недеља, 30. јун 2013.

ТЕМАТСКИ ДАН: САЧУВАЈМО ПЛАНЕТУ

ОШ ''Драгољуб Илић''Драчић
Учитељице: Бојана Белушевић и Луција Тасић

 У савременом образовању се све више тежи међудисциплинарном знању које се заснива на интегративним и синтетичким процесима.
Циљ је да се знања повежу – интегришу на основу међудисциплинарних веза и по хоризонтали и по вертикали. Тако утемељено знање делује на раст креативног потенцијала ученика и на стицање трајнијег знања.
У овом тематском дану учествују ученици 2.разреда са целог нашег подручја: ИО Пријездић, ИО Жабари, ИО Бачевци и ученици из Драчића. Часови ће  се одржати у матичној школи. Учитељице Бојана Белушевић и Луција Тасић у пару су припремалиле и заједно реализују часове.СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Наставни предмети, наставне јединице, тип часа:
1.Српски језик- Ако желиш да те прати срећа-Добрица Ерић-Обрада
2.Свет око нас –Дванаест еколошких заповести-Проширивање знања
3.Математика –Једначине са множењем и дељењем-Утврђивање
4.Чувари природе-Сачувајмо планету-Прављење плаката-Практичан рад
5.Слободне активности  -еколошки маскенбал
Облик рада:
индивидуални,  фронтални, групни, у пару
Наставне методе:
текстуална, илустративна, интерактивна, метода разговора, кооперативна, метода практичног рада, демонстративна
Наставна средства:
Текст песме,  уџбеници из света око нас, наставни листићи за групни рад и рад у пару, слике природе из новина и дечје штампе, лепак, пак папир, маказе, фломастери,
Специјални облик наставе:
Корелативна настава
Временска артикулација часа:
Сви часови су 45-оминутни.
Корелација;
Музичка култура

ЦИЉ ТЕМАТСКОГ ДАНА:

Да ученици схвате кроз разноврсне активности на различитим часовима колико је важан допринос свих нас,  и деце и одраслих, да би се сачувала планета Земља. Да  схвате да многе ствари само од нас зависе. Ако се развије свест појединца, развиће се и колективна и друштвена свест и планета има шансе да опстане.
Садржај рада:
СРПСКИ ЈЕЗИК:
Уводни део:
Мотивација за рад:
Певање песме: Заклео се бумбар
Шта је радио бумбар из песме?
Зашто је бумбар желео да сачува нетакнуту ливаду, сваку травку и сваки цветак у њој?
Данас је Дан наше планете Земље и ми ћемо све часове посветити њој. Земља то заслужује, јер је мајка свих нас-мајка ваша и мајка ваших очева и мајки и мајка ваших предака. Човек је много позитивних и добрих ствари урадио, човечанство је много напредовало, али је кроз тај напредак нарушио чистоћу планете Земље и довело у питање здравље свих живих бића и наш опстанак.  На вама је да научите како да сачувамо планету.
Један наш познати песник, бори се исто као бумбар из песме, да својим песмама утиче на вас, да заволите природу и да је сачувамо и за будуће генерације.
Главни део:
Истицање циља часа.
Учитељ изражајно чита песму.Прилог бр.1
Један ученик изражајно чита песму.
Разговор са ученицима:
О чему говори ова песма?
Који је песников начин да пронађе срећу?
Која бића у природи имају лепе гласове који нас увесељавају?
Шта значи за нас састанак са сунцем у пољу?
Како ће нам живот бити слађи?
Која је порука песме?
Ученике поделити у парове: сваки пар добија наставни листић са истим задацима. Прилог бр.2

Завршни део:
Ученици презентују своје радове.
Изражавање поруке часа.
2.ЧАС
СВЕТ ОКО НАС
Уводни део:
Мотивација за рад:
Учитељ чита песму ''Волим''
Шта све воли песник?
Шта на крају песме каже?
Шта је природа?
Како се дели природа?
Шта чини живу природи?
Шта чини неживу природу?
Како су повезане жива и нежива природа?
Шта све нарушава природу?
Како ми можемо чувати природу?

Главни део:
Прочитати ученицима Дванаест еколошких заповести.(107.стр.уџбеника Свет око нас.)
Прилог бр. 3
Заједно са ученицима тумачимо сваку од еколошких заповести.
Ученике делимо у 3 групе.
Свака група има исти задатак- да напишу по 3 еколошке заповести.

Завршни део:
Презентовање радова.
Изражавање поруке часа.
3.ЧАС
МАТЕМАТИКА

Уводни део:
Подела ученика у групе. Свака група добија исти задатак. Треба да реше текстуалне задатке путем једначина са множењем и дељењем.

Главни део:
Групе решавају своје задатке.

Завршни део:
Свака група презентује по два задатка. Остале групе контролишу рад осталих група.
4.ЧАС-ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Уводни део:
Ученике поделити у 2 групе. Групе имају задатак да направе плакат на тему Сачувајмо планету. Ученици су имали за домаћи задатак да понесу исечке из дечје штампе и новина (биљке, животиње…). Радиће комбинованом техником: лепљење, бојење разним бојама, цртање. Плакат је подељен на 3дела. 1. групаУ средишњем делу налази се планета Земља. Око ње треба да залепе жива бића.  У горњем делу плаката да направе слику шуме, у доњем делу слику села. 2.група: у горњем делу плаката да направе слику ливаде, у доњем делу слику река.

Главни део:
Ученици раде своје задатке.

Завршни део:
Презентовање радова група.
Евалуација целог данашњег дана. (утисци деце и учитеља о часу).
5. ЧАС-СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
Еколошки маскенбал
На часовима слободних активности припремили смо маске и костиме за маскенбал. Задњи час реализујемо ову активност на нивоу свих уученика млађих разреда. Ученици добијају награде за: најбоља маска, најоригиналнија маска, најмаштовитија маска и најеколошкија одељенска заједница. У овом делу и ученици старијих разреда узели су учешће. Из ликовне културе радили су радове на тему Спасимо планету. Видећемо изложбу њихових радова. Најбољи рад биће награђен. Из српског језика писали су саставе на исту тему. Најбољи рад биће награђен и прочитан.Прилог бр. 1
Ако желиш да те прати срећа

Ако желиш да те прати срећа
буди чешће у друштву дрвећа.

Кад изгубиш упорност и вољу
састани се са сунцем у пољу.

Ако желиш лепу боју лица
умивај се реосом са латица.

Ако су ти слабе гласне жице
позајми их од цврчка и птице.

Ако жрлиш бити дуга века
слушај добро шта жубори река.

Ако не знаш пету страну света
потражи је око сунцокрета.

Кад се погнеш под бременом туге
провуци се испод две три дуге.

И видећеш, ведрији и млађи
колко ће ти живот бити слађи.
                                 Добрица Ерић


Прилог бр.2

 1. Допуни реченице:
Текст Ако желиш да те прати срећа је _____________.
Књижевно дело написано у стиховима зове се ____________.
Стих је __________________________, строфа је ___________________
_____________________.
У тексту је ____________ строфа. Свака строфа има по _______ стиха.

 1. Пронађи речи које се римују у песми:
_____________  _______________
_____________  _______________
_____________  _______________
_____________  _______________

 1. Поред сваке реченице напиши о којем годишњем добу је реч:
На све стране цвета цвеће, све мирише на ________________.
Све је бело снега има, баш је хладно јер је _______________.
Од воћа сам сав занесен, донела га жута ________________.
Купамо се, баш је лепо, сунце греје јер је _______________.

4.Реши асоцијације:
висибаба
врабац
прасе
дечак
јагорчевина
ласта
срна
девојчива
ружа
рода
вук
баба
јоргован
славуј
медвед
мама


облак
меко
невидљив је
сјајно
пара
растресито
безбојан је
не можемо да гледамо у њега
лед
плодно
нема укус и мирис
даје нам светлост и топлоту
најздравије пиће
дом биљака
без њега најкраће можемо да издржимо
извор је живота на Земљи


Прилог бр.3
ДВАНАЕСТ ЕКОЛОШКИХ ЗАПОВЕСТИ

 1. Не очекуј од природе више него што си јој дао.
 2. Заштити планету ову, друге немамо, нити ћемо добити нову.
 3. Брини о ваздуху пре него што га угледаш.
 4. Користи извор тако да воду можемо пити и на речном ушћу.
 5. Знај да земља дарује само кад ум царује.
 6. Сети се да је живот дрвета залог за дрво живота.
 7. Не дозволи да птице селице сутра одустану од повратка са југа.
 8. Урачунај ценуочувања природе у цену сваког производа.
 9. Не тражи рупу у природним законима.
 10.  Мисли више о отпаду да не завршимо на њему.
 11. Чувај средину да бисмо избегли крај.

Прилог бр. 4

1.90 садница четинара требало је засадити у неколико шума. У свакој шумици засађено је по 10 четинара. Колико шума је добило нове четинаре?
_______________
_______________
________________
____________________________________________________________

2.7 деце сакупило је исти број пластичних флаша за рециклажу. Укупно имају 49. Колико флаша је прикупило свако дете?
_______________
_______________
________________
____________________________________________________________
3.За Дан планете Земље 4 групе горана засадиле су исти број дрвећа. Укупно је засађено 36 стабала. По колико стабала је свака група горана засадила?
_______________
_______________
________________
____________________________________________________________
4.Деца су убрала 100 цветова маслачка. Од тога су направили неколико огрлица. За једну огрлицу потребно је 10 цветова. Колико су огрлица направили ако су сав маслачак употребили?
_______________
_______________
________________
____________________________________________________________
5.Бака је засадила неколико леја по 5 лала.Укупно је засадила 35 лала. Колико је леја засадила бака?
_______________
_______________
________________
____________________________________________________________
6.Саставите један текстуални задатак са множењем и дељењем везан за природу.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Евалуација тематског дана:
1.Оцени часове од 1-5
СРПСКИ

СВЕТ ОКО НАС

МАТЕМАТИКА

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ


2. Највише ми се допао час _________________________, зато што _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Заокружи оцену коју би дао учитељицама за данашњи дан:

1     2       3       4         5
Зашто си се одлучио за ту оцену?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Наведи ствари које ти се нису допале на часовима (то се односи на целокупан рад на часовима-избор часова,наставних јединица, сарадња у пару и групи, тежина задатака, понашање учитеља, понашање деце…)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЕЦО ХВАЛА НА САРАДЊИ!

ОВЕ ВАШЕ ПРИМЕДБЕ УЗЕЋЕМО У ОБЗИР КАДА БУДЕМО ОРГАНИЗОВАЛИ СЛЕДЕЋИ ТЕМАТСКИ ДАН. ЦИЉ НАМ ЈЕ ДА НАШИ ТЕМАТСКИ ДАНИ БУДУ ШТО УСПЕШНИЈИ, А ВИ ЗАДОВОЉНИЈИ.

На крају четвртог разреда


            Први дан у школи ми се јако допао. Упознала сам нове другаре и најлепшу учитељицу на свету. Тада сам била сувише мала да бих знала колико нас она воли и шта то значи љубав према ђацима.
Са другарима ми је било лепо. Понекад смо били немирни па нас је учитељица грдила. Али то нама не смета. Увек смо волели групне радове на часу, луткарство, глуму... Наше часове су посећивали многи одрасли људи. Не знам ко су они били. Учитељица каже да је то угледни час. Нико од нас не зна шта то значи и што су ти људи ту, али нама нису сметали. Радили смо онако како смо навикли, као да њих нема.
Ја сам увек имала главне улоге у представама. Била сам Снежана у представи ''Снежана и седам патуљака.'' Сви патуљци су били заљубљени у мене, а ја сам се правила важна. То је било још у 2. разреду. Учитељица ми је сашила наранџасту дугу хаљину и исту такву траку за главу. Изгледала сам као Снежана из бајке. Никад нећу заборавити извођење представе у Београду на Дечјем хепенингу. На крају представе патуљак Добрица и ја смо плесали. Павле, који је глумио Добрицу, није се најбоље сналазио у плесу. Зато је са мном заплесао Миња Субота. Тога ћу се увек сећати.
Имала сам главну улогу маме Гице у луткарској представи ''Три прасета.'' Ту представу смо спремали за такмичење у луткарству, али смо је много пута после тога изводили. Волела сам да глумим иза луткарског паравана. Волела сам лутке које је моја учитељица правила.
Поново сам учествовала на Дечјем хепенингу у Београду у представи ''Себични џин.'' После сваког наступа учитељица нас је водила на ручак. Никад нећу заборавити огроман тањир меса у коме су ћевапи били као виршле. Ја сам појела само један.
Све ово ће ми јако недостајати. Остају ми само сећања, и срећом слике и видео снимци које нам је учитељица дала. Она је и о томе водила рачуна.
Када је учитељица болесна, ми патимо за њом. Не волим да ме учи нека друга учитељица.
Све жеље које смо имали у школи учитељица нам је испунила. Сада треба да се растанемо. Биће то велика патња. Не знам ко ће више патити: учитељица или ми. Колико нас она воли видела сам и по томе што нам је у новој књизи посветила две песме. Наш мали разред остаће запамћен у њеним песмама.
Не желим да се растанем од моје учитељице. Зато ћу је увек носити у срцу и памтити по доброти.
Учитељице Ви сте цвет који не вене.

                                                                       С поштовањем

Снежана С. 4. разред

Здрава исхрана

  
Ко се здраво храни
своје здравље брани.

Јабука црвена,
мени је омиљена.

Купус и шаргарепа,
то је храна лепа.

Лук црни и беки,
сваку рану цели.

Грожђе сочно, зрело,
јача моје тело.

Цвекла и лубеница,
крушка и пшеница,

шљива и диња,
купина и малина...

Моје здраво тело хоће
поврће и воће.
                                                                              Александар Т.


              
ЗДРАВА ХРАНА СВАКОГ ДАНА

Кад сам био мали, слабо сам јео поврће. Мама је била упорна, по мало и досадна. Увек ме терала да поједем све што спреми. Често сам се бунио и плакао, али бих ипак све појео. Увек је било, како мама каже. Онда сам почео да помажем мами у гајењу воћа и поврћа. Дозволила ми је да садим кромпир, заливам краставце, берем парадајз...Тада је поврће почело да ми се свиђа. Уживао сам да уберем корпицу краставаца или прадајза, а о воћу да и не говорим. Зреле јагоде, прва мајске трешње, шљиве ранке права су посластица.
Кад сам кренуо у школу, приметио сам да има пуно буцкасте деце.Морали су да држе дијету јер су се пре тога нездраво хранили. А ја сам тек тада схватио зашто је моја мама била упорна. Пуно сам јој захвалан. Мама увек зна шта је добро и здраво за њену децу. Сада живим здраво и здраво се храним.

Радиша П. 2. разред

Волео бих да сам мали принц


            Читајући одломак из књиге ''Мали принц'' који се зове ''Мали принц и лисица,'' почео сам да сањарим како би то лепо било да сам ја мали принц. Нека деца баш имају среће.
            Кад бих био мали принц рекао бих својим војницима да направе веће школе. Наредио бих да школе буду уредне и опремљеније. Највише на свету свако воли децу. Ја бих свој деци у краљевини дао да сваки дан бесплатно једу чоколаде и бомбоне. Направио бих у сваком селу спортске терене, тако да би деца из села могла да тренирају фудбал, тенис, одбојку и све остале спортове које воле. Обавезно би свако село имало и базен у којем би се деца која не иду на море купала и уживала цело лето. Одједном сам заспао и уснио диван сан. Ја сам заиста мали принц. Зовем се Живко од Ковачица. Живим у великом замку и сви ме слушају.
Имам пуно слугу. Најомиљенији међу њима је Јован. Звао сам га да спреми ручак за  мене. Сутра имам важну посету, па и јеловник мора бити бољи.  Долази мој стриц- краљ Милутин. Желим да га лепо угостим, да му се допадне мој дворац. Стрицу се највише допало јело и отишао је да обиђе двор. Мој стриц није имао замерки. Рекао је да је све добро. Стриц се вратио у своје краљевство са обећањем да ће поново доћи. Имао сам пуно жеља. Желео сам да сви људи у краљевству живе боље. Почео сам да градим болнице, да би људи имали где да се лече. Правио сам путеве, хотеле. И уморио сам се од свега тога.  Рекао мом другу Павлу да наследи моје краљевство. Павле је радо прихватио, не слутећи шта га чека.
Али опет, благо принчевима јер могу да наређују и раде шта хоће.

Живко Ј. 3. разред

Учитељици Луци


                                                               Насмејана ведра лица,
поносита, горда,чила,
Дневник носи пун петица,
учитељица наша мила.

Она нам је другарица,
за њу не постоји граница,
све може, све хоће, све зна,
права је жена- лавица.

Ја сам јој у разреду,
једина девојчица,
баш бих волела,
да сам њена мезимица,
а кад порастем,
да јој будем НАСЛЕДНИЦА.

                                                                         Ива Г. 2.разред

Шта је љубав


''Љубав је једна велика сила,
која људима даје крила,''
то је написала моја учитељица
и много ми се свиђа та реченица.

Љубав је велика к'о срце змаја,
она отвара врата раја,
а у рају сви се слажу и воле,
тамо нема никакве невоље.

Свака љубав моћ има,
да греје срце и кад је зима,
љубав је река што се стално креће,
љубав је лепа, као пролеће.
                                                                                                                 

Живко Ј. 4.разред
Рођење Богочовека Христа, незалазног сунца правде
Размишљајући како да започнем ову тему, сетила сам се стихова песме ''Божићни дани,'' коју је написала моја учитељица:
''Благдани су они лепи дани,
које цела породица слави,
када нико не иде из куће,
када мама ђаконије прави.''
Празници су заиста посебни дани.Радујем се њима. Мислим да их воле сви људи који верују у Бога. У нашој кући, празници се обележавају на посебан начин. За то се брине цела породица, а највише моја бака. Она ме учила да верујем. Она ми је још док сам мала била, читала приче из ''Мале Библије.'' Зато знам, да је рођење Христа Богочовека најважнији тренутак у историји целог људског рода.
Мали Исус рођен је пре 2010. година. Није имао срећу да се роди у удобној и лепој соби како се иначе бебе рађају. Рођен је у витлејемској пећиници у коју су се од злих људи сакрили његова мама Дева Марија и Свети Јосиф. Друштво су им правиле домаће животиње које су својим топлим дахом грејале малу Исуса и породиљу Деву Марију. Нису могли бити потпуно скривени. Знак са неба, говорио је да су баш ту, у тој малој пећини. Звезда је сијала са неба као да је дан и обасјавала пут мудраца са Истока који су дошли да се поклоне Христу Богочовеку. Они су веровали у пророчанство и знали да је рођен Спаситељ људског рода. Тако је и било. Три мудраца донела су дарове вредне једног краља:злато, тамјан и миру. Пред бебом Исусом пали су на колена. Пећина је била обасјана божанском светлошћу, а анђели са неба певали су у хору. Небо је славило рођење  Христа. Драги Бог, Исусов небески отац, био је срећан јер се родио његов син јединац. Можда је био и тужан, јер је знао да ће његов син страдати млад да би спасио људски род. Ко зна, шта је драгио Бог у том тренутку осећао. О томе можемо да нагађамо, али једно сигурно знамо, да је ВЕЛИК јер је дозволио жртвовање свог сина да би нас спасио.
До Исусовог рођења људи су били пагани и безбожници. Нису веровали у једног Бога. Исус је међу људе донео нову веру-Хришћанство. Преобраћени пагани почели су да верују у једног јединог Бога. Исус је донео наду и стрпљење људском роду. Донео је веру у вечни и бољи живот.
Зато је дан Исусовог рођења  Божић, један од највећих хришћанских празника и зато му се сви радују, а нарочито деца. Свако дете треба да зна причу о Исусовом рођењу. Ја је делим са вама захваљујући мојој баки.
''Божић мали носи мир у кућу,
носи радост, спокој се осеча,
срца су нам препуна љубави,
за све нас је ово права срећа.''
                                    (Л. Тасић)


Снежана С. 4. разред

Први снег


            Када захлади и дође зима, деца са нестрпљењем очекују и прве пахуље снега. Некад морамо баш дуго да чекамо,  некад зима прође, а снега и не буде или га буде тек толико да се мало поиграмо. Ја волим снег, а верујем и већина деце.
            Ове године први снег је пао у децембру. Освануло је хладно и снежно јутро. Поглед са мог прозора био је божанствен. Веома сам се обрадовала несташним пахуљама које плешу чудесни плес. Тако беле подсећају на мале спретне балерине. Штета је само што њихов плес кратко траје. Једва сам чекала да кренем у школу. На путу су ме чекала деца и већ до школе смо се грудвали. Били смо мокри од снега и грудви, али то није било битно. Важно је да смо били срећни и задовољни. С нестрпљењем смо чекали крај часа. Учитељица нас је с времена на време опомињала јер смо стално устајали и гледали кроз прозор. После часова почела је права игра. Грудвали смо се, умивали једни друге, клизали се. Кући сам дошла мокра. Мама је разумела моју потребу за игром, али се плашила да се не прехладим. Са братом сам правила великог Снешка Белића. Стајао је на улици и поздрављао пролазнике.
            И касније у току зиме пада снег, али ипак се ја највише радујем овом првом. Он ме подсећа на то да је тек почела зима и да ћемо дуго узивати у дечјим зимским играма.


 Маја М. 3. разред

Простор без дуванског дима

            Слушао сам на телевизији да у Србији много људи пуши и да смо по броју пушача чини ми се друга земља у Европи. Код нас пуше сви: и људи , и жене и деца. Исто сам  слушао и да у неким страним земљама готово да нема пушача. Пушење сматрају врло штетним, а пушаче некултурним људима. Значи, ми смо један некултуран народ. Много некултурних људи познајем у мом комшилуку, али онда и у породици. Због тога сам се веома ражалостио.
Моја мама никад није пушила. Тата је пушач. Значи и мој тата је некултуран. То је брата и мене подстакло да молимо тату да остави цигарете. Није нам  одмах пошло за руком. Тата је прихватио наше разлоге, али није престао. Плашили смо се да се не разболи, јер знамо да пушење изазива многе опасне  болести. Онда се десило да сам се ја разболео. Дуго сам имао упалу крајника, кашљао сам и на крају завршио у болници. Оперисао сам и крајнике и средње ухо. Мени је требао чист простор и свеж ваздух. Тада је мој тата престао да пуши. Оно што није урадио због себе, урадио је због мене. Био сам болестан, али веома радостан.
Мој тата је показао колико ме воли.
Данас у нашој кући нема дуванског дима. Све је миришљаво и лепо. Имамо пуно цвећа и сви смо врло срећни. Када љубим тату, он лепо мирише. То бих пожелео сваком детету. Хвала ти за то тата!
                                                                                                   Павле Ј. 3.разред