среда, 16. октобар 2013.

''Насмешите се кад кажете дете''ОПШТИ ПОДАЦИ:
Разред:
 3. разред
Часови:
Природа и друштво, Српски језик, Музичка култура
Учитељице:
Бојана Белушевић и Луција Тасић

СТРУЧНИ ПОДАЦИ:
Наставни предмети, наставне јединице и тип часа:
Природа и друштво- Дечја права-Обрада
Српски језик- Словоиграоница-енигматски задаци везани за именице-Вежбање
Музичка култура-Нисам више мало дете-Обрада
Облик рада:
Фронтални,у пару, групни
Наставне методе:
Текстуална, метода писаних радова, кооперативна, радионичарска, разговор
Наставна средства:
Хамер са ребусом,ознаке за групе, наставни листићи са задацима  за групе...
Специјални облик наставе:
 Корелативна настава-хоризонтална  повезаност градива
Временска артикулација часа:
За обраду  теме ''Насмешите се кад кажете дете'' планирана су 3 наставна часа у корелацији (2,3,4.). 1.час су ученици према распореду имали руски и наставница је са њима радила исту тему. Наш заједнички 1.час био је Природа и друштво, потом српски језик и на крају музичка култура. Сви часови су били по 45 минута.
ЦИЉ ТЕМАТСКОГ ДАНА:

Обрада новог градива из природе и друштва о дечјим правима, вежбање градива о именицама кроз енигматске (игролике) задатке и обрада нове песме из музичке културе везане за тему ''Насмешите се кад кажете дете,'' кроз самосталну кореографију ученичких парова. Да ученици утврде и хоризонтално повежу знања из различитих предмета.
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

- да ученици усвоје, утврде и прошире постојећа знања и повежу их са садржајима других предмета;
-утврђивање правописних и граматичких правила;


Функционални:

-Повезивање претходних знања са новим садржајима
-Примена знања
азвијање логичког мишљења и закључивања,
-Интеракција  међу децом и интеракција учитељ- ученици
- Помоћ ученика са бољим успехом ученицима са слабијим успехом
Васпитни:
-Васпитавање за сарадничке односе и толеранцију
- Јачање самопоуздања код деце
Садржај рада:
1. час- Природа и друштво
1. корак: Мотивација за рад:
Решавање асоцијације чије је решење Дечја недеља.
2.корак:
Упознавање ученика са историјатом Дечје недеље.
3.корак:
Певање песме: Деца су украс света
4. корак:
Упознавање са Конвенцијом о дечјим правима (књига То је то право)
5. корак: Обрада лекције Дечја права (уџбеник Нове школе стр. 22. и 23.)
 6. корак: Ученици у паровима покушавају да напишу песму за сву децу света, на основу заданих речи. Речи су: радост, осмех, мир, другарство, игра, музика.
7. корак: Читање ученићких песама
8. корак: Читање песме Љ. Ршумовића из Буквара дечјих права
8. корак: Задавање задатака за домаћи-Поред права, деца имају и обавезе. Наведи 10 својих обавеза.

2. час: Српски језик
1.корак: Мотивација за рад-Слушање песме: Све што деца више расту;
2. корак: Кратак разговор о песми.
3. корак: Подела ученика у групе и задавање задатака за рад (Прилог бр.2)
4.корак: Док ученици раде, пустити тиху музику и контролисатит активност ученика у групама.
5.корак: Презентовање радова и контролисање тачности. Решење осмосмерке је ДЕТЕ, а укрштенице НАСМЕШИТЕ СЕ КАД КАЖЕТЕ ДЕТЕ (Какав је назив и тематског дана).

3.час-Музичка култура:
1.корак: Уводни разговор о одрастању.
2.корак:Слушање песме- Више нисам мало дете
3.корак: Ученици су добили одштампан текст песме и певуше уз мелодију песме.
4. корак:Подела ученика у плесне парове (девојчице бирају).
5. корак:Парови вежбају кореографију.
6. корак: Извођење плеса.
7.корак: Гласање за најбољи плесни пар.
8. корак: Додела диплома, али свим паровима за нешто (најбољи, најупорнији, највештији, најсимпатичнији...) (Прилог бр.4)
9. корак: Евалуација тематског дана (Прилог бр. 5)
                                                     
    ПРИЛОЗИ
                                                         ПРИЛОГ БР. 1
(Природа и друштво)

                      
ПРИЛОГ БР. 2
(Српски језик)
1.Решите осмосмерку:
С
О
Ч
И
Ш
П
Д
М
Д
Р
У
К
Е
Е
Е
Р
А
Д
О
С
Т
Х
У
Х
О
Л
М
Т
И
Г
Р
А
А
А
Е
СМЕХ, ШКОЛА, ОЧИ, РУКЕ, УХО, РАДОСТ, ИГРА, ПЕСМА, ДРУГ
Решење осмосмерке је ДЕТЕ.

2.Решите укрштеницу, а у првом реду усправно добићете наслов једне песме Добрице Ерића:
1///////
///////
2
//////
3
///////
4
///////
5


///////
///////
//////
6


///////
///////
//////
7///////
//////
8///////
//////
9

10  С///////
//////
11
//////
12

Л


О
13  А

Ђ


//////
14

15


/////
///////
//////
16///////
//////
17   Ж
И


Т
//////
18   Е
//////
19
//////
20
//////
21
//////
22
///////
//////
/////
///////
//////
23
//////
24


/////
///////
//////
1. Део тела
2. Женско име (Мала Ана)
3. Одевни предмет девојчица
4. Мама
5. Женско име
6. Зимски одевни предмет
7. Мушко име, Иванин имењак
8. Један родитељ
9. Јелена без ј
10. Може бити и мушко и женско име
11. Спортски тим
12. Део ноге
13. Живи на небу, има крила,  и чува сваког од нас
14. Женско име (Дана-тепање)
15. Горњи део ноге
16. Први човек по Библији
17. Само је један и најдрагоценији је
18. Део телевизора и компјутера
19. Супротно од нетачно
20. Закуцава се у дрво
21. Супротно од лош
22. Други самогласник
23. Део аутомобила, бицикла
24. Сова, буљина3. Подвуците именице и разврстајте их у одговарајуће колоне:
Лепа, девојчица, трчи, дечак, свира, Милан, Ваљево, добар, Градац, зелена, табла, учитељица, строга, учи, играчка, Маљен
ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМЕНИЦЕ
ВЛАСТИТЕ ИМЕНИЦЕ

4. Напишите речи сличног значења за именице:
девојчица                дечак
___________   _______________
___________   _______________
___________   _______________
___________   _______________

ПРИЛОГ БР. 3
(Музичка култура)

    ВИШЕ НИСАМ МАЛО ДЕТЕ

Још јуче сам била дете
што луткама кике плете
што ујаку брке суче,
али то је било јуче.

РЕФРЕН:
Молим оне ујке тече,
молим стрине да не дрече,
не знају да дани лете,
више нисам мало дете.

Нећу лутку, нећу звечку,
даћу руку неком дечку,
и то не сме да им смета,
ићи ћемо широм света.

Сви ми кажу срам те било,
што нећеш у наше крило,
буди опет наше луче,
нека буде као јуче.

РЕФРЕН:
Молим оне ујке тече,
молим стрине да не дрече,
не знају да дани лете,
више нисам мало дете.

Нећу лутку, нећу звечку,
даћу руку неком дечку,
и то не сме да им смета,
ићи ћемо широм света.


                                                                        Прилог бр. 4
ДИПЛОМЕ ЗА СВЕ ПЛЕСНЕ ПАРОВЕ


Прилог бр.5
Евалуациони листић
 Заокружи оно што сматраш одговарајућим и тачним:
 А) Веома ми се допада овакав начин рада на часу.
 Б) Било ми је лепо јер смо сви радили и једни друге слаушали.
 В) Допада ми се овакав начин рада али нисам задовољан/на радом своје групе.
 Г) Задаци су ми били нејасни и тешки.
 Д) Било ми је досадно и не допада ми се овакав начин рада.
 Ђ) Желео/ла бих да имам још оваквих часова.
Нема коментара: