понедељак, 27. јануар 2014.

ПИСАЊЕ РЕЧЦА ЛИ И НЕ-контролни задатак

Ученик:____________________________
Разред:2
Учитељица:Луција Тасић

1.Препиши правилно реченице:
Маја незна да уради задатак. ________________________________
Птић неможе да нађе пут до куће.____________________________
Не ћу да се играм. _________________________________________
Не мам код себе оловку.____________________________________
Не мој трчати!                 ____________________________________
Јесили купила ужину? _____________________________________
Имаш ли ли залицу?    _____________________________________
Је ли смо укусне колачиће. _________________________________
Да ли смо Је ли новац за сладолед.___________________________
Хоћешли доћи код мене?___________________________________
10
2.Заокружи тачан одговор:
Речца не пише се одвојено од глагола осим у 4 случаја:

нисам  немам  немогу    нећу  немој  нежелим неумем недирај
4
3.Заокружи тачно написане реченице:
Сима нежели да игра фудбал.
Мајка не ће стићи на време.
Гордана и Јеца неиду на море.
Мој друг не воли снег.
1
14-15 бодова 5
12-13 бодова 4                                                                      
10-11бодова  3
8-9   бодова   2
6-7   бодова  1Нема коментара: