темпере, колаж папир папир,маказице, четке за бојење, каменчићи, пластелин, новински папир, ЦД са песмама о породици
Специјални облик наставе:
корелативна настава
Временска артикулација:
За обраду теме ''Породична срећа од свега је већа,'' планирана су 4 наставна часа.
Корелација;
Сви часови су у корелацији са музичком културом.
Корелација са одељенском заједницом и слободним активностима.
ЦИЉ ТЕМАТСКОГ ДАНА:
Усвајање нових и проширивање постојећих знања о значају породице као основне ћелије друштва.  
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

Да ученици усвоје и прошире постојећа знања о породици и њеном значају не само за појединца и ужу друштвену заједницу, већ за целу државу, па и за цео свет.
Да науче како да се понашају у случају породичног насиља и коме да се обрате како би заштитили себе и своје ближње.


Функционални:

Повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима.
Развијање поверења између деце и родитеља.
Развијање маште и креативности.
Интеракција  међу децом и интеракцију учитељ- ученици.
Васпитни:
Развијање љубави према породици.
Развијање поштовања према родитељима и осталим члановима породице.
Васпитавање позитивних навика.


САДРЖАЈ РАДА:

1.час- Српски језик
Уводни део:
1.Мотивација за рад-Слушање песме –Када се воли-Колибри  

Када се воли цветић са цветом
Опојни мирис шири се светом.
Када се голуби воле на грани
На свет ће доћи мали голубани.

И кад је цича, и када веје
Љубав ко сунце цео свет наш греје.

Када се воли цветић са цветом
Опојни мирис шири се светом.
Када се воле, мама и тата,
На свет ће доћи сека или бата.

И кад је цича, и када веје
Љубав ко сунце цео свет наш греје.

2.Кратак разговор о песми.
Упознавање ученика са Светским даном породице.(У школи у виду обавештења информишемо ученике од 1-8.разреда о важнијим датумима. Овог пута на Светски дан породице Весна Сировљевић и Луција Тасић написале су пригодан чланак који обухвата: дефиницију породице, датум од када се обележава овај дан на међународном нивоу, информацију о томе да је породица као институција у кризи и разлоге који су до тога довели, појам беле куге у Србији, породично насиље и како реаговати и коме пријавити...) 
Главни део:
Ученици се деле у парове и раде наставне листиће који су припремљени у 3 нивоа сложености.
Материјал се налази у прилозима.
Завршни део:
Презентовање радова и коментар.
2.час-Математика- Ученици у паровима раде наставне листиће (Прилог бр. 5)
3. и 4.час-Ликовна култура:

УВОДНИ ДЕО ЧАСА:
1.Мотивациона припрема:
Читање песме Породица.и кратак разговор о њој.
Почетак свега
Основ живота
Радост и срећа
Осмех, лепота
Давање, загрљај,
Искрена љубав
Цветна долина
Анђео чувар.
Л. Тасић

2..Подела ученика у групе.

ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА:
Давање инструкција и упутстава за рад.
  1. група прави рад као папирно позориште на тему-Моја породица на излету у шуми
  2. група прави рад као папирно позориште на тему-Моја породица на излету крај реке
  3.  група прави рад као папирно позориште на тему-Моја породица у парку
Начин рада: Два листа дебљег картона од великих кутија залепе се као корице. Кад се корице отворе, на горњу страну могу се залепити слике природе са календара, или деца могу исецањем и доцртавањем залепити небо, сунце, птице и тд. Доњи део је практично постоље на које ће ређати дрвеће залепљено на стиропор да мође да стоји, људе (чланове породице) које су исекли из дечје штампе такође залепљене на стиропор. Од пластелина праве детаље:реку, цвеће, животиње... Од каменчића праве стазице. Треба да искористе расположив материјал и да пусте машти на вољу како би добили што креативније и лепше радове.

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА: Естетска анализа радова.
Попуњавање евалуационих листића о тематском дану.
Утисци деце о раду, предлози и сугестије за следећи тематски дан.


ПРИЛОЗИ
ПРИЛОГ БР. 1/1
Наставни листић из српског језика

1.Црвеном бојом подвуци речи које именују чланове породице, а плавом бојом подвуци речи које именују родбину:
учитељица, тетка, мама, тата, ујак, кум, пријатељ, комшија, дете, стриц, баба, деда, друг, цимер

2. Допуни реченице заједничким именицама  чланова породице:
Моја __________ најбоље кува.
_________ дрема у фотељи.
__________ сече дрва у шуми.
Моја ________ плете најлепше џемпере.
_________ помаже мами.

3. Напиши по 3 описна придева уз именице:
Мама _______________________________________________________
Тата ________________________________________________________
Дете ________________________________________________________
Бака ________________________________________________________
Деда _______________________________________________________

4. Допуни реченице одговарајућим глаголима:
Мама и бака ______________ у башти.
Мој тата ___________ велики камион.
Деда је _____________ у фотељи крај шпорета.
Мој брат _____________ овце на ливади.
Моја сестра _____________ цвеће на ливади.

5. Стави потребан знак на крају реченице:
Мама, да ли је готов ручак
Секо, дођи
Бака прави крофне и кува ручак

6. Реченице из претходног задатка напиши у одричном облику:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОГ БР. 1/2

1.Подвуци у песми: црвеном бојом именице, плавом бојом глаголе, зеленом бојом придеве:

Пуно је радости

Најлепше је кад си дете,
па ти бака прича приче,
а јунаци из тих прича,
некако на тебе личе.

Дека те у паркић води
да се играш с другарима,
 а игра се продужава
и увече у сновима.

Мама увек ведрог лица
с тобом дели сваку тајну,
певуши ти, грли, љуби,
скида с неба звезду сјајну.

Тати никад тешко није
да проводи с тобом време,
да се врати у детињство,
заборави на проблеме.

Детињство је дивно доба,
свако га се радо сећа,
то сећање за многе је,
једина и права срећа.
             Луција Тасић

2. Напиши речи сличног значења:
породица ____________________________________________________
мама ________________________________________________________
тата _________________________________________________________
кућа ________________________________________________________
баба ________________________________________________________

3. Попуни табелу:
РЕЧЕНИЦА
ЗНАЧЕЊЕ
ОБЛИК
Моја породица није четворочлана.


Сине, да ли си гладан?


Мама, дођи!


Хеј, тата!4.Напиши 2 обавештајне реченице у одричном облику о породици:
__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Изведи што више речи од речи :
дете _________________________________________________________
љубав________________________________________________________
родити_______________________________________________________

6. Ако правилно попуните укрштеницу решење ће бити у првим пољима усправно:
1
2/////
3
4
5
6
7////
8
1.Врста књижевног дела у прози
2.Тата
3. Школска торба
4. Део намештаја
5. Река у Србији
6. Женско име
7. Део биљке
8. Планина код Београда

ПРИЛОГ БР. 1/3

  1. Препиши песму тако да именице у њој имају умањено значење:

Пуно је радости

Најлепше је кад си дете,     ____________________________________
паа ти бака прича приче,      ____________________________________
а јунаци из тих прича,         ____________________________________
некако на тебе личе.           ____________________________________

Дека те у паркић води         ____________________________________
да се играш с другарима,   ____________________________________
 а игра се продужава           ____________________________________
и увече у сновима.               ____________________________________

Мама увек ведрог лица      ___________________________________
с тобом дели сваку тајну,  ___________________________________
певуши ти, грли, љуби,      ___________________________________
скида с неба звезду сјајну. __________________________________

Тати никад тешко није          __________________________________
да проводи с тобом време,__________________________________
да се врати у детињство,     __________________________________
заборави на проблеме.        __________________________________

Детињство је дивно доба,   __________________________________
свако га се радо сећа,          __________________________________
то сећање за многе је,          _________________________________
једина и права срећа.           __________________________________
Луција Тасић

2.Од датих именица напиши глаголе:
мама ____________         породица ______________
кућа _____________         дом ___________________

3.Стави потребан знак на крају реченица и напиши значење и облик:

РЕЧЕНИЦА
ЗНАЧЕЊЕ
ОБЛИК
Моја сестра ми сваког дана измами осмех


Кћери ниси ли гладна


Дођи сине


Хе, тата4. Допуни реченице одговарајућим придевима:
Моја  __________породица је петочлана. У њој живимо __________мама, тата, сека, бата и ја. Бата је _________ дечак. Он игра фудбал и најдража играчка му је ___________ лопта. Сека има _____________окице и ___________ косу. Тата има __________ бркове.
Ми смо ___________ породица и сви се много волимо.

5. На основу текста из претходног задатка напиши 3 упитне реченице у одричном облику:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Реши асоцијацију:
најнежнија
   мамин муж
немирна
најбрижнија
           отац
мала
најдража
мушки родитељ
раздрагана


ПРИЛОГ БР. 2
НАСТАВНИ ЛИСТИЋ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

-Пажљиво читајте задатке и поступно рачунајте:
1.Воћњак породице Срећковић је квадратног облика. Планирају да га ограде жицом.Колико метара жице им је потребно,ако је дужина једне стране 118 м?
__________________________________________________________________________________________________________________________
2.Бака продаје воће на пијаци.Првог дана је продала 217кг, а другог три пута више.Колико је укупно воћа продала?
__________________________________________________________________________________________________________________________
3.Дека је накупио 640 ораха.Дао је сину 148,а унуку 2 пута више.Колико му је остало ораха?
__________________________________________________________________________________________________________________________
4.Тата је купио лубеницу од 15 кг за своју породицу.Баш су се обрадовали! Килограм лубенице кошта 9 динара. Колико динара му је потребно за целу седмицу,ако сваки дан купује лубеницу те тежине?
__________________________________________________________________________________________________________________________
5.Мама је у продавници 100 грама сира платила 139 динара.Колико новца треба за пола килограма истог сира да би направила  гибаницу за своје укућане?
__________________________________________________________________________________________________________________________
6.Милош је уштедео 876 динара.Сестри је купио књигу која кошта 219 динара, а брату лопту која је два пута скупља.Колико ће му новца остати од уштеђевине?
__________________________________________________________________________________________________________________________
7.Марко је паковао породичне фотографије у албуме. У први албум је сместио 137,а у други  три пута више него у први. Колико је укупно фотографија спаковао?
__________________________________________________________________________________________________________________________
8.Маја је са родитељима ишла у биоскоп.Понели су 1000 динара.Купили су карте по цени од 230 за сваког,а кокице за њих троје  су платили по 36 динара.Колико динара им је остало?
__________________________________________________________________________________________________________________________
-Колико чланова има породица Срећковић?             
_____________
      
Додатни –занимљиви задаци
1.Фудбал играју два сина и два оца,а ипак их је тројица. Како то?
_____________________________________________________________
2. Колико рођендана има мајка троје деце?
_____________________________________________________________
Они су баш срећна породица. Живе заједно.Сви се лепо слажу и једни другима помажу. Брину се о сваком члану.Пружају љубав, заштиту, подршку и пажњу. Деле послове, па зато имају и слободног времена у коме уживају...»Све срећне породице личе једна на другу,а свака несрећна породица, несрећна је на свој начин».
Потруди се да и твоја породица личи на Срећковиће.

 

Нема коментара: