недеља, 21. јул 2013.

КАДА ЈЕ ГРАДИВО НАУЧЕНО?

-Ако се на основу пажљивог проверавања сваке чињенице јасно схвати његова суштина, разуме смисао и значај.

-Ако се чешћим обнављањем градиво трајно усвоји.

-Ако се знање може успешно применити.

-Ако се учено градиво може сажети у неколико реченица.

-Ако се уклапа у раније стечено знање и доприноси изграђивању јединствене сазнајне целине.


-Ако подиже ниво образованости и доприноси развоју способности.


Нема коментара: