недеља, 26. март 2017.

АКРЕДИТАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА


Акредитовани програми стручног усавршавања за школску 2018/19. 2019/20.  2020/21.


РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА У  ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Интеграција, корелација и занимација

      Број
Установа
Место реализације

Датум
           1.
ОШ''Стана Бањанин''
Лешак
29.09.2018.
           2.
ОШ''Свети Сава''
Косовска Митровица
12.09.2018.
           3.
ОШ''
Зупче
13.09.2018.
           4.
ОШ''Краљ Милутин''
Грачаница
14. 09.2018.
           5.
ОШ''Краљ Милутин''
Грачаница
15. 09.2018.
           6.
ОШ''Вук Караџић''
Шилово
20.10.2018.
           7.
ОШ''Вук Караџић''
Шилово
21.10.2018.
           8.
ОШ''Вук Караџић''
Шилово
22. 10.2018.
           9.
ОШ''Иво Андрић''
Прањани
17.11.2018.
          10.
ОШ''Вук Караџић''Вршац09.02. 2019.
          11.
ОШ''Бата Булић''Петровац на Млави
31.03.2019.
          12.
ОШ''Здравко Јовановић''
Поћута
19.04.2019.


Чувајући природу чувамо себе-еколошко васпитање деце

Број
Установа
Место реализације

Датум
            1.
ОШ''Десанка Максимовић''
Косовка Каменица
22.09.2018.
            2.
ОШ''Јелица Миловановић''
Сопот
30.11.2018.
            3.
ОШ''Јован Цвијић''
Зрењанин
03.03.2019.
            4.
ОШ''Николај Велимировић''Шабац30.03.2019.
            5.
ОШ''Шарски одред''
Севце


   Стручни скуп/трибина:
 ''Играње улога у функцији развијања знања и животних вештина деце/ученика''

1. Педагошки факултет у Јагодини
2. Висока школа струковних студија у Вршцу


АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ
2016/17. и 2017/18. ГОДИНУ.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
ИНТЕГРАЦИЈА, КОРЕЛАЦИЈА, ЗАНИМАЦИЈА

Број
Установа
Место реализације

Датум
1.
ОШ''Вук  Караџић''
Кнић
01.10.2016.
2.
'' ОШ''Јован Јовановић Змај''
Алексиначки Рудник
29.10.2016.
3.
ОШ''Петар Кочић''
Инђија
26.11.2016.
4.
ОШ''Петефи бригада''
Кула
11.02.2017.
5.
ОШ''Јеврем Обреновић''
Шабац
18.03. 2017.
6.
ОШ'' Ђура Јакшић''
Ћуприја
01.04. 2017.
7.
Центар за стручно усавршавање 
Кикинда
08.04.2017.
8.
ОШ''Ђура Јакшић
Ћуприја
09.04.2017.
9.
ОШ''Душан Јерковић''
Рума
13.05.2017.
10.
ОШ'' ''Илија Гарашанин''
Аранђеловац
03.06. 2017.
11.
 ОШ''Стаја Марковић''
 Штрпце
 16.09.2017.
12.
ОШ''Стаја Марковић''
Штрпце
17.09.2017.
13.
ОШ''Јелица Миловановић''
Сопот
1.12.2017.
14.
ОШ''Јелица Миловановић''
Сопот
2.12.2017.
15.
ОШ''Јелица Миловановић''
Сопот
8.12.2017.
16.
ОШ''Јелица Миловановић''
Сопот
9.12.2017.
17.
ОШ''Олга Милошевић''
Смедеревска Паланка
1.2.2018.
18.
ОШ''
Вршац
10.2. 2018.
19.
ОШ''Десанка Максимовић''
Косовска Каменица
10.3.2018.
20.
ОШ''Десанка Максимовић''
Косовска Каменица
11.3.2018.
22.
ОШ''Олга Петров''
Опово
24.03.2018.
23.
ОШ''Мито Игумановић''
Косјерић
31.03.2018.
24.
ОШ''Стаја Марковић''
Штрпце
6.мај.2018.
25.
ОШ''Диша Антић''
Коцељева
12.мај 2018.

Назив програма:Чувајући природу чувамо себе-еколошко васпитање деце

Број
Установа
Место реализације

Датум
1.
ОШ''Драгољуб Илић''
Драчић
03.09.2016.
2.
ОШ''Илија Бирчанин''
Ставе
23.09.2016.
3.
ОШ''Васа Живковић''
Панчево
08.10.2016.
4.
ОШ''Бранко Миљковић''
Ниш
15.10.2016.
5.
ОШ''Васа Живковић''
Панчево
22.10.2016.
6.
ОШ''Прота Матеја Ненадовић''
Бранковина
04.11.2016.
7.
ОШ''Десанка Максимовић''
Ваљево
09.11.2016.
8.
ОШ''Браћа Недић''
Осечина
14.11.2016.
9.
ОШ''Десанка Максимовић''
Ваљево
16.11.2016.
10.
 Центар за стручно усавршавање
Шабац
19.11.2016.
11.
ОШ''Андра Савчић''
Ваљево
24.11.2016.
12.
ОШ''Андра Савчић''
Ваљево
01.12.2016.
13.
ОШ''Миле Дубљевић''
Лајковац
10.12.2016.
14.
ОШ''Свети Сава''
Попучке
22.12.2016.
15.
ОШ''Михајло Пупин''
Земун
28.01.2017.
16.
ОШ''Олга Милошевић''
Смедеревска Паланка''
01.02.2016.
17.
ОШ'' Милан Илић Чича''
Аранђеловац
25.02. 2017.
18.
ОШ''Др Јован Цвијић''
Смедерево
26.02. 2017.
19.
ОШ''Никола Тесла''
Банатско Карађорђево
10.03.2017.
20.
ОШ''Свети Сава''
Пријепоље
25.03.2016.
21.
ОШ''Здравко Јовановић''
Поћута
21.04.2017.
22.
ОШ''4.октобар''
Војвода Степа
26.мај 2017.
23.
ОШ''Јелица Миловановић''
Сопот
27.мај 2017.
24.
ОШ''Стаја Марковић''
Штрпце
17.09.2017.
25.
ОШ''Др Драгиша Мишовић''
Чачак
22.10.2017.
26.
ОШ''Др Драгиша Мишовић''
Чачак
23.10.2017.
27.
ЦСУ 
Кикинда
18.11.2017.
28.
ОШ''Михајло Пупин''
Земун
3.март 2018.
29.

