уторак, 11. фебруар 2014.

Материјали и земљиште–провера знања


Разред:3
Ученик:___________________
Учитељица: Луција Тасић

1.      Допуни реченице:
Земљиште је _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
На настанак земљишта утичу: _________________,_______________,________________,
__________________,__________________,_____________________ и _______________
9 бодова
2.Зеленом бојом обоји материјале од којих се може направити кућа.
Црвеном бојом обоји материјале од којих се може направити кухињско посуђе.

дрво
керамика
метал
стакло
цигла
камен
6 бодова
3.Ако је тврдња тачна заокружи ДА, ако је нетачна заокружи НЕ:

Други назив за земљиште је земља.    
ДА
  НЕ

Материја је исто што и материјал.        
ДА
  НЕ

Вода је материја која може бити у сва три агрегатна стања. 
ДА
  НЕ

Лед је гасовито стање воде.                                                            
ДА
  НЕ

Неки предмети могу бити направљени од различитих материјала.
ДА
  НЕ

Ваздух је стално у гасовитом стању.
ДА
  НЕ

Ако има мање хумуса у себи земљиште је плодније.
ДА
  НЕ

Тканину можемо добити од неких биљака.
ДА
  НЕ

Вештачко ђубриво побољшава плодност земљишта и здравије је од стајског ђубрива.
ДА
  НЕ

Неке животиње помажу да земљиште буде растреситије и плодније.
ДА
  НЕ

10 бодова
4. Повежи типове земљишта са њиховим особинама:
1
Црвеница
А
Тврдо и хладно земљиште које тешко пропушта воду и сунчеву топлоту.
2
Пескуша
Б
Плодно, растресито земљиште које је богато хумусом и најплодније је.
3
Кречњачко земљиште
В
Земљиште богато гвожђем погодно за узгајање винове лозе и воћњака.
4
Црница
Г
Лако пропушта ваздух и воду,добро се загрева и суши  и лако обраћује,
5
Глиновито земљиште
Д
Има у себи доста камена кречњака.

                     1                 2               3               4           5
______                     ___        __    ____      ___ 


                                       
                                                                                                                                                10 бодова

5. Наведи по 3 ствари које се могу добити од:

дрветастаклатканинекожеметала15 бодова

Кључ за бодовање
41- 50  5
31- 40  4
21- 30  3
11- 20  2

0 -   10 1

Нема коментара: