петак, 15. фебруар 2013.

Подсетник за родитеље
1.ПОШТУЈТЕ СВОЈЕ ДЕТЕ! Његове потребе, интересовања, способности, жеље...

2. ДРУЖИТЕ СЕ СА СВОЈОМ ДЕЦОМ ДА БИСТЕ ИХ УПОЗНАЛИ! Једино тако ћете приметити сваку промену у њиховом понашању, што може бити први знак неког озбиљнијег проблема.

3. КОНТРОЛИШИТЕ СВОЈА ОЧЕКИВАЊА ПО ПИТАЊУ ДЕЧИЈЕГ УСПЕХА! Ако не могу испунити очекивања почеће да причају оно што желите да чујете, а не оно што јесте.

4. АКО ИМАТЕ ВИШЕ ДЕЦЕ, НИКАКО ИХ НЕ УПОРЕЂУЈТЕ! Ни по питању школског успеха ни по било ком другом критеријуму.

5. НЕ ГОВОРИТЕ ПРЕД ДЕЦОМ РУЖНЕ СТВАРИ О ШКОЛИ И НАСТАВНИЦИМА! Тиме им никако не чините добро.

6. РЕДОВНО ПОСЕЋУЈТЕ ШКОЛУ И САРАЂУЈТЕ СА НАСТАВНИЦИМА! Тако ћете деци заиста показати да вам је њихов успех важан и да поштујете њихов рад.

7.БУДИТЕ ТАКАВ РОДИТЕЉ ДА ВАШОЈ ДЕЦИ БУДЕТЕ ДОБАР ПРИМЕР ЗА ЊИХОВО РОДИТЕЉСТВО! Њихове будуће породице личиће на ону из које сами потичу.

Нема коментара: