среда, 26. новембар 2014.

ПРИДЕВИ-ВЕЖБАЊЕ


Разред:4.
Ученик:_____________________
Учитељица:Луција Тасић

1.Допуни реченице:
Придеви су речи које означавају __________________________________
_______________________________________________________________
Врсте придева су: ________________,________________и______________
Присвојни придеви изведени од властитих именица који се завршавају наставцима ов, ев и ин пишу се _____________________________________,
а придеви који се завршавају наставцима ски, шки, чки пишу се _________
_________________________________________________________________
2.Подвуци придеве у следећим реченицама и разврстај их у одговарајуће колоне:
Моја свеска је остала у сестриној  платненој торби.
Зелено воће не треба брати.
Мој дечак се напио хладне воде из декиног бунара.
Шарена птичица је весело одскакутала по зеленој травици.
Мамина девојчица је везала фину свилену машну.
Добио сам кожни фудбал, пластични трактор и метални аутомобил.

ОПИСНИ ПРИДЕВИ
ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВИ
ГРАДИВНИ ПРИДЕВИ
3.Од подвучених именица изведи придеве и напиши их уз дату именицу:
Београд,   тврђава  _____________________________________
Ниш , кула _______________________________
Шабац, пут  ________________________________
Златибор, бор  ______________________________
Мирко, прут ________________________________
Милош, ранац ______________________________
Јелена, песма ______________________________

4. Допуни текст придевима:
_________________  ______________ хаљина је _________________.
        (присвојни)           (градивни)                                         (описни)

_________________ __ _______________ лопта је __________________.
               (присвојни)           (градивни)                                         (описни)

_________________  ______________ аутић је _________________.
        (присвојни)           (градивни)                                         (описни)

5. Напиши три придева одговарајућих врста уз именицу лопта:
Присвојни:_________________________________________________
Описни:____________________________________________________
Градивни:__________________________________________________


Нема коментара: