среда, 31. август 2016.

Изволите у учионицу, молим


Школско звонце зна све језике света, али увек говори једно те исто:
-Зврррр, цин, цин, почиње час! Изволите у учионицу! Ђаци онда крену у учионицу, уђу и седну у своје клупе.
-Зврррр, цин, цин, тишина, долази учитељ! Почиње час!-јави се звонцеопет.
Ђаци ућуте. А кад у учитељ уђе у учионицу, устану да га поздраве. Учитељ онда каже:
-Седите, децо!
Деца лепо седну и час почиње. Мало прича учитељ, мало причају ђаци и опет се чује:
-Зврррр, цин, цин, цин, час је готов! Изволите на одмор, молим. Позваћу вас после одмора, на следећи час-објави звонце на крају часа.
И, ето, то је све што једно школско звонце зна да каже.
-Али,,,,,, извини драго звонце, шта је то разред?-упиташе ђаци прваци који су први пут дошли у школу.
Звррц-загрцну се звонце, а пошто није било време ни за почетак ни за крај часа, више се није огласило.
-Ми ћемо вам показати,-понудише се првацима ђаци из другог, трећег и четвртог разреда. Они су првацима лепо објаснили да је школа ђацима дрзга  кућа, да и у њој постоје кухиње, ходници, чесма, затим да има много соба у којима ђаци седе у клупама и да су то учионице, да се у учионицама учи...
-Ми ћемо са вама у вашу учионицу!-загаламише прваци.
-Па, не може то тако! Најпре се иде у први разред где се уче слова, бројеви, певају се песмице и причају причице. Ми смо већ били у првом разреду и знамо сами да читамо, пишемо и да рачунамо...Ето, сад ће доћи ваш учитељ и повешће вас у вашу учионицу.
Тако су старији другови говорили првачићима све док школско звонце није објавило:
-Зврррр, цин, цин! Изволите у учионицу молим!

Душица Лукић

недеља, 14. август 2016.

Програми стручног усавршавања

Каталошки број 970
Чувајући природу чувамо себе - eколошко васпитање деце
КОМПЕТЕНЦИЈА: К1
ОВА КОМПЕТЕНЦИЈА  ОДНОСИ СЕ НА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ.

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ:1
ЈАЧАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗАПОСЛЕНИХ НАРОЧИТО У ОБЛАСТИ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ И УПРАВЉАЊА ОДЕЉЕЊЕМ.

АУТОР: ЛУЦИЈА ТАСИЋ, професор разредне наставе/педагошки саветник, ОШ''Драгољуб Илић'' Драчић
РЕАЛИЗАТОРИ:
ЛУЦИЈА ТАСИЋ и КАРОЛИНА НЕШКОВИЋ, професор разредне наставе, ОШ''Драгољуб Илић'' Драчић/Ваљево

ОПШТИ ЦИЉ СЕМИНАРА:
Пружање практичне помоћи наставницима разредне и предметне наставе за унапређење наставне праксе и подизање сопствене еколошке свести, али исто тако и подизање еколошке свести ученика кроз све наставне предмете. 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ СЕМИНАРА:
-Јачање професионалних компетенција наставника за примену еколошких активности на разноврсним часовима и примену иновативних модела рада у еколошком васпитању деце кроз практичне вежбе.
-Оснаживање учесника за планирање, организовање и извођење различитих еколошких активности у школи и локалној заједници.
-Оснаживање учесника за корелативно повезивање наставних садржаја из различитих наставних предмета (наставних, изнорних и ваннаставних), извођење еколошких тематских дана и еколошких манифестација.
ЦИЉНА ГРУПА:наставници разредне наставе, наставници предметне наставе, стручни сарадници, директор  школе, педагошки асистенти

ТРАЈАЊЕ СЕМИНАРА: 1 ДАН-8 САТИ
ГРУПА:16-30
ЦЕНА: 45 000 ДИНАРА
Особе за контакт: Луција Тасић, 064/982 88 77, e mail: lucijatasic@gmail.com
                               Каролина Нешковић, 065/88 38 193, e mail: karolina.neskovic@gmail.com

Ако сте заитересовани јавите!

С поштовањем
Луција  и Каролина

Каталошки број 381

Интеграција, корелација и занимација-интегративна настава

K2 компетенција за поучавање и учење
Приоритетна област:1 наставна  област, предмет и методика наставе

Институција
Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, Београд
Особе за контакт
Луција Тасић, 064/982 88 77, e mail: lucijatasic@gmail.com
Каролина Нешковић, 065/88 38 193, e mail: karolina.neskovic@gmail.com
Аутори
Луција Тасић, професор разредне наставе, педагошки саветник,
ОШ "Драгољуб Илић", Драчић
Реализатори
Луција Тасић,
Каролина Нешковић, професор разредне наставе ОШ "Драгољуб Илић", Драчић
Општи циљеви
Оснаживање наставника за практичну примену интегративне наставе у
основној школи.
Специфични циљеви
- Јачање професионалних компетенција наставника за тематско планирање на
годишњем и месечном нивоу кроз хоризонтално и вертикално повезивање градива
што је тенденција савремене школе.
 - Упознавање са начином планирања интегративне наставе у школској документацији и
припремањем и реализацијом тематских дана.
 - Развијање креативности, функционалних знања и тимског рада наставника кроз примену интегративне наставе.
Теме програма
Теоријске основе интегративне наставе, тематско планирање, планирање у школској документацији (ШРП, Самовредновање и вредновање рада школе, план личног професионалног развоја, оперативни планови...)  ;
Припрема за тематски дан према моделу интегративне наставе;
Креативна радионица;
Искуства реализатора у примени интегративне наставе.
Циљна група
наставник разредне наставе, наставник предметне наставе, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник, директор школе
 (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник).
Број учесника
16-30
Трајање
један дан (8 бодова)
Цена
Цена семинара је 45 000 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима,
радни материјал, трошкове ,организације обуке, порез...
Трошкови пута реализатора нису укључени у наведену цену.

Ако сте заинтересовани јавите се!
С поштовањем
Луција и Каролина
Велики летњи попуст на књиге Луције Тасић

За срећан почетак школске године омогућен је попуст на моје књиге:


Цена књиге ''Лутка из ђачког кутка'' је 400 динара + трошкови поштарине. У књизи се налазе 23 драмска текста написана у стиху.


Цена књиге ''Испод неба деци треба'' је 300 динара+ трошкови поштарине. Књига је комбинација песама и драмских текстова у стиху погодних за извођење ђачких приредби.


Цена збирке песама ''Срећа је у теби'' је 250 динара  + трошкови поштарине.

За оне који желе комплет од 3 књиге, цена је 850 динара + трошкови поштарине.

Knjige možete poručiti  u inbox na FB ili na e mail adresu   lucijatasic@gmail.com.