уторак, 3. новембар 2015.

Слова Г, П, Т


 Гг.
 Тт
.

 Пп

 Ако је Б без стомака,
нова слова то су лака,
Г велико и г мало,
у азбуку лако стало.


Врло лако оно се пише,
праве доле и горе и ништа више,
реч тата почиње тим словом, са њим је дивно живети под истим кровом.
 Једна горња црта, две усправне спаја,
почетно је слово, птице папагаја.
Многе лепе речи, словом П се пишу
правда и поштење красе малог Дишу.
Напиши име мачка
__ _ р ф _ л д

Напиши име познатог пачета

_ в_ _ _
Напиши име дрвеног лутка

_ _ н _ к _ _

 Прочитај речи:
Гога, Гага, Гига, Гиша

 Прочитај речи:
тата, Тома, Таса, тим, тост
 Прочитај речи:
Пипи, пас, паша, мапа

Нема коментара: