недеља, 17. фебруар 2013.

ПРИМЕНА ЛУТКАРСТВА –ГОЛУБ И ПЧЕЛА


ОШ''Драгољуб Илић'' Драчић
Учитељица:Луција Тасић
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧАСУ
Назив школе:
ОШ''Драгољуб Илић''
Место:
Драчић
Разред:
1.
Учитељ:
Луција Тасић
Присутни на часу:
1. Мира Стијеповић Михаиловић –школски педагог-психолог
2. Весна Сировљевић-професор разредне наставе
3. Каролина Нешковић- професор разредне наставе
4. Милијана Филиповић- наставник руског језика

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ
Наставна јединица:
Голуб и пчела –Народна прича
Тип часа:
Обрада градива
Наставна средства:
Сценографија за луткарску представу, картонске лутке на штапу, аудио CD, текст приче на картону


Наставне методе:
вербална, демонстративна, текстуална,
илустративна, сценско извођење
Облици рада:
фронтални, групни, индивидуални
Корелација:
Музичка култура, Ликовна култура
Специјални облик наставе:
примена луткарства у редовној настави и интегративна настава
 ЦИЉ ЧАСА:
 Обрада новог текста на један другачији и деци ближи начин-кроз луткарску игру и врло активно учешће деце на часу.

ЗАДАЦИ ЧАСА 
Образовни:
-схватање новог текста и изражавање поруке
-упознавање народних прича као још једне врсте народних умотворина

Васпитни:
-развијање љубави према писаној речи
-развијање смисла за сценско извођење
развијање слободе изражавања покретом
-развијање естетских осећања
-развијање луткарске културе ученика

Функционални:
-да се деца забаве и поиграју на часу српског језика
-да се упознају са једним новим начином рада који ће им користити у припремању и извођењу приредби

ВРЕМЕНСКА
АРТИКУЛАЦИЈА
ЧАСА:


САДРЖАЈ РАДА:


 Уводни део 5-7 мин
 -Упознавање са појмом  народна прича као део народних умотворина
-Мотивациони садржај: Слушање песме ''Ал' је леп овај свет''-П. Поповић –Р. Радивојевић
-разговор о песми,о  природи и лагано увођење у тему часа
1. О чему говори песма?
2. Шта све свет чини лепим? (поток, цвет, трава, жбун, славуј, луг)
3. Шта је славуј? (птица која лепо пева)
4. Које још птице познајете?


Главни део: око 30 мин

-Истицање циља часа
-Стављање паноа на коме је текст приче и откривање садржаја данашњег часа

- Читање текста да би ученици стекли потпунији доживљај обзиром да су прваци

-Разговор о тексту:
ученици отварају читанке на 38. стр и пишу одговоре

1. Ко су ликови приче ?(голуб, пчела и ловац)
 2.Где се дешава радња приче? (На потоку)
 3. Време радње у причи? (Једног летњег дана)
 4. Како је голуб помогао пчели?
5. Како је пчела помогла
голубу?
(Слетела је ловца на руку и уплашила га)
 Порука приче:
Добро се добрим враћа.
Оном ко је у невољи увек треба помоћи. Тако се стичу другови.

Присутни наставници изводе луткарску представу за ученике.
Ако остане времена и ако ученици изразе жељу да и они изведу представу треба им дозволити.

Завршни део: око 8 мин
 -Ученици записују поруку текста у својим свескама и илуструју текст.
Домаћи задатак: Подела улога за луткарску представу ''Голуб и пчела.''
 -Разговор о часу


Прилог
Голуб и пчела
(По мотивима српске  народне приче)
     Ликови: Голуб, Пчела, Ловац
ПРВА СЦЕНА
 (Сцена је шумица кроз коју протиче поток.Појављују се Голуб и Пчела.)

ПЧЕЛА: Дан је овај сунчан
                 и веома леп.
                 На све стране дивно цвеће,
                 оживео свет.
                 Мало сам се уморила
                 полен скупљајући,
                 идем воде ја да пијем,
                 онда одох кући.

ГОЛУБ: Пчело вредна, пази се,
                поток је хладан врло,
                ти си сада загрејана,
                 заболеће те грло.

ПЧЕЛА: Нећу много пити,
            само да се освежим,
            да оперем ручице
            па својој кући летим.

ГОЛУБ: Поток брзо протиче
            па се пази Пчелице,
            немој да се нагињеш
            можеш и да упаднеш.

( Пчела се много нагнула и упада у поток .Мало се бори и плива по потоку.)

ПЧЕЛА: Јао, јао, Голубе,
            помози ми ти,
            крила ми се поквасила
            не могу полетети!

ГОЛУБ: Ево листа, Пчелице,
            на њега се пењи,
            кад се крила осуше
            ти одмах полети.

ПЧЕЛА: Мој Голубе, баш си друг
            испричаће цео луг
            како добар ти си,
            пустио ме ниси,
            да ме хладна вода носи
            која свакоме пркоси.
            Нећу то заборавити
            добротом ћу ти  вратити.

ГОЛУБ: Немој да ми захваљујеш
            јер не желим то да чујем!
            Не можеш ми узвратити
            јер си мала, Пчело, ти.
ДРУГА СЦЕНА
     ( На сцени је Ловац који нишани пушком у Голуба. Музика мора бити гласна и узнемирујућа. Појављује се Пчела.)

ПЧЕЛА: Шта се ово дешава?
  (Пчела лети по сцени и посматра.)
            Шта то Ловац решава?
  (И даље лети и загледа Ловца.)
            Пушку је уперио,
            само не знам где и што.
            У шта Ловац циља?
            Јао, јао, видим јасно!
            Морам нешто урадити
            док не буде касно!
  (Пчела слеће Ловцу на руку.)

ЛОВАЦ: Шта ме пецну по руци
             када пушку испустих?
(Гледа у своју руку, па се чуди.)
             Одакле је ова Пчела
             долетела?
             Без улова оста'  ја,
             пропуштена прилика
             да ставим Голуба у торбу
             и скувам добру чорбу.

ПЧЕЛА: Баш сам срећна што сам
                Голуба спасила,
               и велико дело учинила,
               никада се не зна,
               шта су чије моћи
               и ко нам може помоћи.
               Голуб добри и не слути
               шта му се спремало.
               Сада би се његово месо кувало.
                Децо, послушајте,
               сада савет један;
               Човек заслужује
               колико је вредан.
               И још нешто чујте
               и добро знајте;
               Добра дела увек се,
               вишеструко врате.
Из књиге ''Лутка из ђачког кутка'''Луција Тасић


Нема коментара: