недеља, 16. октобар 2016.

Од открића до дефиниције-збирне и градивне именице


        Настава граматике представља прави изазов не само за наставнике предметне наставе, већ нарочито у креативном раду учитеља, који имају огроман задатак да ударе теоретске темеље језичког устројства матерњег језика у свести ученика млађих разреда основне школе. Од ове основе зависиће све њихове накнадне активности и интересовање ученика за граматику, стицање навике за неговање и усавршавање језичког израза и опште културе изражавања.

 ГРАДИВНЕ ИМЕНИЦЕ


Разматрамо оне значајне карактеристике градивних именица чијим се истицањем и разумевањем може креирати полазиште за успешну наставну обраду у млађим разредима основне школе. Адекватним иновативним методичким поступцима, који се у раду анализирају и описују, акценат се ставља на развијање језичке свести о граматичким и логичким моделима
 градивних именица чијим се истицањем и разумевањем може креирати полазиште за успешну наставну обраду у млађим разредима основне школе. Адекватним иновативним методичким поступцима, који се у раду анализирају и описују, акценат се ставља на развијање језичке свести о граматичким и логичким моделима

ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ

Неопходно је, како смо видели, припремити примере који ће укључити говорни, па и ситуациони контекст. Само тако ученици могу  уочити да збирне именице означавају појмове у збиру, скупу, одређеном јединству. Важно је открити и да у таквом збиру није битан идентитет, засебност сваког елемента, за разлику од именица у множини које значењски наглашавају ту посебност.
 Вежбањем на одређеном тексту наводимо ученике да истражују могућности и правилности употребе збирних именица – дакле, да осим  захтева да препознају (подвуку) збирне именице, и анализирају моделе њихове употребе. (Нпр. Размисли: да ли је овде могуће употребити збирну именицу? Објасни зашто).
Овакво вежбање заснива се на “специјализовању” значења збирних именица. На пример, за лист дрвета можемо употребити збирну именицу лишће уколико лишће (на дрвету или на земљи, на гомили) сагледавамо као скуп, збир листова које
не морамо / не можемо пребројати или нам за информацију коју желимо да пренесемо није битно колико листова има.

Угледни часови који је реализовала учитељица Ана Лукић аутор и реализатор програма стручног усавршавања-Од открића до дефиниције-збирне и градивне именице који топло препоручујем учитељима и наставницима српског језика.


Семинар Од открића до дефиниције-збирне и градивне именице посвећен је проблематици наставе збирних и градивних именица о чему у уџбеницима нема довољно поузданих критеријума, нити објашњења, а посебно не оних дидактички применљивих. У осмишљавању семинара аутори су се руководили принципом да је неопходно ученике усмеравати да сами долазе до закључака о разликама небројивог и бројивог у свету који нас окружује, да би лакше схватили граматичке особености градивних и збирних именица.

Каталошки број: 698
Компетенција К1
Реализатори: Ана Лукић и Мирјана Бојичић
Цена: 45 000,00 динара
Ако сте заинтересовани јавите се Ани Лукић analukic70@gmail.com или на број 064/90 80 604.

Нема коментара: