понедељак, 01. април 2013.

Активно учење


ОШ ''Драгољуб Илић'' Драчић
Учитељица:Луција Тасић


РАЗРЕД: 2.
ПРЕДМЕТ: Српски језик
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Правилно изговарање и писање гласоваЧ, Ћ, Ђ, Џ
ТИП ЧАСА: Утврђивање градива
Наставне методе:текстуална, вербална, метода практичних радова

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦИЉ:
-вежбање правилног изговарања и писања гласова ч,ћ,ђ,џ;
-развијање говорне културе, -
-богаћење речника,
-развој социјалних вештина (сарадње са другима у групи).
КОРЕЛАЦИЈА: Ликовна култура

ОБЛИК РАДА:групни , фронтални, индивидуални
Наставна средства:
 • Текст
 • Картице са словима ч,ћ,ђ,џ за поделу у четири групе
 • Словарице или подједнак број слова за сваку групу
 • Припремљене реченице за допуну слова које недостаје
 • Блок за цртање и фломастери

 
 


  
Кораци:
1. Мотивисање ученика
     2. Подела у групе
3. Први задатак: састави што више речи које почињу на слово ч, ђ, ћ, џ
 1. Други задатак: допуни слова која недостају
 2. Трећи задатак: Решавамо загонетке
 3. Састављамо сами
 4.  Разговор о часу
 1. Корак: МОТИВАЦИЈА УЧЕНИКА -  5 минута
Ученике ћемо мотивисати занимљивим почетком часа: дежурни ученик из виших разреда ући ће на почетку часа са књигом обавештења и прочитати следеће:
«Здраво децо! Имамо важно саопштење задруги  разред! Пажљиво слушајте!
Саопштава се свима да је изашла наредба о писању слова. Наредбом се забрањује замењивање слова у речима зато што деца из Чачка не пристају да буду деца из Ћаћка, што није згодно да мачка буде маћка, Ћуприја-Чуприја а џемпер-ђемпер! Сви знате да је дрво веће од грма а не вече од грма. Нема смисла да тачка буде таћка, а ви слатки ђаци да будете џаци! Још од данас се сви ђаци морају придржавати ове наредбе!»
Старији ученик излази из разреда а децу овом причом полако уводимо у рад на часу.

 1. Корак: ПОДЕЛА У ГРУПЕ – 5 минута
Ученике ћемо поделити угрупе тако што ћемо припремити цедуље са словима Ч, Ђ, Ћ, Џ онолико колико имамо ученика у одељењу. Свако дете извлачи цедуљу  и иста слова образују групу. По извлачењу цедуља помажемо деци да формирају групу и припреме се за рад.

3.      Корак: ПРВИ ЗАДАТАК: САСТАВИ ШТО ВИШЕ РЕЧИ КОЈЕ ПОЧИЊУ НА СЛОВО Ч,Ћ,Ћ,Џ – 10 минута
Свака група добија коверат са исецканим папирићима на којима је једно слово. Сва слова у неколико примерака. Може се користити и словарица уколико је имају сва деца или подједнак број за сваку групу. Задатак је да саставе што више речи које почињу на неко од ова четири слова (џин, чаша, ћурка, џемпер, ђак, ђевђир, ђурђевак, ћевап...)
Деца имају 10 минута за састављање речи. По истеку времена бројимо сложене речи. Свака група чита своје речи и проглашава се ко је у овом задатку био најуспешнији.

4.      Корак: ДРУГИ ЗАДАТАК: ДОПУНИ СЛОВА КОЈА НЕДОСТАЈУ –15 минута
Свака група добија исписане реченице којима недостају поменута слова – по две реченице у којима фали једно слово, по четири реченице у којима фали два слова и по шест реченица у којима фали три слова. Задатак је ученика да погоде које слово недостаје и да га допишу. По урађеном задатку свака група чита своје реченице, остали слушају и контролишу.

ПРИПРЕМЉЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ:
-без једног слова-
1.      Волим да једем __ем.
2.      __аша је пуна воде.
3.      Направио сам __умбус у соби.
4.      __урка је укусна.
5.      Хари Потер је __аробњак.
6.      Бака је исплела __илим.
7.      Када је вру__ина идем на купање.
8.      Мој __емпер је топао.
-без два слова-
1.      Пера Детил__ ми је омиљени црта__.
2.      Попи__у __ај зато што сам болестан.
3.      Но__ је тамна и мра__на.
4.      __увар __ува банку.
5.      __етвртак је мој сре__ан дан.
6.      Мама је спремила кола__е за мој ро__ендан.
7.      Миши__и су појели пар__е сира.
8.      Добро сам изра__унао __етврти задатак.
9.      У посласти__арници су сјајни кола__и.
10.  __инија је пуна во__а.
11.  Идем у школу «Андра Сав—и—«.
12.  Моја мла__а сестра пла__е.
13.  У Врња__кој Бањи сам се возио у вози__у.
14.  У__итељица у__и децу.
15.  Мајстор има __еки__.

- без три слова-
1.      Дору_кова_у    _еврек.
2.      __уп у __ошку се разбио на пар__и__е.
3.      __евап__и__и су баш укусни.
4.      Ја обу__ем пи__аму кад по__ем на спавање.
5.      __ак у__и из у__беника.
6.      Врап__и__и скаку__у.
7.      __ор__е је добио __епарац.
8.      Ни__а __исти пе__.
9.      Сла__ана тр__и са __уром.
10.  Из __амца је испала __ур__а.
11.  __еда хо__е у __ип.
12.  Ма__иони__ар је __овек који изводи трикове.
13.  У __а__ку имам друга __иру.
14.  Лептири__ лети са цвети__а на цвети__.
15.  На __асу сам __итао при__у.

5.      Корак: ТРЕЋИ ЗАДАТАК: РЕШАВАМО ЗАГОНЕТКЕ –5 минута
Свака група добија по једну загонетку коју треба да реши, а потом решење цртају.
Загонетке:
1.      Ја сам скромна и малена, у травици сакривена, али после кише – дигнем главу више. (печурка)
2.      Дању преде или спава, крај пећи се излежава. Ноћу скита, у лов хита. (мачка)
3.      У води расте и воду пије, ни једна школа без њега није. (сунђер)
4.      Куц-куц-куц по дрвету бије а мајстор није. По кори кљуном удара и сав је од шара. (детлић)
Након нацртаних решења загонетки, деца размењују цртеже.

6. Корак: САСТАВЉАМО САМИ, ЗА ДОМАЋИ ЗАДАТАК – 5 минута
У завршном делу часа деци задати домаћи задатак да саставе најмање три реченице у којима ће се често појављивати ова слова.
Утисци деце о часу.1 коментар:

Анониман је рекао...

Odlicno.