среда, 28. октобар 2015.

Огледни и угледни часови

           Од 2006. године одржавам угледне и огледне часове.Р.бр.
Предмет
Наставна јединица и тип часа
Разред
Специјални облик наставе
Датум

   Доказ
1.
Математика
Примена израчунавања површине правоугаоника и квадрата-Практичан рад
4.
активно учење
7.12.2006.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије
2.
Музичка култура
До сада смо научили-Утврђивање
1.
корелативна настава
17.октобар
2007.
Припрема за час, извештај школског педагога , фотографије
3.
Српски језик
Новогодишњи квиз
1.
Игролика настава-квиз час
24.12.2007.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије
4.
Српски језик,музичка култура, ликовна култура, математика
Тематски дан-Празници нам стижу
(Рад у пару са учитељицом Миленом Страхинић
1.
корелативна настава
28.12.2007.
Припрема за час, извештај школског педагога , фотографије
5.
Свет око нас
Зима
1.
Примена рачунара у настави-мултимедијална презентација
29.12.2007.
Припрема за час, извештај школског педагога , фотографије
6.
Математика
Сабирање и одузимање до 20-систематизација градива
1.
Индивидуализована и диференцирана настава у два нивоа сложености
12.02.2008.
Припрема за час, извештај школског педагога , фотографије
7.
Српски језик
Голуб и пчела-Народна прича-Обрада
1.
Примена луткарства у редовној настави (лутке на штапу)
20.03.2008.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије
8.
Српски језик
Лав и миш
1.
Примена луткарства у редовној настави (позориште сенки)
21.03. 2008.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије
9.
Српски језик
Два друга-Обрада
1.
Примена луткарства у редовној настави (папирно позориште)
24.03.2008.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије
10.
Српски, математика, природа и друштво, ликовна култура, музичк а култура
Тематски дан-Кад пролеће дође, све набоље пође
(Рад у пару са учитељицом Миленом Страхинић)
1.
Интегративно учење
24.04. 2008.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије
11.
Српски језик
Гласови Ч, Ђ,Ћ,Џ
1.
Активно учење
28.05.2008.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије
12.
Српски језикматематика, ликовна култура, свет око нас
Тематски дан-Чудесни свет животиња
2.
Интегративна настава
27.10.2008.
13.
Српски језик
Бик и зец-Народна басна
2.
Хоризонтална и вертикална повезаност градива, примена луткарства у редовној настави
13.12.2008.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије
14.
Тематски дан:српски језик, математика, природа и друштво, музичка култура
Празници нам стижу-Божићни празници.
2.
интегративна настава, примена мултимедијалне Power Point  презентације самостално урађене
25.12.2008.
Припрема за час, ЦД са презентацијом, видео запис са часова, извештај школског педагога
15.
Српски језик, математика, свет око нас, ликовна култура
Тематски дан-То је наше село
2.
Интегративна настава са применом луткарства
27.02.2009.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије
16.
Српски језик
Медвед и девојчица-Руска народна прича
2.
Активно учење са применом луткарства
17.03.2009.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије
17.
Математика
Множење и диљење
2.
Диференцирана настава у три нивоа сложености
26.03.2009.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије
18.
Српски језик
Сети се шта смо научили-систематизација градива
2.
Игролика настава-квиз час
29.мај 2009.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије
19.
Свет око нас
Научили смо у 2.разреду-систематизација градива
2.
Игролика настава-квиз час
03.06.2009.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије
20.
Природа и друштво
Воде нашег краја
3.
Мултимедијална презентација часа
25.09.2009.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије, презентација
21.
Математика
Усмено сабирање и одузимање до 1000-Утврђивање
3.
Индивидуализација наставе математике-математичке степенице
10. 12. 2009.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије
22.
Српски језик
Прича о дечаку и месецу-Б.В.Радичевић-Обрада
3.
Програмирана настава са применом луткарства
08.02.2010.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије
23.
Српски језик
Свитац тражи пријатеља-Обрада
3.
Проблемска настава са применом луткарства
15.март 2010.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије
24.
Природа и друштво, српски   језик, математика, музичка култура
Тематски дан:Рибарчета сан
3.
Корелативна настава
28.мај 201о.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије, стручни чланак објављен у Просветном прегледу
25.
Српски језик
Управни говор 1. И 2. модел
3.
Кооперативна и проблемска настава
19.новембар 2009.
Припрема за час, извештај школског педагога
26.
Српски језик
Чудесна слова-Систематизација
3.
Игролика настава-квиз час
Април 2010.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије
27.
Српски језик
Научили смо у 3. Разреду-Систематизација
3.
Игролика настава -Квиз час-Најслабија карика
Јун 2010.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије
28.
Ликовна култура
Рециклажа није гњаважа-час са мамама
2.
Корелативна настава ликовне културе, слободних активности и чувара природе
29.11.2012.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије
29.
Свет око нас
Сунце-златокоси пријатељ-Обрада
2.
Час организован према ЕРР структури
21.9.2012.
30.
Свет око нас
Животиње наших шума-Проширивање знања
2.
Игролика настава -Метод сценске комуникације
17.10. 2012.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије
31.

32.
Свет око нас

Српски језик
Пролеће-Проширивање знањаСловоиграоница
2.

2.
Игролика настава -Метод сценске комуникацијеИгролика настава-
квиз час-Систематизација
21.03.2013.


23.04.2013.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије

Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије33.
Математика
Математичка бајка-Вук и три прасета-Систематизација градива
2.
Игролика настава-метод сценске комуникације )час су извели учитељице и директор)
23.04.2013.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије
34.
Природа и друштво
Међузависност биљног и животињског света језера-Утврђивање
3.
Интерактивна настава
2.10.2013.
Припрема за час, извештај школског педагога
35.
Српски језик
Прича о раку кројачу-Десанка Максимовић-Обрада
3.
Линеарно програмирање наставе
14.11.2013.
Припрема за час, извештај школског педагога
36.Ликовна култура


Шешир мој3.Практичан рад-Заједничка радионица са мамамаоктобар 2014.

Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије, стручни чланак у Просветном прегледу
37.

38. 


Српски језик

Српски језик


Свитац тражи пријазтеља
Осташе нам после Вука, лепа слова и азбука
3.
1.


Проблемска настава-Примена технике Шест шешира
Метод сценске комуникацијеоктобар
2014.


18.11.2015.
Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије, стручни чланак у Просветном прегледу

Припрема за час, извештај школског педагога, фотографије,
чланак у Просветном прегледу

,
39.
Свет око нас
Опет креће пролеће
1.
Метод сценске
комуникације
30.03.2016.
Припрема за час
извештај школског педагога, фотографије
чланак у Просветном прегледу

40.

Свет око нас

Животиње наших шума
1.
Метод сценске
комуникације

4.мај 2016.
Припрема за час
извештај школског педагога, фотографије
чланак објављен у часопису Образовна технологија
41.
Свет око нас
Јесен је, јесен рана
2.

Метод сценске комуникације
23.09.2016.
Припрема за час
извештај школског педагога, фотографије
чланак у Просветном прегледу
42.

Чувари природе

Како расте сунцокрет
2.
Игролика настава

Драмски метод у настави
14.11.2017.

Припрема за час, извештај школског педагога, видео запис, фотографи

Нема коментара: