среда, 26. новембар 2014.

СЛУЖБА РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ -ВЕЖБАЊЕ


Вежба се може користити у 3. и 4. разреду
Ученик:_____________________
Учитељица:Луција Тасић

1.Одреди службу у реченицама:
Једне ноћи дуну изненада јак ветар у селу.
Субјекат:_____________________
Предикат: ____________________
Место: ____________________
Време: ____________________
Начин: _______________________

Сваке ноћи коњ је брзо трчао  стазама и пропланцима.
Субјекат:_____________________
Предикат: ____________________
Место: ____________________
Време: ____________________
Начин: _______________________

У рано јутро коњ се изненада затече на стази према селу.
Субјекат:_____________________
Предикат: ____________________
Место: ____________________
Време: ____________________
Начин: _______________________

2. У следећем тексту подвуци  прилошке (глаголске) одредбе:црвеном бојом за место,  плавом  за време, зеленом за начин.

Сваког јутра мама полако буди Милицу и Мирка. На столу их чека припремљен доручак.  Она потом жури у канцеларију. Сестра и брат у кухињи доручкују и журе у школу. На путу до школе срећу другове. Прелазе преко једне опасне раскрснице. Пре осам сати стижу у школу. После другог часа почиње велики одмор. Ученици  као вихор јуре по школском дворишту. Неки брзо трче за лоптом по фудбалском терену. Други лагано играју кошарку на кошаркашком терену. Свуда се чује граја и смех.


Нема коментара: