понедељак, 27. јануар 2014.

КЊИЖЕВНИ САДРЖАЈИ- контролни задатак


Разред:2.
Ученик:_______________________
Учитељица:Луција Тасић
1.Допуни реченице:
Народне умотворине су______________________________________________
__________________________________________________________________
У почетку су народне умотворине преношене ___________________________
а касније их је прикупио_________________________________ и забележио.
(6 бодова)
2.Заокружи оно што спада у народне умотворине:
А)пословице                                 Д) народне песме         З) народне приповетке
Б)драмски текстови                     Ђ) брзалице                   И) приче
В)народне бајке                            Е) загонетке                  Ј) романи
Г)уметничке бајке                        ж) басне                         К) народне басне
(7 бодова)
3. Допуни реченице:
Бајке су приче пуне _________________________________________________
Нестварна бића из бајки су:___________________________________________
__________________________________________________________________
Нестварни догађаји из бајки су _______________________________________
__________________________________________________________________
(6 бодова)
4. Допуни реченице:
Басне су __________________________________________________________
__________________________________________________________________
Свака басна има__________________.
Најпознатији баснописци су:__________________________________________
(6 бодова)
5. Повежи наслов са књижевном врстом којој припада:

Свети Сава,отац и син                   драмски текст      
Коњ и магарац                                песма
Три брата                                         народна прича
Школа                                              басна
Зна он унапред                                бајкa
                                                                                                                      (10 бодова)
Кључа за бодовање:
30-35 бодова  5
24-29 бодова  4
17-23 бода      3
11- 16 бодова 2  
0-10 бодова 1


Нема коментара: