недеља, 16. октобар 2016.

Како дисциплиновати наше ученике?

Ако имате проблема са недисциплинованим ученицима, васпитно запуштеним, неодговорним, проблематичним у било ком васпитном смислу (а сигурна сам да свако од нас има таквих) право решење нуди програм стручног усавршавања под називом:

Како дисциплиновати наше ученике?


Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
Ауторке и водитељке: Гордана Јосимов, професор разредне наставе и Мирјана Трифуновић Паул, психолог
Координатор: Марија Максимовић marija.maksimovic@surs.org.rs,
011 32 45 385, 064 644 53 78
Институција која подржава програм: Савез учитеља Републике Србије
Циљеви програма:
Повећање осетљивости за рад са ученицима који имају васпитних проблема. Стицање знања и вештина конструктивног дисциплиновања ученика на часу и у школи; Остваривање видљивих, позитивних промена у понашању на нивоу појединаца, одељења и целе школе; Повећање компетенција за појачан васпитни рад са учеником и одељењем - управљање одељењем; Примена васпитних, превентивних и интервентних поступака и креативних начина позитивног дисциплиновања у складу са важећим прописима; Стицање знања и вештина за изградњу партнерских односа са родитељима; Информисање и разумевање практичних импликација законске регулативе; Унапређивање знања и вештина за креирање и реализацију индивидуалних васпитних планова подршке

Трајање програма:  два радна дана + примена – 16 + 8 – 24  сата / бодова
Број учесника: 30
Цена семинара: 60.000.00
Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.


А Г Е Н Д А

I дан                9:00 – 10:30    Појам, врсте и нивои насиља

                        10:30 – 11:00  Пауза за кафу

                        11:00 – 12:00  Законски оквир васпитног рада у школи

                        12:00 – 13:30  Руквођење одељењем

                        13:30 – 14:30  Пауза за ручак

                        14:30 – 15:00  Одељенске вредности, правила, реституција, последице                                                          кршења правила

                        15:00 – 15:30  Пауза за кафу

                        15:30 – 17:00  Изношење васпитних проблемских ситуација у малим                                                             групама.
______________________________________________________________________________

II дан              9:00 – 10:00    Креирање подстицајне атмосфере на нивоу школе

                        10:00 – 10:30  Изградња школског етоса – школске акције

                        10:30 – 11:00  Пауза за кафу

                        11:00 – 11:45  Повезивање са спољашњом заштитном мрежом подршке                                            ученику – услуге на локалном нивоу

                        11:45 – 13:15  Сарадња са родитељима

                        13:45 – 14:45  Пауза за ручак

                        14:45 – 15:30  Евиденција насиља

                        15:30 – 17:00  Програми моделовања понашања уз помоћ награда


Ауторка и реализаторка семинара Гордана Јосимов, сјајна учитељица која ради у ОШ ''Васа Живковић'' у Панчеву. 
Ово што видите на слици је та жена, са најлепшим осмехом. Али, то није ништа у односу на оно што ћете од ње чути на семинару и колико ћете уживати у њеном друштву
Најискреније препоручујем свим колегама!

2 коментара:

Анониман је рекао...

Lucija, bili ste na tom seminaru?

Lucija Tasić је рекао...

Bila sam na seminaru juna ove godine. Imam u odeljenju mnogo vaspitnih problema sa učenicima, tolikih, da ne umem da ih rešim sama. Seminar nam je kao školi pomogao da pronađemo nove načine, nove puteve i nove metode za rad sa takvom decom. Ja ništa ne bih preporučila na neviđeno, već samo ono kroz šta sam prošla i zašta sam sigurna da je korisno. Meni je koristilo.