Параћин
25.02.2018.
30.
ОШ''Десанка Максимовић''
Косовска Каменица
25.06.2018.
31.
ОШ''Десанка Максимовић''
Косовска Каменица
26.06.2018.


Број
Установа
Место реализације

Датум
1.
ОШ''Милован Глишић''
Ваљевска Каменица
02.12.2016.
2.
ОШ''Мито Игумановић''
Косјерић
03.12.2016.
3.
ОШ''Јелица Сретеновић''
Сопот
06.02.2017.
4.
ОШ''Илија Бирчанин''
Ставе
03. 03.2017.
5.
ОШ''Др Јован Цвијић''
Зрењанин
04.03. 2017.
6.
Прва основна школа
Ваљево
11.03.2017.
7.
ОШ''Станислав Сремчевић''
Крагујевац
20.05.2017.
8.
ОШ''Десанка Максимовић''
Косовска Каменица
10.март 2018.
9.
ОШ''Десанка Максимовић''
Косовска Каменица
11.март 2018.
10.
ЦСУ
Чачак
20.04.2018.
11.
ОШ''Стаја Марковић''
Штрпце
5.мај 2018.
12.

Београд-Железник
2.јун 2018.
13.
ОШ''Краљ Милутин''
Грачаница
24.06.2018.

Стручни скуп/трибина:
 ''Играње улога у функцији развијања знања и животних вештина деце/ученика''

Трибина у Ваљеву

Трибина у Београду

Трибина у Смедеревској Паланци


Програм стручног усавршавања ''Интеграција, корелација, занимација-интегративна настава,'' чији сам аутор и један од реализатора, први пут је акредитован школске 2011/12. године.


АКРЕДИТАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Редни број
                        
                               НАЗИВ
Год.
Реализовани програми
Начин учешћа
град
број
  
   
1.

Интеграција корелација, ,
занимација –интегративна
настава  редни број 507.

2011/12.
Ваљево
5

Аутор
реализатор
  
   Лајковац
1
Аутор
реализаторЛозница
1
Аутор
реализаторУжице
1
Аутор
реализаторЛесковац
1
Аутор
реализаторУкупно:
9


Друга акредитација истог програма била је двогодишња: 2012/13. и 2013/14. година.

1.
Интеграција корелација, ,
занимација –интегративна
настава редни број  434.

2012/13.

Велико Градиште
2
Аутор
реализаторКраљево
4
Аутор
реализаторКрушевац
1
Аутор
реализаторСоко бања
1
Аутор
реализаторУкупно
8
Аутор
реализатор

Реализација радионица ''Интеграција, корелација, занимација'' на Зимским сусретима учитеља Србије.

1.
Радионице на Зимским сусретима учитеља : Интеграција, корелација, занимација редни број 432.
2012/13.
Јагодина
2
Аутор
реализаторКрагујевац
2
Аутор
реализаторПанчево
2
Аутор
реализатор
Ниш
2
Аутор
реализаторУкупно
8
Аутор
реализатор

Реализација програма Стручног усавршавања Интеграција, корелација, занимација-интегративна настава'' 2013/14.године.

1.
Интеграција корелација, ,
занимација –интегративна
настава редни број  434.

2013/14.
Параћин
2
Аутор
реализаторСмедерево
2
Аутор
реализаторСокобања
1
Аутор
реализаторБања Ковиљача
1
Аутор
реализаторКрупањ
1
Аутор
реализаторСтењевац
1
Аутор
реализаторЈагодина
6
Аутор
реализаторЧачак
1
Аутор
реализаторПанчево
2
Аутор
реализаторКучево
1
Аутор
реализаторЛесковац
1
Аутор
реализаторСедларе
1
Аутор
реализаторУкупно:
20


Реализација радионица ''Интеграција, корелација, занимација на Зимским сусретима учитеља Србије 2013/14.

2.
Радионице на Зимским сусретима учитеља : Интеграција, корелација, занимација редни број 432.
2013/14.
Београд
2
Аутор
реализаторЗрењанин
2
Аутор
реализаторПожаревац
2
Аутор
реализаторЧачак
2
Аутор
реализаторУкупно
8
Аутор
реализатор


За 3 године акредитације, програм стручног усавршавања ''Интеграција, корелација, занимација-интегративна настава'' имао је 37 реализација у местима широм Србије и преко 1000 учесника.
За две године радионица Интеграција, корелација занимација имала је 16 реализација и скоро 500 учесника.