среда, 17. јул 2013.

Успешан учитељ

Успешан учитељ слуша, размишља, а тек потом говори, равноправно разговара и предложено не одбацује, него допуњује. Он тражи могућности, а не само тачна решења. Разговара на свој, а не на преузети начин и не прекида саговорника. Води дијалог, а не монолог; Не тражи само грешке код ученика.
Успешан учитељ прихвата више могућности решења једног проблема; допушта више објашњења проблема и једнако оцењује различите приступе, објашњења и решења.
Успешан учитељ не инсистира на свом, воли промене, вове ситуације претвара у прилику, ново повезује са старим и тако постаје отворен и слободан за другачије и боље.

Успешна учитељица са својим ученицима-  Јелена Обрадовић Мандић ОШ ''Никола Тесла'' Банатско Карађорђево

Нема коментара: