среда, 29. јануар 2014.

Оријентација у природи и рељеф-контролни задатак


Ученик: ____________________________
Разред.2
1.       Допуни реченице:
Оријентисати се у природи значи________________________________________________________
Стране света деле се на:___________________ и ____________________.
Главне стране света су:_________________,__________________,_________________,___________
Споредне стране су:_________________________________, _________________________________
______________________________________ и ____________________________________.       12бод
2.       Споји тачне одговоре:
Сунце излази на                                    Северу
Сунце залази на                                    Истоку
Маховина расте на                              Западу
Најтоплија страна света је                 Север
Најхладнија страна света је              Југ                                                                                        5 бод

3.       Одговори на питања:
Шта је компас? ________________________________________________________________
             ___________________________________________________________________________
Шта су годови?_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Шта је рељеф?_________________________________________________________________6
4.       Заокружи ДА или НЕ да одговор буде тачан:
Подножје је највиша тачка узвишења?   ДА            НЕ
Страна је део брда од подножја до врха.      ДА     НЕ
Котлина је равница.                                             ДА    НЕ
Речно корито је место где се улива једна река у другу?   ДА     НЕ
Извор је место где вода извире.                                     ДА     НЕ                                                                         5
5.       Заокружи тачан одговор:
А) Језера нашег краја су:                                            Б) Еколошка река је:
1. Каменичко, Палићко, Паљуви                                  1. Колубара
2. Поцибрава, Каменичко, Паљуви                              2. Јабланица
3. Драчићко, Петничко и Паљуви                                3. Градац                                                  2


Кључ за бодовање:
25-30  -5
19-24   -4
14-  18- 3
10-13-   2

0-12  -  1

1 коментар:

Unknown је рекао...

Hvala Lucija.