петак, 15. фебруар 2013.

Упитник за родитеље 2


Упитник за родитеље

Драги родитељи, молим вас да искрено одговорите на питања.
Упитник је анониман, али врло је важно  да знам шта мислите о свим овим питањима. Циљ овога је помоћ ученицима и побољшање квалитета  рада и наше сарадње. Заокружите оно што сматрате да је исправно.

1. Да ли знате колико сте пута ове школске године били у школи?
ДА
НЕ
2. Да ли мислите да је довољно долазити на родиљске састанке, а да нема потребе да долазите  на индивидуалне разговоре?
ДА
НЕ
3. Да ли сте у току ове школске године били на индивидуалном разговору са учитељем?
ДА
НЕ
4. Да ли благовремено обавештавате учитеља о евентуалним проблемима у вашој породици и проблемима ваше деце?
ДА
НЕ
5. Да ли свакодневно гледате шта су деца радила у школи?
ДА
НЕ
6. Да ли контролишете домаће задатке ваше деце?
ДА
НЕ
7. Да ли мислите да да нема потребе да помажете деци при изради задатака?
ДА
НЕ
8. Да ли су вам јасни сви задаци ваше деце?
ДА
НЕ
9. Да ли некад имате проблем при решавању дечијих задатака?
ДА
НЕ
10. Да ли вам деца причају свакодневно о томе шта се дешава у школи?
ДА
НЕ
11. Да ли вам се десило да вам дете не каже да треба да дођете на родитељски или да вас је учитељ позвао на разговор?
ДА
НЕ
12. Да ли је ваше дете задовољно у школи? (Ваша процена.)
ДА
НЕ
13. Да ли мислите да дете може да ради самостално, без ваше помоћи у овом узрасту?
ДА
НЕ
14. Да ли је некад ваше дете изостајало из школе ''беспотребно''?
ДА
НЕ
15. Да ли мислите да деца имају много домаћих задатака?
ДА
НЕ
16. Да ли мислите да ваше дете довољно учи?
ДА
НЕ
17. Да ли треба да буде више домаћих задатака?
ДА
НЕ
18. Да ли мислите да је важно да деца иду на смотре, такмичења...
ДА
НЕ

Нема коментара: