понедељак, 15. јул 2013.

ПРИПРЕМИТЕ МАЛИШАНЕ ЗА ШКОЛУ

Полазак детета у школу представља велики корак у животу детета, али и његових родитеља. То је провера дететових интелектуалних, емоционалних и социјалних способности, али је и једна од највећих промена у његовом животу.
Ваше дете полази у школу. Полазак у први разред је озбиљна провера не само детета већ и родитеља, и може за дете да буде врло стресан.  Количина стреса и време потребно да се дете прилагоди у новој средини може се снажно смањити ако родитељи, на одговарајући, правилан начин припреме дете. Од првог утиска детета у школи зависи успешност његовог целокупног даљег школовања, па се може сматрати и пресудним тренутком за цео живот. Круг око њега се шири и играјењава, а учење полако постаје његова основна активност. Дете ће напредовати у школи, лепо ће се осећати у друштву својих вршњака ако му формирате позитиван однос према школи, обавезама које га чекају, учитељици, пријатељима…

ШТА ЈЕ ВАЖНО КОД ПРИПРЕМЕ?
Дете мора да достигне одређени ниво сазнајног, социјалног и емотивног развоја, мора да има развијене одређене културно-хигијенске и радне навике како би могло да обавља задатке које му школа поставља.
- Развијте позитивне ставове детета према школи- то значи да никада нећете плашити дете нити му претити његовом учитељицом или учитељем.
-О школи причајте као о месту на коме ће дете пуно научити, постати паметније, радити занимљиве ствари.
- Немојте градити слику идеалног учитеља, већ слику реалног човека који помаже деци да науче многе занимљиве ствари.
-Научите дете да упоређује и процењује-дете морате упознати с тим да ће га у школи оцењивати и упоређивати са другом децом. Навикните дете на ситуације процењивања.
-Оно не сме ни да помисли да ће његова успешност утицати на вашу љубав према њему.

РАЗВИЈТЕ РАДНЕ НАВИКЕ ДЕТЕТА
Одредите детету простор за рад и учење- врло је важно да дете има времена и простора за рад, на коме ће моћи у миру да учи и пише своје задатке. Важно је да на том месту нема пуно садржаја који ће одвлачити његову пажњу. На време обавестите дете о свим промењнама које следе: да ће остајати само у кући, да ће се само кретати улицом и објасните му како, да ће се само облачити за школу и слично.
Научите дете да зна своју адресу становања, да зна где му родитељи раде и да зна бројеве телефона родитеља. Дајте му мали адресар у коме ће све те важне информације бити написане.

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИЈАЛНА ЗРЕЛОСТ
Дете мора да зна да контролише своје емоције, мора бити способно и спремно да сарађује с другим особама, а конфликте решава на социјално прихватљив начин. Дете које је спремно за почетак школовања има позитиван став према школи, радује се томе као доказу своје одраслости и зрелости. Овај став треба подржати јер олакшава учење и прихватање обавеза као и савладавање потешкоћа. 
Зато, обавестите и припремите дете на време о променама у његовом животу, које ће се догодити када крене у школу.
Милица Прелевић
Нема коментара: