петак, 10. јануар 2014.

Свети Сава мудра глава-приказ часа

OШ ‘’Драгољуб Илић’’ Драчић
Луција Тасић
  
               У низу зимских празника последњи је школска слава- Свети Сава. Овај мудри светитељ заслужује да се његов дан обележи на посебан начин. По традицији 27. јануар је радни дан и тада се у школама припремају пригодне свечаности. У нашој школи је пракса да се дан пре Светог Саве под називом ‘’Свети Сава мудра глава’’ са посебном пажњом припреми и на најбољи начин реализује, јер то свакако заслужује лик и дело првог просветитеља. Од креативности учитеља зависе и часови. Незаобилазан час тог дана је ликовна култура, а онда је занимљиво сачувати дечје радове из претходних разреда и пратити развојни пут и њихово креативно сазревање. Зато часове ликовне културе није лако осмислити. Ученике заиста треба анимирати и створити им жељу да раде што квалитетније, да стварају сопствени ликовни израз. У овом чланку дат је приказ часа ликовне културе који је брижљиво припремљен и прати све фазе методичког рада на часу ликовне културе.

 Подаци о часу:
Разред: 4.
  Тематска целина:Зимски празници
  Наставна јединица:Илустровање текста Свети Сава и  ђаци
Тип часа: Обрада градивa
Циљ часа: Да  ученици илуструју причу водећи рачуна о карактеристикама лика светаца  и бојама.
 Да упознају једну нову технику рада у ликовној култури – гваш технику.
Облик рада: фронтални,индивидуални
Наставне методе:текстуална, вербална, илустративна,   демонстративна, метода практичног рада
Наставна средства:текст, Power Point презентација са илустрацијама ,  репродукцијама, фрескама  са ликом Светог Саве, аудио ЦД, темпера боја, четке и  дечији блокови,
Техничка помагала:рачунар, пројектор и видео бим
Медији: комбиновани сликање, текст, музика
Ликовна техника: гваш
Ликовни проблем:тематски рад и разноврсни ликови и боје
Мотивациони садржај:
- разговор о зимским празницима
- Слушање музике (Светосавска химна)
Корелација: Српски језик, Музичка култура, Природа и друштво
Избор уметничких дела: (Све се може пронаћи на Интернету)
    - Фреска Свети Сава, Студеница око 131
- Фреска Свети Сава, Милешева настала између 1222. и 1228.
   - Воштана фигура Свети Сава дело уметника Владимира Тончића
    -Свети Сава мири браћу- Паја Јовановић
    -Свети архиепископ Сава благосиља своја чеда –Урош Предић
    -Свети Сава и ђаци илустрације Брана Јовановић
Изглед табле:
Тема: Зимски празници
Наставна јединица: Свети Сава и ђаци
Медиј:сликање
Техника: гваш
Гваш је техника у којој се користи темпера помешана са белом бојом.
ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА И САДРЖАЈ ЧАСА:
Уводни део: око 20- 25 мин
    -разговор о зимским празницима
-Слушање Светосавске химне
-Читање текста ''Свети Сава и ђаци''
-Кратак разговор о тексту
-Power Point презентација на којој се налазе и слике и музика
    -Посматрање репродукција и уочавање битних карактеристика лика Светог Саве
- Уочавање боја на репродукцијама
-Посматрање илустрација и уочавање ликова и боја
-Истицање циља часа и објашњавање задатака
Радни део часа: 50-55мин
-самосталан рад ученика на реализацији теме
   -посматрање и праћење рада ученика
    -саветодавни рад и помоћ ученицима кроз индивидуални разговор
    -извршавање коректура
Завршни део: око 10 мин
-одабирање адекватних радова за визуелну процену
-колективна естетска анализа дечјих радова кроз оствареност задатака
-процена постигнутих захтева и циља часа
ТОК ЧАСА
Уводни део:   
     -Фаза учења
Задатак овог дела часа је да мотивишем припремим и подстакнем  ученике за радни део часа,како би могли приступити реализацији постављених задатака и остваривању циља часа. Остварићемо га кроз припрему и тражење подстицаја.Стваралачки процеси уводног дела часа су препарација и инкубација.
Започећемо разговором:
На данашњем часу наставићемо разговор из теме зимски празници којо смо се бавили и на претходним часовима не само на ликовном већ и на српском, музичком...
Шта су празници? ( Дани у години које посебно обележавамо и славимо.)
Како смо поделили празнике? (Поделили смо их на државне, породичне, верске)
Којим зимским празницима смо се бавили претходних часова?  (Божић, Нова година, крсна слава)
Ближи се још један празник који је од велијог значаја за школу и све нас.
Који је то празник који ускоро прослављамо?То је школска слава Свети Сава.
Ко је био Свети Сава? Први српски просветитељ и архиепископ.
Постоје бројне песме и приче о Светом Сави и ви сигурно знате неке од њих јер сваке године у цркви рецитујете. Најпре ћемо отпевати Светосавску химну коју такође сви знате.
   На рачунару пустити тихо химну и отпевати заједно са децом.

Данас ћемо прочитати једну кратку причу која се зове              
                  ''Свети Сава и ђаци''.
Свети Сава је био учитељ. Једном његовом ђаку једанпут нестане посуда меда. Да би нашао крадљивца, Свети Сава узвикне гласно својим ђацима:''Ко је појео мед пашће му данас пчела на капу!'' Кад су ђаци изашли после на ручак,онај који је украо мед непрестанбо је пазио да му пчела не падне на капу и тако је у крађи ухваћен.

-Шта је радио Свети Сава? (Био је учитељ)
-Кога је учио?  (Учио је ђаке)
-Какав учитељ је био?  (мудар и паметан)
-Шта нам потврђује да је био мудар и паметан? (Прича коју смо управо прочитали. Он је веома лако открио крадљивца)
Погледаћемо неке слике Светог Саве које се налазе у презенатцији. У презентацију је убачена и средњевековна музика како би све било аутентично.
Посматрајте пажљиво слике и уочите битне карактеристике лика Светог Саве. Иако су слике из различитих периода, неке су веома старе и дела су различитих аутора, ипак постоји одређена сличност у лику Светог Саве.
Какво је лице Светог Саве?
(Лице је издужено, с брковима и брадом, озбиљно, са крупним очима.)
Каква је коса на свим сликама?
(Коса је дуга, негде мало светлија, а негде за нијансу две тамнија)
Шта се налази око главе?
Налази се ореол.
Какво му је одело?
Комбинација црвене, плаве и жуте боје.
Боја одеће разликује се од слике до слике, али на свакој слици постоји нешто заједничко. Шта је то?
То су нацртани крстови на једном посебном делу гардеробе који су увек црвене боје.
На две слике уместо ореола видимо нешто друго на глави. Шта је то? (То је круна.)
Зашто је Свети Сава са круном на глави?
Зато што је по рођењу краљевић и требао је да наследи престо свога оца.
Следе илустрације из дечије сликовнице.
 Кога видимо на слици?
(Светог Саву са ђацима)
Шта раде деца на слици?
Деца стојке око Светог Саве и слушају шта им говори)
Како су одевена деца?
(Мало чудно у хаљине и девојчице и дечаци.)
Хаљине дечака су краће него хаљине девојчица. На њиховим хаљинама преовладава бела боја.
Давање задатка деци:
Ваш задатак је да илуструјете причу Свети Сава и ђаци, водећи рачуна о наведеним карактеристикама лика Светог Саве, као и о бојама којима је представљен, о детаљима на одећи.Техника којо ћете радити је гваш. У темперу додајете белу боју. Значи сваку боју за коју се одлучите мешате са белом бојом.Најпре можете оловком танко скицирати ликове, а затим радити густим наносом темпере. Записати појмове на табли.

Радни део часа:
Ученици самостално раде. Ја их полако обилазим посматрајући. Овај део часа има за задатак подстицање и омогућавање способности.
Праћење рада ученика подразумева и саветодавно корективни рад који се одвија у 4. фазе.

1. фаза коректуре
  Обилазим ученике и посматрам радове без икаквог коментара.
2.фаза коректуре
У овој фази почињем са вршењем коректура.
Помажем ученицима који заостају у раду или оним који нису добро схватили шта се од њих очекује. Овде свакако треба уважавати индивидуалне могућносати и способности ученика. Покушавам да усмерим ученике на решење ликовног проблема. Уколико видим да ученици нису довољно схватили циљ часа, понављам га. Ако постоје нејасноће трудићу се да их отклоним.
3. фаза коректуре
Поново обилазим ученике у циљу уочавања недостатака у раду. Сада се ученицима постављају другачији захтеви јер су се они кроз своје радове издиференцирали.

  1. група: ученици који брзо и лако долазе до оригиналног решења.Овим ученицима није потребна никаква помоћ ни сугестије. Пожељно је похвалити њихов рад.
2.група: Ученици који имају оригинално решење, али не могу баш најбоље да реализују. Овим ученицима потребна је помоћ у техничком извршењу задатка.Уз
        малу помоћ они могу дати изванредне резултате.

3.група  Чине је ученици који се поводе за туђим идејним решењима,који не поседују оригиналне идеје.  У ову групу могу да се сврстају и несигурна деца значи она која немају самопоуздања и поверења у себе.Овим ученицима потребанје додатан мотив и разговор, а и помоћ при изради као и сугестије.

   4. група Ова група састављена је од ученика ограничених способности, а уз то нису ни заинтересовани.Њихови радови су нејасних ликова, умрљаних површина, разливених боја. Њима је најпре потребна помоћ у концентрацији  затим поновно подсећање на задатке и циљ часа. Потребно им је указати на стрпљивост у раду и на радост извршеног задатка. Овој групи потребан је највећи подстицај и највећа ПОМОЋ.

4. Фаза коректуре
Радови се приводе крају, па су ученици склони убрзавању темпа и опуштању. Пажња им полако опада, као и концентрација. Неке видевши свој рад губе и мотивацију. Подстичем ученике на да љи рад, мотивишем, тражећи у сваком раду нешто за похвалу. Неопходно је одржати до краја добру и ведру атмосферу у разреду.


 ЗАВРШНИ ДЕО:
Одабирање радова за естетску анализу.
Радови су подељени у три групе:

1.група : Радови са оригиналним решењем у којима је решен ликовни проблем
2. група :  Чине је радови у којима је добро постављен ликовни проблем, али нису довршени
3. група:  Чине је радови у којима није решен ликовни проблем
      Радови се постављају испред ученика  на пано у хоризонталном низу. Разговарамо у којој мери су ученици одговорили на захтеве. Деца умеју да буду објективни и добри критичари.Само констатујемо где је добро решен ликовни проблем, а где је могао бити боље решен.Не смемо бити престроги, јер сваки ученик је сигурно дао све од себе да би урадио најбоље што је могао. Похвалити све радове. Затим следи договор о раду на следећем часу.
Нема коментара: