уторак, 31. март 2015.

Свијету се не може угодити-припрема за час

 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧАСУ

Назив школе:
ОШ''Драгољуб Илић''
Место:
Драчић
Разред:
3.
Учитељ:
Луција Тасић
Датум:
17. 09. 2009.

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ
Наставна јединица:
Народна приповетка- Свијету се не може угодити
Тип часа:
Обрада градива
Наставна средства:
Аудио ЦД, аудио касета, текст Читанка, наставни листићи
Наставне методе:
Метода разговора, демонстративна, текстуална,метода писаних радова
Облици рада:
фронтални, групни, индивидуални
Корелација:
Музичка култура
ЦИЉ ЧАСА:
Обрада новог књижевног текста на  другачији и деци ближи начин-кроз проблемску ситуацију која подсећа на игру и активно учешће ученика  на часу.

ЗАДАЦИ ЧАСА 
Образовни:
- схватање новог текста и изражавање поруке
- упознавање народних приповетки
Васпитни:
-развијање љубави према народним умотворинама
- развијање осећаја за правду и правичност
Функционални:
-да се упознају са једним новим начином рада који ће им користити и  у животу

ВРЕМЕНСКА
АРТИКУЛАЦИЈА
ЧАСА:
                       САДРЖАЈ РАДА

Уводни део 5-7 мин
-Обнављање знања о народним умотворинама
-Упознавање са појмом народна приповетка
-Мотивациони садржај: Слушање песме ''Под оном, под оном гором зеленом''
-Истицање циља часа

Главни део: око 30 мин
-Учитељево изражајно читање текста;
-Усмерено читање деце;
-Кратак разговор о тексту
-Подела наставних листића за индивидуални рад
-Рад деце на наставним листићима
-Презентовање одговора
-Подела деце у групе, где ће се развити нова проблемска ситуација. Једна група треба да докаже да је свет, у праву а друга да је у праву отац.
-Докази група у виду расправе.
Завршни део: око 8 мин
-Утисци деце о часу

Наставни листић бр 1.

1. Наведи особине ликова:
 Власник магарца:______________________________________
______________________________________________________
Син:_________________________________________________
Пролазници:__________________________________________

2. Пронађи у тексту реченицу у којој се види какав је власник магарца и шта мисли о себи. Препиши је.

______________________________________________________

3. Зашто је власник магарца слушао пролазнике?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Наставни листић бр 2.

1. Осуђујеш ли поступке власника магарца?_______________
2. Како би ти поступио да си био на месту власника магарца?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
3. Коју људску особину исмева народни приповедач?
________________________________________________________________________

Наставни листић бр 3.

1. Како су пролазници тако лако успевали да мењају мишљење власника магарца?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Власник магарца је покушавао да удовољи сваком мишљењу пролазника. Из којих поступака се то види?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Зашто је власник рекао ово: ''Ми смо обојица јахали на магарцу, сад ваља да магарац јаше на нама''.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            Наставни листић бр 4.

1. За ову народну приповетку може се рећи да је шаљива. Напиши шта је теби смешно у њој.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наставни листић бр 5.

1. Син власника магарца све време ћути и ради оно што му отац каже. Шта ти мислиш зашто је то тако?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Приповетка извргава подсмеху људску глупост и неразмишљање. Јеси ли ти некад био у ситуацији да ниси размишљао па си слушајући друге грешио. Опиши ту ситуацију.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задатак за 1. групу

Није важно шта мислиш о приповетки ко је у праву. Ваш задатак је да докажете да је власник магарца у праву.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                            Задатак за 2. групу

Није важно шта мислиш о приповетки ко је у праву. Ваш задатак је да докажете да су пролазници у праву.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                     Како би се у ствари решио проблем у приповеци?
Питање за ученике?
На основу тога како си разумео приповетку одабери један од наслова који би јој одговарао:
Свако своју причу има
Триста људи, триста ћуди
Тешко оном ко не мисли својом главом

Смисли и ти још неке одговарајуће наслове


Нема коментара: