субота, 08. новембар 2014.

Именице-контролни задатак


Ученик: __________________
Разред: 4.

1. Наброј врсте именица:
___________________________________________________________________________________________________________5

2. Напиши шта означавају:
Мисаоне именице ______________________________________
______________________________________________________
Градивне именице______________________________________
______________________________________________________
Збирне именице________________________________________
______________________________________________________
                                                                                                          6
3. Допуни реченице:
___________________ означавају имена бића и географских објеката и пишу се _________________ почетним словом.
Имемице могу бити у __________________________________
Роду и имају два броја ________________ и _______________
                                                                                                         7
4. Разврстај именице у одговарајуће колоне:
магарац, гипс, трње, бука, лала, Крушевац, Лепеница, пруће, мржња, Вишња, вишња, пилад, скај, тканина, прасад, рачунар, Голија, љубав, задовољство, миш

заједничке
властите
збирне
градивне
мисаоне

                                                                                                        20

5. Подвуци именице у следећем скупу речи:
радити, он, радник, цвеће, лептир, туга, кожна, злато, бакарни, метал, метални, учити, ти, леп, лепотан, метални, златни, Тома, репа, чоколадни, чоколада, грање, грмље, грмови, скакати, тркач, учити, ученик, учитељ
                                                                                                                                    15

6. Наведи по три именице за сваку врсту:
Заједничке:_________________________________________
Властите: __________________________________________
Збирне:____________________________________________
Градивне:__________________________________________
Мисаоне: __________________________________________
                                             15

7. Попуни табелу:

Именица у једнини
Именица у множини
Збирна именица
дрво


камен


прстен


ћуре


                                                                                                           8
Кључ за бодовање:
62 - 76 - 5
47 -    61 - 4
32- 46  - 3
20- 31 - 2

0 -19  -   1

Нема коментара: