среда, 18. септембар 2013.

Пастирска слика


Потребан материјал:
-          мало тканине,
-          зелени и плави картон,
-          бели папир,
-          бели картон,
-          мало сребрног спреја,
-          маховина,
-          лепак,
-          класје жита,
-          мало вуне,
Прибор за рад:
-          маказе,
-          фломастери,

 Начин израде:
  1. Од тканине направити плашт и шешир за пастира.
  2. На белом картону нацртати  главу пастира и изрезати је.
  3. Нацртати овчице на белом картону.
  4. На тело овчица залепити мало вуне.
  5. Нацртати месец и звездице и испрскати их сребрним спрејом.
  6. Изрезати плави и зелени хамер као на слици, да изгледа као небо и брдашце.
  7. На хамер залепити пастира, овчице, месец, звезе и маховину.
  8. Убацити слику у стакло и урамити.
10. Ставити картон позади и причврстити ексерчићима.

Нема коментара: