четвртак, 9. јануар 2014.

Израда животиња од материјала за рециклажу

Учитељица: Луција Тасић
Разред:
3. разред
Датум:
14. новембар 2013.
Време трајања:
Два школска часа (90 мин)
Наставни предмет :
Ликовна култура
Наставна јединица:
Израда животиња од материјала за рециклажу
Тип часа:
Практичан рад
Облик рада:
фронтални, индивидуални, у пару
Наставне методе:
вербална, метода практичног рада, демонстративна,игра
Наставна средства:
Слике са нета, стари компакт дискови, лепак, тврд картон, остаци старе тканине, маказе, бојанке , дугмаад
Техничка помагала:
Рачунар
Временска артикулација часа:
Уводни део: око 10  мин
Главни део: око 65 минута
Завршни део: око  15 мин
Корелација;
Музичка култура, природа и друштво,чувари природе

 ЦИЉ ЧАСА:

Да ученици схвате да од старих дискова и старе гардеробе коју бацају, могу добити украсне и декоративне предмете и слике.
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

Да ученици  утврде нову технику рада.
Да почну да размишљају као еко грађани и да развијају своја еколошка знања.

Функционални:

Д а ученици направе животиње, декоративне предмете е од материјала за рециклажу.
Да ученици развијају сопствену креативност.
Да развијају своје мануелне способности.


Васпитни:
Развијање љубави према предмету.
Да и родитељи и деца науче да постоји много ствари које могу да раде, осим седења за компјутером и како на креативан и квалитетан начин да проводе слободно време.

Садржај рада:
УВОДНИ ДЕО:
Мотивација за рад: Слушање песама Дует мачака и Зашто куче арлауче. Кратак разговор о песмама и питање зашто смо их слушали. (Зато што ћемо правити те животиње од материјала за рециклажу.) Правићемо и неке друге животиње, које ученици буду желели. Разговор о трошењу сировина и материјала. (Корелација са чуварима природе.)
ГЛАВНИ ДЕО:
Поступак израде животиња:
За једну животињу потребан је картон димензија листа блока, један компакт диск, тканина у боји коју желе или којом располажу. Диск чини тело животиње, а глава руке, ноге, праве се од тканине која се сече и лепи. Помоћ ученицима су слике са нета. 

 ЗАВРШНИ ДЕО:
Естетска анализа, оцењивање и изложба радова.
Нема коментара: