среда, 03. април 2013.

Пролећни квиз


У квизу учествују ученици 2. разреда, подељени у три групе. Групе се формирају случајним избором извлачењем цедуља на којима су пролећни цветови:зеке, петлићи, пачићи. На столовима су постављене ознаке за групе урађене на стиропору. За ученике урадити траке за главу са ознаком групе. На столовима ће бити и таблице за јављање групе. Ко први подигне таблицу стиче право први да одговара на питање.
Питања су урађена у Power Pointu и презентована на видео биму.

Потребан материјал:
-ознаке за групе урађене на стиропору
- траке за главу
- цедуље за избор групе
-коверте са урађеним питањима за групе
- таблице за јављање урађене на стиропору
- папири и фломастери на сваком столу за решавање задатака
- хамер са исписаним групама и називима игара окачен на табли
-аудио CD са нарезаним песмама које ће ученици препознавати у квизу

Техничка помагала:
-рачунар
-видео бим
-платно за видео бим

Циљ квиза:
- игра и забава
- сарадња међу ученицима
- стварање такмичарског духа


  1.  ИГРА
          ИГРА СЛОВА
Задатак за све групе је да саставе реч од датих слова. Упитању је 8 слова. Група која састави реч од 8 слова добија поене. Ко не састави реч остаје без бодова. Речи са мање слова се не признају.
Пустити први слајд где се налазе испретурана слова:

Зеке : А И И Љ Б Ц У Ч
Петлићи:  И И Б Б В А А С
Пачићи:  Л П Е Ћ И И Т Р
Време: 2 мин
Бодови :5

2. ИГРА
РЕЧ ПО РЕЧ РЕЧЕНИЦА
Све групе поново имају исти задатак: да од датих речи саставе реченицу. Поене добија група која употреби све речи и правилно састави реченицу. Групе подизањем таблица добијају право одговора. Ако једна група погреши право одговора на питање има следећа група.

шумама кошуље пролеће даровало нове је зелене

Одговор:  Пролеће је даровало шумама нове зелене кошуље.
 Време 2 мин
Бод. 5

3. ИГРА
КО ЗНА ЗНА
У овој игри имамо 9 алтернативних питања на која ученици дају одговор  ДА или НЕ. Свака група одговара на по три питања у круг. Свако питање носи 1 бод. Максималан број бодова за групу је 3.

1. Висибаба је први весник пролећа.                                       
2. Ласта има способност да се врати у своје старо гнездо.                                                  
3. Роде понекад остају преко зиме код нас и не селе се у топлије крајеве .                       
4. Птице се селе у топлије крајеве зато што им је хладно.               
5. У пролеће се рађа највише младунаца.                                              
6.  Ускрс је увек у пролеће.                                                
7. Пролеће почиње у марту, а завршава се у јулу.                        
8. пролеће је годишње доба најбогатије плодовима.                                
9. Пролеће је најтоплије годишње доба.                                


4. ИГРА
СЕТИ СЕ, СЕТИ
Ову игру решавају све групе заједно отварајући поља. Група која се прва јави започиње игру. Најпре свака група отвори по једно поље и покушава да да решење тог ступца.  Имају право да дају и коначно решење. Максималан број бодова је 25. По 5 за сваки стубац и 10 за коначно решење.
Време 5 мин


 А1 ласта
 Б1 шарена јаја
 А2 јагорчевина
 Б2 зека
 А3 рода
 Б3 пилићи
 А4 кукурек
 Б4 кока
 ВЕСНИЦИ
 УСКРС


 ПРОЛЕЋЕ


 В1  3. у години

 В2  поклони за маме

 В3  цвеће

 В4 Дан жена

            МАРТ


5. ИГРА
                                                     ПРОЛЕЋНО БУЂЕЊЕ
Групе имају задатак да погоде која реч недостаје у стиху.  Ко пре подигне ознаку одговара.
Стихови Луције Тасић.

Испод снега стидљиво вири              Цвета рано у пролеће          Он се хвали да је леп
и природом срећу шири,                    љубичасто, лепо цвеће,        зато што је бели цве
бела је, крхка и слаба                          усрећује тужна лица             цвета одмах иза зиме
и зове се ___________.                      име јој је ____________.       ______ му је име.

Госпођица то је права                       А од ње се поље бели           Може да буде жута и бела
висока и лепих боја,                          свој дечици срећу жели,       цвета на ливади и усред села
црвена, жута и плава                         сићушна је, увек млада         кућа јој је шума и долина
име јој је __________.                       име јој је _____ ______.        и зове се _____________.

6. ИГРА
                                                        МУЗИЧКИ ТРЕНУТАК
У питању је препознавање музичких дела. Пустити кратак инсерт из неке композиције и група која се прва јави подизањем таблице добија право да прва одговара. Морају  да одговоре и које је дело и који композитор да би добили бодове. Половични одговори се не признају. За свако погођено дело добијају се 2 бода.

  1. Кишна шума- група Еклипс
  2. Пролеће –Антонио Вивалди
  3. 3. Дует мачака -Росини
7. ИГРА

ТРЕБА МАЛО И ОДМОРИТИ
Дата је таблица са редним бројевима слова латинице. Задатак ученика је да попуне табелу одговарајућим словима и добију тачан одговор.

30.
13.
28.
9.
21.
22.
23.
21.
16.
9.
5.
19.
13.
23.
1.
24.


22.
27.
24.
26.
                     
Време 4 мин
Бодови 10

Одговор: Živeo prolećni raspust

Нема коментара: