четвртак, 19. септембар 2013.

У својој смеђој коси јесен носи-тематски данОПШТИ ПОДАЦИ:
Школа:
ОШ ''Драгољуб Илић''
Место:
Драчић
Датум:
30. 10. 2009.
Разред:
3.
Учитељица: Луција Тасић

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Наставна
тема:
''У својој смеђој коси јесен носи''
Предмети:
Српски језик, Математика, Природа и друштво, Ликовна култура у корелацији са музичком културом
Тип часа:
комбиновани:обрада, утврђивање, стваралаштво
,проширивање знања
Облик рада:
групни, индивидуални, фронтални
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, метода практичних радова, амбијентална, илустративна, кооперативна, радионичарска, разговор, метда усменог излагања
Наставна средства:
презентација о јесени урађена  у Power Pointu, текст-Читанка, стиропор, темпере, широке четке,  наставни листићи са задацима за групе, аудио ЦД, радови ученика
Техничка помагала:
рачунар и пројектор
Специјални облик наставе:
интегративно учење

Временска артикулација часа:
Час траје 135  минута (односно три везана часа)
Уводни час: 45 мин
Главни део: 45минута
Завршни део: 45 минута


Предмет
Тип часа
Претходна ситуација
Српски језик
Обрада
градива
Домаћи задатак ученицима је био да прочитају Бајка о листу-Гроздана Олујић који се налази на 12. страни у Читанкама.

Математика
Утврђивање градива
До сада су деца научила мерне јединице, римске цифре и сабирање и одузимање троцифреног и једноцифреног броја, тако да ће задаци бити везани за то градиво.
Ликовна култура
Стваралаштво
На табли стиропора темперама да насликају јесен.
Природа и друштво
Утврђивање градива и проширивање знања.
Вертикална повезаност градива 1. 2. и 3. разреда. 

ЦИЉ ЧАСА:
 Обрадити, утврдити, проширити  стечена знања о јесени кроз добро осмишљене и вођене активности учитеља, кроз хоризонталну и вертикалну повезаност градива из различитих предмета. Свим предметима се посвећује иста пажња. 
ЗАДАЦИ ЧАСА:
-  развијање љубави према природи,
-  проширивање знања о јесени као годишњем добу,
-     навикавање ученика на групни рад,
-      сарадња међу децом,
-      помоћ слабијим ученицима,
-    развијање  креативности код деце,


ТОК ЧАСА:
Садржај рада:
-Певање песме ''Јесењи дан'' као мотивација за рад
- презентација ''Јесен''
- ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
-неко од ученика изражајно чита ''Бајка о листу,''Гроздане Олујић
-кратак разговор о бајци,
- подела деце у групе према афинитетима
 и подела задужења
-док деца раде пустити тиху музику –Јесен - Вивалди, и вокално инструменталне песме о јесени
-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција, упућивање и помоћ групама
-презентовање радова група
-запевајмо сложно сви за крај – Ст. Коруновић -Јесен
-утисци о часу

ДЕО
ЧАСА
САДРЖАЈ
ОБЛИК РАДА
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
НАСТАВНА СРЕДСТАВА
УВОДНИ ЧАС

-певање песме Јесењи дан

-кратак разговор о јесени

-Презентација Јесен која је тако направљена да ученици истовремено обнављају градиво и уче нове садржаје. Кроз лекцију која се обрађује има пуно питања тако да деца одговарајући на њих уче. Овај део ће у информатичком кабинету трајати око 30 мин.

-Подела деце у групе према афинитетима:
1.Група за српски језик
2. Група за математику
3. Група за ликовно
4. Група за природу и друштво
ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
-објашњавање начина рада и подела задужења
ФРОНТАЛНИ
РАЗГОВОР, АМБИЈЕНТАЛНА
ЦД СА ПРЕЗЕНТАЦИЈОМ ''Јесен'',

ТЕКСТ: ''Бајка олисту'' Гроздане Олујић


део ч.
САДРЖАЈ
облик р
наст, методе
наст. средст.
ГЛАВНИ ДЕО

-док деца раде пустити тиху музику –Јесен- Вивалди

-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција,упућивање и помоћ групама

-подстицање деце на сарадњу

-праћење рада
ГРУПНИ ОБЛИК РАДА
КООПЕРАТИВНА, АМБИЈЕНТАЛНА, РАДИОНИЧАРСКА, МЕТОДА ПРАКТИЧНИХ РАДОВА, МЕТОДА ПИСАНОИХ РАДОВА
текст-Читанка табла стиропора, темпере, ширпке четке, наставни листићи са
задацима  за групе,

ДЕО
ЧАСА
САДРЖАЈ
ОБЛИК РАДА
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
НАСТАВНА СРЕДСТАВА
ЗАВРШНИ ДЕО
-презентовање радова по групама

-наставни листић са 1-2 питања како би се добила повратна информација о савладаном градиву

-утисци ученика о часу
ИНДИВИДУАЛНИ и ФРОНТАЛНИ
УСМЕНО ИЗЛАГАЊЕ, РАЗГОВОР, ДЕМОНСТРАТИВНА
РАДОВИ УЧЕНИКА, АУДИО ЦД
Прилог бр 1.
Група за српски језик
Бајка о листу- Гроздана Олујић

 1. Која два дрвета се помињу у бајци?_______________________________
 2. Којој врсти дрвећа припада дрвеће из бајке? __________________________________
 3. Шта лист јасена непрекидно понавља?_______________________________________
 4. Како се лист јасена док је још зелен понаша према листу брезе?_________________________________________________________________________
 5. Које људске особине би смо могли дати листу јасена?_________________________________________________________________________
 6. Шта се на крају догађа са листом из приче? __________________________________________________________________________
 7. На какве људе подсећа лист јасена? ___________________________________________________________________________
 8. Да ли можеш да се присетиш ситуације када се неко од људи –деце понашао као лист јасена? Ако не можеш, замисли неку ситуацију па напиши. _________________________________________________________________________
 9. Зашто се ветар лоповски шетао између грана, шта он намерава?_________________________________________________________________________
 10. Како ће на крају завршити и други лист јасена?__________________________________________________________________________
11. Подвуците све именице у првом пасусу бајке.
      12. Напишите десет описних придева уз именицу Јесен.___________________________________________________________________________

ПРИЛОГ БР. 2
ГРУПА ЗА МАТЕМАТИКУ

 1. Тата је наручио 1 тону угља. Камион је довезао 600кг. Колико још треба да довезе?___________________________________________________________________________________________________________________ 
 2. Веверица је сакупила 260 лешника за зиму. Њена деца су појела 20 лешника. Колико је веверици остало?_____________________________________________________________________________________________________________________
 3. Воћар је убрао 564кг јабука за зиму. Крушака је убрао 7кг више. Колико је убрао крушака?____________________________________________________________________________________________________________________
 4. У јасеновој шуми посечено је 345 стабла за огрев. У буковој шуми посечено је 8 мање. Колико је стабала посечено у буковој шуми?______________________________________________________________________________________________________________________
 5. Бака је оставила за своју децу 367кг купуса да кисели за зиму. Колико још треба да остави да би имала 370кг.______________________________________________________________________________________________________________________
 6. Деда Марко је продао на пијаци 598 кг тек обраног кукуруза, а деда Миле за 5кг више. Колико је кукуруза продао деда Миле?______________________________________________________________________________________________________________________
 7. Бака Мара је спремила за зиму 125кг крушака, а јабука 6 кг мање. Колико има крушака? Напиши тај задатак римским цифрама.____________________________________________________________________________________________________________________ 
 8. Породица медведа спрема се за зиму. Тата Меда има 342 кг. Мама Мица је за 6 кг лакша од тате. Син Меца је 100кг лакши од тате.Колико кг има мама Мица? Колико килограма има син Меца?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 9.  Чобанин тера велико стадо оваца да презиме у тору. Овнова има 867, а овчица  за 7 више. Колико има овчица?____________________________________________________________________________________________________________________
 10. Потрудите се да и ви саставите један јесењи задатак.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прилог бр. 3
Група за природу и друштво

 1. Када почиње и када се завршава јесен?________________________________________________________
     2. Између којих годишњих доба се налази јесен?
   ____________________________________________________________
     3. Који су јесењи месеци?
  ____________________________________________________________
     4.   Колико дана има јесен?                                        
 ____________________________________________________________
    5. Наброј шта све ''У својој смеђој коси јесен носи.''
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   6. Опиши промене у природи и јесење време у:
Октобру:_________________________________________________________________________________________________________________

Новембру:_________________________________________________________________________________________________________________
Децембру:_________________________________________________________________________________________________________________
   
     7. Заокружи појаве које су везане за јесен:
Иње, роса, дуга, слана, киша, снег, развигор, ветар, облаци, сунце

    8.  Наведи 5 доказа да је стигла јесен.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Које послове у селу људи обављају у јесен?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Напишите асоцијацију за јесен коју ће ваши другови решити. Асоцијација треба да садржи три ступца.

Прилог бр. 4
Група за ликовну културу

Материјал: Табла стиропора, темпере и широке четке.
Од добијеног материјала насликајте јесен.


Продукт рада групе за ликовну културу 


Нема коментара: