недеља, 21. јул 2013.

Правилно учење


 -   Поставити циљ да се нешто научи;

-          Разумети оно што се учи;

-          Градиво које се учи мора се више пута прочитати;

-    издвајати и подвлачити битне делове у тексту;

-          сажимати градиво у виду теза;

-          анализирати графичке приказе;

-          често се преслишавати у почетку уз помоћ књиге, а касније без ње;

-          учити у више временских интервала;

-          проналазити нове примере;

-          користити методе учења оне које најбоље одговарају сваком појединцу;

-          свакодневно правити план учења;
Нема коментара: