четвртак, 13. фебруар 2014.

Вежбе у изговарању и писању гласова Џ, Ч, Ћ, Ђ


Разред: 3
Ученик:_______________________
Учитељица: Луција Тасић
1. Допуни речи потребним словима ч, џ, ђ, ћ
но__,    ___ур___евак,   о__а__ар,   ___и___ица,    ___едомир,    ___ашица,

___ове___уљак,   пасуљ___и___,   ___ив___ан__и____,   ____арлија, 

___ор___,   ___ор___е,   ___ур___ица,   ___ури___и,   ___аролија

2. Препиши реченице тако да све именице у њима имају умањено значење:
Ђурђа се радује месецу мају јер тада цвета ђурђевак.
Ђурђевдан је велики празник.
Ћилим јешарен.
Џафер је оџачар. Сваки дан има пуно посла. Треба очистити све оџаке.
Чучи чворак на грани, а џивџан на жбуну.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Препиши реченице исправно:
Џорџе је дећак из Ћаћка.  
_______________________________________________________
Ђорђ је дећак из америчке државе Ђорђије.
_______________________________________________________
Маћка мјауће на крову куче.
________________________________________________________
Кућичи су мали и лепи.
________________________________________________________
У ђепу имам много новћича. _______________________________


Нема коментара: