уторак, 19. фебруар 2013.

ЛАВ И МИШ-ПОЗОРИШТЕ СЕНКИ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧАСУ
Назив школе:
ОШ''Драгољуб Илић''
Место:
Драчић
Разред:
1.
Учитељ:
Луција Тасић
Датум:
21. 03. 2008.

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ
Наставна јединица:
Лав и миш –По Езопу
Тип часа:
Обрада градива
Наставна средства:
картонске лутке лав и миш, мрежа од вунице, текст- читанка, аудио CD, графоскоп
Наставне методе:
вербална, демонстративна, текстуална,
илустративна
Облици рада:
фронтални, групни, индивидуални
Корелација:
Музичка култура, Ликовна култура
Специјални облик наставе:

примена луткарства у редовној настави – позориште сенки

ЦИЉ ЧАСА:
Обрада новог књижевног садржаја на другачији и деци занимљивији и ближи   начин-кроз игру и активно учешће деце на часу.

ЗАДАЦИ ЧАСА
Образовни:
-схватање новог текста и изражавање поруке
-упознавање басни као врсте књижевног дела
Васпитни:
-развијање љубави према писаној речи
-развијање смисла за глуму
-развијање слободе изражавања покретом
-развијање луткарске културе ученика
Функционални:
-да се деца забаве и поиграју на часу српског језика а кроз игру савладају ново градиво
-да се упознају са једним новим начином рада који ће им користити у припремању и извођењу приредби


ВРЕМЕНСКА
АРТИКУЛАЦИЈА
ЧАСА:
САДРЖАЈ РАДА:


Уводни део 5-7 мин
-Упознавање са појмом  басна
-Мотивациони садржај: Слушање песме ''Страшан лав''

Главни део: око 30 мин
-Истицање циља часа
-Учитељево читање текста кроз демонстрацију позоришта сенки

-Разговор о тексту
- Деца читају текст и демонстрирају
Завршни део: око 8 мин
-Илустрација приче
-Утисци деце о часу


ТОК ЧАСА
САДРЖАЈ РАДА:
УВОДНИ ДЕО:
-Мотивација за рад
Слушање музике ''Страшан лав''
-разговор о песми, о лаву његовом изгледу...
1. О чему говори песма?
2. Да ли је неко видео лава?
трава, жбун, славуј, луг)
3. Каква је лав животиња?
4. Зашто је лав краљ животиња?
ГЛАВНИ ДЕО:
-Истицање циља часа
 -Учитељ лагано  чита текст и демонстрира радњу у позоришту сенки
-Поновно читање текста да би ученици стекли потпунији доживљај обзиром да су прваци
-Разговор о тексту:
ученици отварају читанке
стр 40. и пишу одговоре на постављена питања
1. По чему видиш да је лав био милостив према мишу? (вероватно ће требати да се објасни појам милостив)
2.Како је миш помогао лаву?
3. Које су особине лава из ове басне?
4. Које особине има миш?
5. Подвуци раченицу за коју мислиш да је најважнија у овој басни.
Порука приче:
Управо је та подвучена реченица:
Понекад и слаби могу да помогну јакима.
или
Добро се добрим враћа.

Ученици читају текст и демонстрирају радњу подељени у групе по троје.

ПРИЛОЗИ
Сценарио за луткарску представу
Лав и миш
(По мотивима Езопове басне)
Ликови: Дечак -приповедач, Миш, Лав
ПРВА СЦЕНА

ДЕЧАК: Један зубат, гриват Лав
                био је нарогушен сав,
                живео је као краљ,
                бежали су сви удаљ,
                од његове рике јаке
                бежале су звери сваке.
                Пала нека ситна киша,
                ухватио лав је Миша.

МИШ: Лаве јаки, мене пусти,
               тако ти бркова густи'!
              Немој мене ужинати,
              можда ћу ти затребати.

ЛАВ: (Грохотом се смеје.)
        Погледај се малац,
        мали си ко палац.
        Немој да ме засмејаваш,
        свој живот на коцку стављаш.
        Како можеш ти толицки
        мени бити од користи?
        Краљевство је ово моје
        и све ме се звери боје.

МИШ: Никада се не зна,
           височанство твоје,
           хајд' погледај мало 
           у срце своје!
             Толико сам ситан,
           за тебе небитан,
           ал' живот је мио
             ма колики био.

ЛАВ: Добро мали, нек' ти буде,
        али сви ће да се чуде.
         Да Лав страшни душе има,
         свидеће се просто свима.
         Немој да се завараваш
         нити да ме испробаваш.
         Склони ми се други пут
         можда ћу да будем љут,
         па ћу малог Миша
         смазати уместо слаткиша.
(Са сцене се повлаче и Лав и Миш.)

ДРУГА СЦЕНА

(Негде у шуми чује се лавља рика. Миш се појављује, шета и  ослушкује.)

ДЕЧАК: Прошетао Миш по пољу
                не слутећи невољу.
               Лав у мрежи сад је био
                што је ловац поставио.
( Појављује се и Лав у мрежи.)
МИШ:Силан Лаве, где си стао
           та сав си се запетљао.

ЛАВ: (Лав љутитим гласом  говори.)
        Бежи тамо, Мишу луди,
        сад ће стићи зли људи,
        поцепаће мрежу ловци
        остаће јој само конци,
        па ће мене ножем својим,
(Утишава глас и тужно говори.)
        распорити... баш се бојим!
        Што наиш'о није  неко
        ко би ми у помоћ притек'о?

МИШ: Силан Лаве, краљу један,
           нисам ти ја тако бедан.
           Остао сам дужник твој
           дошао је часак мој,
           да се теби ја одужим
           живот нови да ти пружим.
           Изгрицкаћу мрежу ту,
           неће бити  сад по злу.

ТРЕЋА СЦЕНА

ДЕЧАК: Изгрицкао мрежу Миш,
                Лав изаш'о,  да видиш!

ЛАВ: Овоме се нисам над'о
         ал' признаћу врло радо;
         Децо знајте сада ви
         и почујте, људи сви;
         свако добро, добрим се враћа,
         све се у животу плаћа!
                Из књиге
''Лутка из ђачког кутка''-Луција Тасић
Нема коментара: