четвртак, 2. јануар 2014.

Мачак у чизмама

ОПШТИ ПОДАЦИ
Школа
Драгољуб Илић Драчић
Разред
3.
 
Учитељица:
Луција Тасић
Присутни начасу:
Директор школе Зоран Новаковић, учитељице: Ана Лукић, Весна Сировљевић и Светлана Јанић, студент Катарина Јовановић.
У делу када је извођена луткарска  представа присутни су били сви ученици од 1. до 4. разреда.

ОПШТИ МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ
Предмет:
Српски језик
Наставна јединица:
Мачак у чизмама
Тип часа:
Обрада бајке
Наставне методе:
метода разговора, самосталног рада ученика, демонстративна, текстуална, сценско извођење
Наставни облици:
Фронтални, индивидуални
Наставна средства:
читанка за 3.разред, графофолија, параван за луткарску представу, лутке гињоле,сценарио за представу Луције Тасић из књиге Лутка из ђачког кутка,CD
Циљ часа:
 
Оспособити ученике за доживљавање, разумевањe, свестрано тумачење текста, богаћење речника ученика.
Увођење иновација у наставни процес и приближавање књижевног текста деци,активно учешће деце на часу.
Оперативни задаци:
 
Образовни:
Увођење ученика у свестрано доживљавање и тумачење уметничког текста.
Функционални:
-Развијање способности доживљавања и разумевања књижевног текста.
-Развијање осећаја за лепоту уметничког казивања;
а се деца забаве и поиграју на часу српског језика;
-Да се упознају са једним новим начином рада који ће им користити у припремању и извођењу приредби;
- Да се   ученици ''ослобађају'' за јавние наступе
 
Васпитни:
-Указивање на значај пружања љубави, разумевања и пажње, труда и учености.азвијање љубави према писаној речи;
-Развијање смисла за сценско извођење
-Развијање слободе изражавања покретом
-Развијање естетских осећања
-Развијање луткарске културе ученика
 
Специјални облик наставе
Примена луткарства у редовној настави
Временска артикулација часа:
За обраду овог књижевног дела предвиђена су два школска часа, тако да час траје 90 минута.
МЕТОДИЧКА СТРУКТУРА ЧАСА СА ВРЕМЕНСКОМ АРТИКУЛАЦИЈОМ
 
Интелектуално-емоционална припрема (5 мин.)
 
Најава наставне јединице
(1 мин.)
 
Изражајно читање ( 5-6 мин.)
 
Емоционална пауза
 
Дожививљај текста (2 мин.)
 
Тихо,усмерено читање (7 мин.)
 
Тумачење непознатих речи (3 мин.)
 
Анализа текста ( 30 мин.)
 
Стваралачки рад (два пута по 8 минута мин.Једно извођење представе траје око 8 минута.) 16 мин
 
Синтеза (10  мин.)
 
Самостални рад:
Језик и стил (5мин.)
 
Домаћи задатак 2 мин
 
Утисци о часу: 3 мин
 
 Ток часа
 
Интелектуално-емоционална припрема:
Слушање инструменталне композиције ''Дует мачака''. Разговор о мачкама као кућним љибимцима.
Занимљивости о мачкама са интернет странице ''Занимљивости о животињама''
-Мачке живе 15 година (једна је живела чак 36 година);
-Тробојне мачке су увек женке.
-Једине животиње које се не појављују у Библији су мачке и пацови.
Најава наставне јединице:
 
 
 
 
Данас ћемо упознати једног необичног мачка који широм света освајио срца деце. То је ''Мачак у чизмама.''
Ово је бајка.
Шта су бајке?
Који су познати писци бајки?
Које бајке смо до сада радили?
Изражајно читање учитеља
 
Емоционална пауза
 
Дожививљај приче
Разговорамо о утисцима. Која осећања у вама је изазвала овабајка? О чему сте размишљали док сте је слушали? Да ли вам се допала? Зашто?
Тихо, усмерено читање
Пажљиво читајте текст,
Пронађите непознате речи.
Обратите пажњу на стварне и нестварне догађаје у бајци, на стварне и нествране ликове.  
 Тумачење непознатих речи:
Ученици проналазе непознате речи и ако их има тумачимо их
Анализа текста:
-Како започиње ова бајка? 
- Како обично почињу бајке?
- Који су стварни догађаји у бајци?
 -Који су нестварни догађаји у бајци?
 - Који су стварни ликови у бајци?
 - Који су нестварни ликови у бајци?
- Како је текла подела имовине?
- Ко је најгоре прошао у подели имовине?
-Наведи особине оца.
-Наведи особине мачка.
- Који део приче је оставио на вас најјачи утисак?
- Каква је осећања у вама пробудила у бајка о мачку у чизмама?
- Шта јемачак  много желео?
-Какав је био живот најмлађег брата?
- Да ли је најмлађи син веровао свом мачку?
Пронађите бајковите елементе .
Која је порука саопштена овом бајком? На које време се бајка односи? Како се бајка завршава? Чиме је најмлађи син досегао светлост и бољи живот? Обележите у тексту најлепше речи и реченице о мачку.
Да ли сте чули за народну изреку:
Више ум замисли него море понесе.
Како бисмо повезали ту изреку са овом бајком.
Стваралачки рад:
Извођење луткарске представе Мачак у чизмама по сценарију из књиге ''Лутка из ђачког кутка.'' Представу изводе директор школе и учитељице. Сви су у двоструким улогама.
Синтеза:
Утисци о представи. Ученици изводе представу читајући текст који је окачен на полеђини паравана.
Језик и стил:
Направите породицу речи од речи прича(причати, причање, испричати, препричати, напричати се, причица, причанка, причалица, причанка, препричавање...)
Домаћи задатак:
Сажето препричавање бајке ''Мачак у чизмама'' писаним словима латинице.


 
 
 
 

Нема коментара: